Figuracje przestrzeni


Wystawa Dariusza Chojnackiego w Galerii Arche.

27 marca w Galerii Arche w Olsztynie zaprezentował swoje prace artysta z Kalisza Dariusz Chojnacki. W Arche znalazły się jego najnowsze grafiki wykonane techniką druku cyfrowego. W jego pracach, w większości formatu 100×70 cm, najważniejszą rolę pełnią światło, materia i przestrzeń. Twórca w sposób szczególny dba o ład i harmonię kompozycji. W wielu pracach punktem wyjścia była fotografia i chociaż komponowane obrazy mają charakter abstrakcyjny, nie da się uciec od skojarzeń, porównań i odniesień odnajdując w nich tytułową figurację przestrzeni.
Prace D. Chojnackiego prowadzą widza przez świat, w którym twórca opowiada o swojej percepcji przeżywanej rzeczywistości.
Szczególne miejsce w twórczości artystycznej Dariusza Chojnackiego zajmuje Grecja – jej sztuka i muzyka, twórca w swoim dorobku ma cykl prac inspirowany kulturą antyczną.
D. Chojnacki jest również wykonawcą muzyki greckiej, w czasie wieczoru wernisażowego zaprezentował kilkanaście popularnych w Grecji pieśni, wykonał również kilka kompozycji do których napisał muzykę i słowa.
Wystawę w Arche można oglądać do 27 kwietnia. .
DARIUSZ DART CHOJNACKI

Urodził się 21 stycznia 1967 roku w Zakopanem.
Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem w 1996 roku w Pracowni Malarstwa prof. Adama Styki, aneks z rysunku w Pracowni prof. Stanisława Góreckiego. W latach 1998-2000 był wykładowcą w Instytucie Pedagogiczno – Artystycznym kaliskiej filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2001 – 2002 był wykładowcą Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty na Studiach Podyplomowych w Gnieźnie.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki.
Od 2005 roku jestem członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Uprawia grafikę warsztatową, grafikę wydawniczą, malarstwo, rysunek i fotografię. Zajmuje się również projektowaniem graficznym i scenografią.
W 2008 roku założył Galerię D’ARHOUSE a w 2009 był pomysłodawcą
i organizatorem I Ogólnopolskich Spotkań „ bliżej – SZTUKI – wokół”,
w których uczestniczyło 30 artystów z Polski. Na wystawę złożyło się kilkaset prac m.in.: Franciszek Starowieyski, Andrzej Strumiłło, Leszek Mądzik.
W październiku 2009 roku został mianowany na stanowisko adiunkta w Instytucie Architektury Tekstyliów na Politechnice Łódzkiej

r

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.