VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków


Jasna Góra 24.04.2010 r.

16 kwietnia 2010 r. w Sali konferencyjnej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się ostatnie, oficjalne posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VI Pielgrzymki Strażaków na Jasną Górę, która zgodnie z ustaleniami odbędzie się w dniu 24 kwietnia b.r. (sobota) z udziałem ponad 100 tysięcy strażaków zawodowych i ochotników z całej Polski. Towarzyszyć im będzie co najmniej 150 strażackich orkiestr dętych, grupujących ponad 7 tysięcy osób. Jak stwierdził obecny na zebraniu główny dyrygent płk WP Marian Chmielewski, będzie to impreza muzyczna już nie tylko w skali europejskiej, bowiem do tej ilości orkiestr i uczestniczącej w niej muzyków, zbliżyła się przed kilkoma laty, jedynie tylko Japonia. Wspólnie z orkiestrami, w ponad godzinnym koncercie na wałach klasztornych i błoniach jasnogórskich, udział wezmą także 22 zespoły wokalne pod dyrekcją Bolesława Kurka. Wieloma ulicami miasta, przed niektórymi orkiestrami, w marszach tzw. musztry paradnej prezentować będą swoje jednostki, podobno najładniejsze dziewczęta z całej Polski. Zobaczymy i będziemy podziwiać.
Po zakończonej defiladzie, o godzinie 10.30 na Błoniach Jasnogórskich, gdzie zgromadzonych zostanie ponad 100 tysięcy strażaków i tysiące sztandarów, rozpocznie się koncert wymienionych zespołów i orkiestr dętych, zakończony na krótko przed godziną 12.00, tj. z chwilą rozpoczęcia się Mszy Św. celebrowanej przez J.E. ks. arcybiskupa gdańskiego Sławoja, Leszka Głodzia w asyście księży kapelanów PSP i OSP.
Zgodnie z informacją Komitetu Organizacyjnego VI Pielgrzymki Strażaków, uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 przed Archidiecezją św. Rodziny przy ulicy Krakowskiej. Po złożeniu meldunku, uformowana zostanie kolumna pielgrzymkowa, która w asyście orkiestr dętych z OSP z Mykanowa, kierowaną przez Krzysztofa Witczaka, z Konopisk pod batutą Tomasza Hadriana i Starokrzepic, pod kierunkiem Sławomira Krysia, a następnie, strażackiej kompanii honorowej i sztandarów przemaszeruje Alejami NMP pod mury klasztoru jasnogórskiego, zajmując wyznaczone miejsca tak na wałach jak i na błoniach otaczających Klasztor. Udział w pochodzie wezmą, Komendant Główny PSP, Prezes ZG ZOSP RP, komendanci wojewódzcy PSP, prezesi ZOW ZOSP RP, oraz zaproszeni goście.
Początek Mszy Św. o godzinie 12 oznajmi zebranym strażakom głos jasnogórskich dzwonów i hejnał z wieży klasztornej. Wszystkie orkiestry zagrają: Mazurka Dąbrowskiego, następnie hymn ZOSP RP Rycerze Świętego Floriana i Z Dawna Polski Tyś Królową. Mszą Św. celebrować będzie, jak już wyżej wspomniano, J.E. metropolita gdański Sławoj, Leszek Głódź, natomiast odnowieniem ślubowania, kapelan krajowy strażaków ks. mł. bryg. Krzysztof Jackowski. W czasie trwania uroczystości pielgrzymkowej, w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej nastąpi punkt kulminacyjny programu, poświęcenie i zawieszenie i na ścianie, pięknego, historycznego już Ryngrafu Pożarnictwa Polskiego przedstawiającego na tle odlanej w metalu mapie Polski, sylwetkę Klasztoru, Matkę Boską Częstochowską z Dzieciątkiem i strażacki kask otoczonym liśćmi wawrzynu. Na dole odlewu umieszczono napis „VI Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę 24 – 04 – 2010 r.”

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.