Oczekiwanie na prawomocną decyzję dotyczącą pozwolenia na budowę dla projektu „Mieszkanie Plus” w Częstochowie


Spółka „Częstochowa Wiolinowa” już prawie 50 dni czeka na stwierdzenie ostateczności decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o pozwoleniu na budowę. Nie jest to jednak bezczynne czekanie, albowiem w związku z bezczynnością Prezydenta, spółka złożyła ponaglenie do Wojewody Śląskiego dotyczące załatwienia sprawy w terminie oraz zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

Do tej pory w procesie przygotowania inwestycji, Spółka wykonała szeroki zakres prac, a mianowicie:

– wykonano prace związane z oczyszczeniem działek z istniejących samosiejek poprzez ich wycinkę, i przystąpiono do przywrócenia gruntów do stanu zgodnego z przeznaczeniem wskazanym w ewidencji. Takie działania pozwalają optymalnie wykorzystywać ten teren do momentu rozpoczęcia przez Spółkę właściwej inwestycji.

-przygotowano projekt architektoniczno-budowlany, a następnie procedurę i materiały niezbędne do sporządzenia szczegółowych projektów technicznych

-przeprowadzono szereg spotkań z Tauron Dystrybucja w celu doprowadzenia do skablowania istniejących na terenach należących do spółki sieci napowietrznych średniego napięcia. Istniejąca sieć wchodzi w kolizje z planowaną inwestycją spółki co w obecnym jej kształcie znacznie ograniczałoby możliwości zabudowania tych działek. W efekcie tych spotkań udało się doprowadzić do podpisania porozumienia związanego z przebiegiem przebudowy linii SN i zasad współpracy stron w tym zakresie.

-złożono wniosek i uzyskano warunki techniczne na przyłącze energetyczne stacji ładowania samochodów elektrycznych przy ul. Wiolinowej -złożono wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego -złożono wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdów nr 1 i 2 z drogi publicznej – ul. Wiolinowej.

-złożono wniosek do Miejskiego Zarządu Dróg i uzyskano warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wód opadowych i gruntowych

-przygotowano i podpisano umowę na wykonanie strategii spółki, oraz odebrano dokument wieloletniego planu strategicznego na lata 2021-2025

-uzyskano warunki techniczne przyłącza energetycznego ośmiu budynków wielorodzinnych przy ul. Wiolinowej

-uzyskano warunki techniczne projektowania i wykonania sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanych ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami w parterze.

Pozyskiwanie uzgodnień i uzyskiwanie warunków technicznych odbywało się w standardowych terminach, za wyjątkiem uzgodnień zależnych od Urzędu Miasta Częstochowy.

Spółka w tym zakresie spotyka się z nadzwyczajnymi problemami, co znacząco wpływa na wydłużenie procesu inwestycyjnego. Są to okoliczności całkowicie niezależne od inwestora.

Naruszanie przepisów dotyczących terminów załatwiania spraw będących w kompetencjach Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie w jakim rozpoznaje wnioski Spółki potwierdzone zostało m.in. decyzją SKO, która stwierdziła przewlekłość postępowania polecając jednocześnie ustalenie odpowiedzialnych urzędników i wyciagnięcie w stosunku do nich konsekwencji.

Potwierdzeniem przytoczonego oportunistycznego stanowiska Prezydenta Miasta Częstochowy są m.in publikacje, jakie ukazały się w mediach w maju br zaraz po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, w których stwierdzano:

„…Sprawa budowy osiedla mozolnie posuwa się naprzód. Teraz magistrat wydał inwestorowi zezwolenie na budowę, bo zgodnie z prawem nie był w stanie zablokować planów państwowej spółki. Miasto planuje jednak przyjąć rozwiązania, które zablokują dalszą budowę bloków w tej decyzji…..”

Spółka oczekuje na rozstrzygnięcie odwołań przez Organ II instancji i na uprawomocnienie się decyzji Urzędu Miasta. Po uzyskaniu przez decyzję statusu ostateczności, możliwe będzie przystąpienie do realizacji kolejnych prac tj. uzyskania projektu technicznego wraz z kosztorysami inwestorskimi a następnie przygotowania szczegółowego biznesplanu i uzyskania finansowania na realizację I etapu budowy.

Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.czestochowawiolinowa.pl

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.