„Wizja Zero” – czyli bez wypadków i chorób zawodowych rolników


8 czerwca 2022 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zainaugurowała IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero”, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym. W wydarzeniu uczestniczyli Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Prezes KRUS Aleksandra Hadzik oraz przedstawiciele Współorganizatorów.

 

 

Ważna jest świadomość zagrożeń, bo w rolnictwie wypadkowość jest duża, choć w ostatnich latach, dzięki działaniom podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wypadkowość ta znacząco zmalała – podkreślił podczas inauguracji wicepremier Kowalczyk.

Zwrócił przy tym uwagę, że w gospodarstwie rolnym pracują całe rodziny i dlatego tak ważna jest ich świadomość o występujących zagrożeniach. Musimy być mądrzy przed szkodą, przed utratą zdrowia, a ten konkurs przyczynia się do zwiększenia naszej świadomości o niebezpieczeństwach grożących przy pracy w gospodarstwie rolnym – dodał wicepremier.

Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej Strategii Wizja Zero, której głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych; popularyzacja założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników.

W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym,
w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizja Zero. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia
i zdrowia na wsi.

W tym roku chcemy zwrócić szczególną uwagę młodych twórców na trzy filary Wizji Zero: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, nie tylko rolnika, ale także całej jego rodziny. Gospodarstwo rolne to miejsce, w którym praca łączy się z życiem codziennym, co wymaga szczególnej uwagi, jeśli chodzi o zachowanie zasad bezpieczeństwa – powiedziała Prezes KRUS Aleksandra Hadzik.

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacja PGE. Patronat medialny nad konkursem sprawuje TVP Info.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.