Miasto podwyższy standardy dla osób ze specjalnymi potrzebami na miejskich imprezach


Nowe zarządzenie – a zatem nowe prawo lokalne – obowiązuje od 24 czerwca tego roku. Dotyczy ono specjalnych regulacji organizowania plenerowych imprez, których uczestniczkami i uczestnikami są przecież także osoby z rozmaitymi niepełnosprawnościami, ograniczeniami i specjalnymi potrzebami. Nowe wytyczne są wiążące dla organizatorów miejskich, a dla zewnętrznych – zalecane.

 

We wtorek 5 lipca podczas briefingu w Urzędzie Miasta Częstochowy o wszystkich tych regulacjach przedstawicielom mediów opowiadali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, społeczny rzecznik Tomasz Tyl oraz Aleksander Wierny, kierujący Wydziałem Kultury, Promocji i Sportu UM. Wydział ten jako pierwsza komórka organizacyjna zastosował się do tych wytycznych przy okazji niedawnego Festiwalu Frytka OFF w Parku Lisiniec.

Troska o komfort osób z niepełnosprawnościami podczas wydarzeń ,,pod gołym niebem” – istotna dla samorządu jako organizatora miejskiej oferty kulturalnej już wcześniej – została zatem teraz sformalizowana jako akt prawa lokalnego – podobnie jak miało to miejsce w przypadku wytycznych dotyczących projektowania przyjaznej dla osób z ograniczeniami infrastruktury miejskiej.

– Trzy lata temu wprowadziliśmy wytyczne do projektowania przestrzeni miejskiej w celu likwidacji barier architektonicznych. Udało się dzięki temu doprowadzić do tego, że np. wszystkie nowe perony komunikacji miejskiej, które są budowane w Częstochowie zawierają już piktogramy dla osób niewidomych i niedowidzących – przypomina Tomasz Tyl, społeczny rzecznik osób z niepełnosprawnościami. – Teraz jesteśmy prawdopodobnie pierwszym miastem, które przyjęło tak precyzyjne standardy organizacji imprez masowych pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zapisy rekomendacji dotyczą szeregu istotnych podczas takich imprez, konkretnych kwestii. Wybór miejsca (poza siedzibą organizatora) ma być zgodny z zasadami dostępności architektonicznej – z parkingiem i wygodnym dojazdem komunikacją miejską. Należy również opracować opis dotarcia. Podczas imprez będzie działał punkt oferujący pomoc i informacje o dostępności. Wydzielona będzie strefa dla osób z niepełnosprawnością ruchową – z oddzielnym wejściem, do którego dostęp nie będzie ograniczone przez innych uczestników, miejscami siedzącymi i dodatkową ochroną. Innym zaleceniem będzie pierwszeństwo w punktach gastronomicznych czy handlowych dla osób z niepełnosprawnościami i kobiet w ciąży. W strefie toalet będzie się też musiała znaleźć co najmniej jedna o odpowiednio przestronnym wnętrzu, z uchwytami przy ścianach i antypoślizgową podłogą.

info: UM Częstochowa
fot.: pixabay.com

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *