Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie


Od 1 lutego 2010 r. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie rozpoczęła realizację projektu pt.: „Inżynier – praktyczny zawód”. Jego realizacja (okresie 01.02.2010 – 30.04.2014) umożliwi uczelni rozszerzenie oferty kształcenia oraz dostosowanie jej do aktualnych potrzeb rynku pracy.

W ramach projektu od czerwca do sierpnia 2010 roku uczelnia prowadzić będzie nabór na bezpłatne 3,5 letnie studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji”. Na studia, które realizowane będą zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym przyjętych zostanie 120 osób.
W ramach projektu studenci:- I roku będą mogli brać udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki i fizyki realizowanych w wymiarze 90 godz.(w tym 60 godz. ćwiczeń);- będą otrzymywać bezpłatne materiały szkoleniowe;- będą mogli ubiegać się o płatne staże trwające 6 miesięcy (10 najlepszych studentów);- będą mogli brać udział w działaniach realizowanych przez Biuro Karier, tj. korzystać z poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, pomocy informacyjnej w zakresie pozyskiwania funduszy i zakładania firm, uczestniczyć w warsztatach z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy oraz przedsiębiorczości, spotkaniach z przedsiębiorcami.
Program studiów oraz specjalności realizowanych w ramach projektu opracowany zostanie wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorstw ze szczególnym naciskiem na praktyczne elementy nauczania mającym na celu lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Ponadto, jako pełnoprawni studenci Uczelni wszyscy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z pomocy materialnej:- stypendiów za wyniki w nauce, – stypendiów socjalnych, mieszkaniowych i na wyżywienie, – stypendiów dla osób niepełnosprawnych.
Studenci w ramach działań oferowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą współfinansowanych z programu Erasmus mogą odbyć: 3-miesięczne staże w firmach zagranicznych i jeden z semestrów nauki w wybranej zagranicznej Uczelni Partnerskiej.
Projekt adresowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, posiadających świadectwo dojrzałości.
Projekt „Inżynier – praktyczny zawód” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.