Częstochowianie Papieżowi Janowi Pawłowi II


Przypominamy i zapraszamy do współpracy

Gazeta Częstochowska – tygodnik regionalny
Wydanie nr 14 (948) z 2010-04-01, dział : aktualności

Z inicjatywy szefa firmy President w Polsce Krzysztofa Witkowskiego, wielkiego orędownika Jana Pawła II, powstaną album i film poświęcone polskiemu Papieżowi. Intencją pomysłodawcy i głównego realizatora przedsięwzięcia jest, by w dziele współuczestniczyli częstochowianie.

Krzysztof Witkowski zwrócił się z prośbą do Księdza Arcybiskupa o przyjęcie honorowego patronatu nad przedsięwzięciem. Arcybiskup Stanisław Nowak przystając na propozycję zaproponował, by wydanie albumu i filmu zaplanować na przyszły rok. – W tym roku nie będzie beatyfikacji Jana Pawła II. Proces przedłuży się, ponieważ przyjęte przez komisję cudowne uzdrowienia za pośrednictwem polskiego papieża muszą nabrać większej mocy. Ukazanie obu dzieł byłoby pięknym akcentem na tę okoliczność – powiedział Ksiądz Arcybiskup.
Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła, na zaproszenie Krzysztofa Witkowskiego, „Gazeta Częstochowska”. Redaktor naczelna Urszula Giżyńska, obecna na spotkaniu, dziękując za wyróżnienie, podkreśliła, że jest to zaszczyt, który redakcja podejmie z ogromną przyjemnością.
Krzysztof Witkowski poddał myśl, by do współpracy zaprosić częstochowian. – Moim pragnieniem jest wydanie niecodziennego albumu, jakiego jeszcze nie było. Stąd moja propozycja, by znalazły w nim miejsce zdjęcia dotąd nie publikowane i wykonane przez mieszkańców naszego miasta podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Częstochowy. Również film mogłyby urozmaicić zapisy, dokonane przez amatorów – powiedział.
Zamierzenie zyskało aprobatę zaproszonych na spotkanie przedsiębiorców, którzy wyrazili wolę partycypowania w realizacji pomysłu. Produkcją filmową zajmie się Krzysztof Kasprzak z wytwórni „KAS-Film”. Jak wyjawił ma przygotowane unikalne zdjęcia, w oparciu o które można by rozpocząć pracę. Z kolei opieki nad albumem podjął się sam Krzysztof Witkowski. Jednym z pomysłów, jakie padły w czasie rozmów nad wydawnictwem, była propozycja publikacji nadesłanych zdjęć na łamach „Gazety Częstochowskiej”, toteż już dzisiaj zapraszamy naszych Czytelników do nadsyłania do redakcji (pocztą: ul. Równoległa 68, 42-200 Częstochowa lub e-mailem: redakcja@gazetacz.com.pl) zdjęć i krótkich opisów okoliczności ich powstania. Najciekawsze, za Państwa zgodą, będziemy drukować.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.