Dni Otwarte na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska


26 kwietnia 2010 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego rozpoczynają się Dni Otwarte. Trwające cztery dni wydarzenie zakończy się 29 kwietnia br. 

Dla uczestników przygotowano bogaty program, praktyczne warsztaty dla uczniów szkół średnich, zajęcia terenowe, spotkania naukowe to tylko niektóre z punktów harmonogramu. W planie wydarzenia przewidziano również wykłady otwarte. Dni Otwarte to niepowtarzalna okazja przyjrzenia się z bliska niedostępnym na co dzień laboratoriom i gabinetom doświadczalnym.

Festiwal Nauki w Rybniku

Rozpoczynający się 26 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie Śląskim 6. Studencki Festiwal Nauki zawita również do Rybnika.

W ramach tego wydarzenia w rybnickim Ośrodku Dydaktycznym odbędzie się szereg spotkań zebranych pod wspólnym tytułem „Młodzi uwikłani w słowa”. Dyktando, wykłady, spotkania autorskie, warsztaty dziennikarskie, tak przedstawia się program obchodów pierwszego dnia Festiwalu Nauki w Rybniku.

Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki

Od 26 do 30 kwietnia 2010 r. trwać będą Dni Otwarte Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w zajęciach językowych prowadzonych na wszystkich specjalnościach.

Studencki Festiwal Nauki na Wydziale Nauk o Ziemi

W ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki, rozpoczynającego się w poniedziałek 26 kwietnia 2010 r., na Wydziale Nauk o Ziemi odbędzie się konferencja pt. „Jaskinie – bramy do wnętrza Ziemi”.

Wykłady otwarte, poświęcone charakterystyce zjawisk krasowych, ekosystemom jaskiń oraz charakterystyce jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, to tylko niektóre punkty programu. Uczestnicy seminarium będą też mogli dowiedzieć się, dlaczego człowiek paleolityczny zamieszkiwał jaskinie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Konferencji towarzyszyć będą konkursy oraz wystawy skał i minerałów.

Wydarzenie odbędzie się o godz. 10.30 na międzywydziałowej auli Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu.

Pierwszy dzień Festiwalu Nauki 2010 na Wydziale Nauk Społecznych

Poniedziałek 26 kwietnia 2010 r. to dzień inauguracji 6. Studenckiego Festiwalu Nauki. Na uczestników wydarzenia czeka bogaty program. Organizatorzy zaplanowali szereg interesujących spotkań i imprez przebiegających jednocześnie na kilku wydziałach Uniwersytetu Śląskiego.

Festiwalową przygodę Wydział Nauk Społecznych rozpoczyna już o godzinie 11.00. W tym czasie będą miały miejsce warsztaty dziennikarskie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy MOSTY.

Debata pt. „Meandry polityki bezpieczeństwa w Azji” odbędzie się o godz. 14.00. Panel dyskusyjny jest częścią konkursu negocjacyjnego przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego br. w śląskich szkołach ponadgimnazjalnych. Potyczki konkursowe przebiegające pod nazwą „Małe Diploma 2010” wyłoniły pięciu najlepszych negocjatorów. Młodzi mediatorzy zmagać się będą z zagadnieniami azjatyckiej polityki bezpieczeństwa.

Przebiegającym na Wydziale Nauk Społecznych wydarzeniom towarzyszyć będą wystawy fotograficzne zorganizowane przez Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy MOSTY:

· „Katowice full of colour” – wystawa prac Agnieszki Witosz,

· „Alice” i „Niefizycznie” – wystawa prac Magdaleny Malinowskiej.

Jednocześnie Koło Naukowe Historyków Sztuki organizuje wystawę fotografii zabytkowych dworców w Katowicach.

V Dni Socjologii

Członkowie czterech kół naukowych z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego: Socjologów, Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej, „Human Resorces” oraz Seksuologii zapraszają do wzięcia udziału w V Dniach Socjologii, organizowanych od 27 do 28 kwietnia 2010 roku na Wydziale Nauk Społecznych w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki. Z okazji jubileuszowego spotkania organizatorzy przygotowali bogaty program. Honorowy patronat nad V Dniami Socjologii objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Głównym tematem będzie „socjologia wizualna”, jako przedmiot rozważań. Każda część programu będzie zatem nawiązywać do tego, co w socjologii widoczne, utrwalone, zapisane za pomocą fotografii, filmu czy obrazu.

Stałym elementem święta są panele tematyczne studentów, doktorantów oraz wykładowców Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku studenci uwagę poświęcą analizie zagadnień związanych z HR, interdyscyplinarnej dyskusji na temat problematyki Gender oraz próbie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu cmentarze mogą stać się przestrzenią pracy socjologa. Organizatorzy zaprosili ponadto absolwentów socjologii, którzy opowiedzą o swoich zawodowych sukcesach. Rokrocznie, w ramach „Socjologii na srebrnym ekranie”, prezentowany jest film, poprzedzony prelekcją filmoznawcy-socjologa – Aleksandry Antoniny Wycisk. Odbędzie się również konkurs wiedzy socjologicznej „Socjoliada”, oparty na formule znanego programu telewizyjnego.

Po raz pierwszy, organizatorzy zapraszają do wzięcia aktywnego udziału w Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów pt. „Wykorzystanie fotografii w badaniach socjologicznych”. Szeroko rozumiane zagadnienie nawiązuje nie tylko do problematyki wciąż rozwijającej się socjologii wizualnej, lecz ma być także wstępem do dyskusji na temat zarówno pozytywnych, jak i negatywnych stron wykorzystania fotografii czy filmu w badaniach socjologicznych.

Ze względu na główny temat zapraszamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu fotograficznego „Ars Observationis”: „Kontrasty codzienności”. Celem konkursu jest pokazanie współistniejących w naszym społeczeństwie różnic materialnych, kulturowych, wyznaniowych etc. Więcej informacji o konkursie na stronie: www.knsriks.us.edu.pl

Pierwszego dnia imprezy odbędzie się również spotkanie z Szymonem Modrzejewskim – prezesem Stowarzyszenia „Magurycz”, który będzie przekonywał, że „Kamienie są lekkie” i opowie o 23-letniej społecznej pracy wolontariuszy na rzecz ochrony sztuki sepulkralnej w południowo-wschodniej Polsce i na Ukrainie. Drugiego dnia odbędzie się spotkanie z twórczością Jacka Kaczmarskiego, o której opowiedzą i zaśpiewają – dr hab. Tomasz Nawrocki oraz dr Paweł Ćwikła.

Dni Otwarte Instytutu Informatyki

We wtorek 27 kwietnia 2010 r. rozpoczynają się Dni Otwarte Instytutu Informatyki. Organizatorem dwudniowego wydarzenia jest Koło Naukowe Informatyków Uniwersytetu Śląskiego wsparte siłami pracowników Instytutu. Dni Otwarte na stałe już zagościły w kalendarzu Instytutu. Dla tegorocznych uczestników organizatorzy przygotowali liczne atrakcje.

Harmonogram wydarzenia:

27 kwietnia 2010 r.

· godz. 10.00
„Jak szukać, by się nie zgubić”, czyli różne sposoby wyszukiwania informacji w Internecie. Prowadząca: dr Agnieszka Nowak-Brzezińska;

· godz. 11.00
„Alicja w krainie komputerów”, czyli krótka opowieść o tym jak działa komputer. Prowadzący: dr inż. Roman Simiński;

· godz. 12.00
„Geocaching”, czyli szukaj skarbów z GPS-em w dłoni. Prowadzący: Tomasz Jach;

· godz. 13.00
„Odzyskiwanie danych”, czyli jak zaoszczędzić na specjalistycznych usługach. Prowadzący: Tomasz Xięski;

· godz. 16.30
wykład dr. Marka Jabłońskiego pt. „Zarządzanie wartością przedsiębiorstw” (sala nr 4).

28 kwietnia 2010 r.

· godz. 10.00
„Ruby on Rails”, czyli bezbolesne tworzenie aplikacji sieciowych. Prowadzący: Tomasz Badoń;

· godz. 11.00
„Tworzenie gier na XBOX’a”, czyli programowanie XBOX’a przy użyciu narzędzi XNA. Prowadzący: Łukasz Strąk;

· godz. 12.00
„From zero to photohero”, czyli jak okiełznać Photoshop’a i jego online’owy odpowiednik. Prowadzący: Tomasz Stefko.

Zajęcia warsztatowe:

27 kwietnia 2010 r.

· godz. 10.00
„Linux dla blondynki”, czyli jak rozpocząć przygodę z Linuksem. Prowadzący: Grzegorz Wiekiera.

28 kwietnia 2010 r.

· godz. 12.00
„Silverlight”, czyli alternatywa dla Flash z użyciem .net. Prowadzący: Łukasz Strąk;

· godz. 14.00
„Poprawianie urody”, czyli warsztaty z komputerowego retuszowania zdjęć. Prowadzący: Tomasz Stefko.

Festiwal Nauki 2010 na Wydziale Nauk Społecznych. Dzień drugi

Z okazji 6. Studenckiego Festiwalu Nauki 27 kwietnia 2010 r. na Wydziale Nauk Społecznych zaplanowano szereg wydarzeń. Już o godz. 10.00 rozpocznie się spotkanie z reżyserem Jadwigą Kocur, autorką filmów „Dwugłowy smok” i „Porwanie Europy”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie projekcja ww. filmów opatrzona komentarzem reżyser. Inicjatorem spotkania autorskiego jest Studenckie Koło Naukowe Historyków Sztuki.

Warsztaty dziennikarskie dla licealistów, to kolejny punkt harmonogramu wydarzeń. Szkolenie z zakresu dziennikarstwa, komunikacji oraz public relations zaplanowane zostały na godz. 11.00. Inicjatorem kursu jest Międzywydziałowe Koło Naukowe MOSTY.

Problematyki PR dotyczyć będzie również sympozjum naukowe zorganizowane przez Koło Naukowe Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej UŚ. Gośćmi, rozpoczynającego się o godz. 12.00, spotkania „Public relations w życiu publicznym” będą przedstawiciele branży związani ze sferą biznesu oraz polityki.

Festiwal Nauki na Wydziale Prawa i Administracji

27 kwietnia 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji będzie miał miejsce seans filmowy oraz wykład, oba wydarzenia odbywać się będą w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki.

Projekcja filmu „Krwawy diament” w reżyserii Edwarda Zwicka rozpocznie się o godz. 11.00. Towarzyszyć jej będzie wykład dr Joanny Nowakowskiej-Małuseckiej.

„Czy jesteśmy bezpieczni kupując za pośrednictwem Internetu?”, problematyka umów zawieranych na odległość będzie tematem wykładu zaplanowanego na godz. 13.30.

Sen skarbnicą wiedzy o człowieku

Z okazji 6. Studenckiego Festiwalu Nauki Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚ przygotował dla uczestników dwa niezwykle interesujące spotkania poświęcone zagadnieniom snu.

27 kwietnia 2010 r. o godz. 12.00 rozpoczną się warsztaty „Twój sen Twoim lustrem. Wprowadzenie w tajniki snów”, natomiast o godz. 14.00 będzie miał miejsce wykład pt. „Opowiedz mi swój sen, a ja powiem Ci kim naprawdę jesteś”. Oba wydarzenia poprowadzi dr Aleksandra Szczepaniak.

Drugi dzień Festiwalu Nauki na Wydziale Filologicznym

27 kwietnia 2010 r., w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki, na Wydziale Filologicznym w Katowicach będą miały miejsce trzy wydarzenia.

Wykład pt. „Matriarchat w starożytnej Grecji”, organizowany przez Koło Naukowe Młodych Klasyków, rozpocznie się o godz. 13.30.

„Popołudnie z Safoną”, czyli prezentacja rytmicznej recytacji poezji greckiej i łacińskiej, to wydarzenie zaplanowane na godz. 15.00.

Również o godz. 15.00 odbędą się warsztaty z zakresu analizy i interpretacji dzieła filmowego. Za materiał badawczy uczestnikom spotkania posłuży obraz Stephena Daldry pt. „Godziny”. Inicjatorem szkolenia „Analiza i interpretacja przekazów filmowych i telewizyjnych” jest Koło Naukowe Filmoznawców.

„Pasje naszych Mistrzów”. Spotkanie z prof. Piotrem Skubałą

We wtorek 27 kwietnia 2010 r. w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska odbędą się zajęcia pn. „Dla Ziemi”.

Wydarzenie wpisuje się w szerszy cykl spotkań przebiegających pod wspólnym tytułem „Pasje naszych Mistrzów”. Wtorkowe zajęcia w terenie pozwolą bliżej poznać pasje prof. dr. hab. Piotra Skubały. W sferze naukowych zainteresowań prof. Skubały znajdują się m.in.: ekologia, filozofia środowiskowa, ekoetyka oraz edukacja ekologiczna. Inicjator wielu przedsięwzięć ekologicznych tym razem przed uczestnikami spotkania odkryje swoje pasje połączone z poezją, tańcem i piosenką.

Dokąd prof. Skubała zabierze uczestników wydarzenia? Przekonać się będzie można 27 kwietnia 2010 r. o godz. 15.00. Miejscem spotkania jest plac przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Śląskiego.

VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”

W dniach 28-29 kwietnia 2010 r. w Ustroniu odbędzie się VII międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej”.

Sympozjum jest kontynuacją podjętych w przeszłości rozważań nad: „Wątkami zaniedbanymi oraz koniecznymi w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2004), „Przemianami w kształceniu dzieci z upośledzeniami umysłowymi” (Ostrawa 2005), „Wątkami koniecznymi w procesie edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2006), „Kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (Ostrawa 2007), „Problemami edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych” (Ustroń 2008) oraz „Równymi szansami w edukacji osób ze specjalnymi potrzebami” (Ostrawa 2009).

Konferencja organizowana jest przy współudziale Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu z Ostrawy, Uniwersytetu z Preszowa, Wyższej Szkoły Humanitas z Sosnowca i Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego Feniks ze Skoczowa. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego seminarium jest prof. UŚ dr hab. Zenon Gajdzica.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o kontakt: konferencja.spec@interia.pl

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z przedstawicielami firmy Grupa Powen-Wafapomp SA

28 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie rekrutacyjno-informacyjne z przedstawicielami firmy Grupa Powen-Wafapomp SA. Organizatorem wydarzenia jest Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania jest prezentacja firmy połączona z procesem rekrutacyjnym. Wśród studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Śląskiego Grupa Powen-Wafapomp SA poszukuje kandydata na stanowisko inżyniera sprzedaży. Najważniejszym kryterium zatrudnienia jest znajomość języka angielskiego lub języka rosyjskiego. Podczas spotkania osoby zainteresowane będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Grupa Powen-Wafapomp SA to firma specjalizująca się w produkcji pomp przemysłowych, zaspokaja potrzeby zarówno rynku polskiego, jaki i rynków zagranicznych.

Debata GMO w ramach w ramach Festiwalu Nauki 2010

W środę 28 kwietnia 2010 r. w ramach 6. Studenckiego Festiwalu Nauki 2010 odbędzie debata poświęcona problematyce genetycznie modyfikowanych organizmów. W panelu dyskusyjnym udział wezmą krajowi specjaliści z takich dziedzin, jak: genetyka, ekologia, medycyna, psychologia.

Debata będzie miała miejsce w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie, które poprowadzi Agnieszka Skorupa oraz Michał Brol, zostało zaplanowane na godz. 13.00. Dla uczestników wydarzenia zaplanowano poczęstunek ekologiczny.
Organizatorem debaty jest Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „MERITUM” oraz Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju „Widmo”.

Dni Kanadyjskie na Uniwersytecie Śląskim

W dniach 27–29 kwietnia 2010 r. na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będą Dni Kanadyjskie. Jak co roku, organizatorzy – Zakład Literatury Kandyjskiej i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki oraz Centrum Studiów Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych – przygotowali liczne atrakcje: ciekawe prezentacje, wystawę fotografii, konkurs kulinarny na potrawę quebecką. Nie zabraknie również seansów filmowych, wyświetlane obrazy opatrzone zostały polskimi tłumaczeniami przygotowanymi przez studentów Wydziału.

Dni Kanadyjskie to impreza cykliczna, ciesząca się dużym zainteresowaniem. W tym roku wydarzenie zbiega się Dniami Otwartymi Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, które trwać będą od 26 do 30 kwietnia 2010 r.

Szkolenie „Assessment Centre w pigułce”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje szkolenie dla studentów pt. „Assessment Centre w pigułce”. Warsztaty mają na celu praktyczne zapoznanie uczestników z modelami kompetencyjnymi oraz metodologią Assessment Centre, czyli kompleksową metodą doboru pracowników, stosowaną w czasie rekrutacji przez międzynarodowe firmy i korporacje. W programie szkolenia przewidziano symulację ćwiczeń typowych dla centrum oceny oraz prezentację zasad oceny kandydatów.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele PricewaterhouseCoopers, międzynarodowej firmy świadczącej usługi doradcze.

Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2010 r. w godzinach 12.00–16.00 w sali nr 47 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Zapisy na szkolenie przyjmowane są pod numerem telefonu: 32 359 20 32 begin_of_the_skype_highlighting; 32 359 20 32end_of_the_skype_highlighting. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.