Pani Wanda Majtyka w blasku Gloria Artis


2 lipca 2022 roku, w Ożarowie, na bliskiej Częstochowie Ziemi Wieluńskiej, przebywał sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński, uczestnicząc w otwarciu XIV edycji Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych oraz w uroczystości wręczenia pani Wandzie Majtyce – Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznanego przez ministra KiDN, wicepremiera Piotra Glińskiego.

Przemawiając do zebranych i cytując wicepremiera Piotra Glińskiego, wiceminister Szymon Giżyński powiedział: „Dzisiejsze spotkanie związane z XIV edycji Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Ożarowie jest znakomitą okazją, by przekazać Państwu wyrazy uznania i podziękowania za kilkanaście lat pracy na rzecz kultywowania tradycji, a także rozwoju i popularyzacji twórczości teatralnej środowisk wiejskich.”

Szczególne słowa podziękowania wiceminister Giżyński skierował w imieniu wicepremiera Piotra Glińskiego „do działaczy Towarzystwa Kultury Teatralnej – inicjatorów i realizatorów kolejnych edycji Sejmików, jedynego tego rodzaju przeglądu twórczości teatralnej środowisk wiejskich.”

Za te słowa premiera Piotra Glińskiego dziękował, prowadzący tę część uroczystości w Ożarowie, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej – prof. Lech Śliwonik.

Główną jednakowoż postacią ożarowskiej uroczystości była pani Wanda Majtyka, uhonorowana przez premiera Piotra Glińskiego Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, jako „osoba bezpośrednio związana z działalnością teatralną w Ożarowie”. Uzasadniając swą decyzję premier Piotr Gliński stwierdził: „Pani Wanda Majtyka należy do grona niezwykle uzdolnionych aktorek – była autorką sztuk przygotowywanych z Zespołem Obrzędowym, tworzyła scenariusze oraz reżyserowała prezentowane spektakle. Ponadto jest utalentowaną twórczynią ludową w dziedzinie plastyki obrzędowej i zdobniczej, tkactwa i tradycyjnego śpiewu, uhonorowaną w ubiegłym roku Nagrodą im. Oskara Kolberga Za zasługi dla kultury ludowej.”

Złoty Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis wręczył pani Wandzie Majtyce wiceminister Szymon Giżyński, który dziękując i gratulując Szanownej Laureatce, stwierdził: „Teatralne dzieło Pani Wandy Majtyki, w całym swoim wielorakim bogactwie odnosi się do tajemnicy trwania i ocalanie tego co najważniejsze; łącząc się z najszlachetniejszymi postawami i najwyższymi uczuciami: czynnym patriotyzmem i przeżyciami religijnymi.”

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.