Nasz los jest w naszych rękach


Akademia im. Jana Długosza realizuje projekt „Live on learning”, wspierany przez Europejski Fundusz Socjalny. – Ma on na celu promowanie idei kształcenia się przez całe życie. To w naszych rękach tkwi inicjatywa, motywacja i wykorzystanie zdobytej wiedzy – mówi Joanna Górna, koordynator przedsięwzięcia.

Współczesny rynek pracy jest płynny i często zaskakujący. Wymusza to od społeczeństwa ciągłe dostosowywanie do zmiennych warunków zawodowych. – Kształcenie ustawiczne powinno być dzisiaj nadrzędnym priorytetem. Idea ta jest mocno propagowana przez Unię Europejska i nie dotyczy ona jedynie przygotowywania zawodowego do potrzeb rynku pracy, ale również rozwoju własnego i dla potrzeb społeczeństwa – stwierdza Joanna Górna.
AJD, jako lider projektu w województwie śląskim, współpracuje przy jego realizacji z Akademią Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej i Szkołą Humanistyczną im. Ziętka w Katowicach. – W ramach przedsięwzięcia są organizowane konferencje naukowe i targi edukacyjne w trzech miastach. 15 kwietnia odbyły się na naszej uczelni, kolejne – 20 kwietnia w Katowicach, a finalizujące projekt Będą miały miejsce 27 kwietnia w Bielsku-Białej. W ten sposób chcemy pokazać, gdzie i jak można się dzisiaj uczyć – wyjaśnia drugi koordynator projektu Piotr Urbaniak.
Ideę rozwoju intelektualnego, zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych oraz aktywności na rynku pracy mocno popiera rektor AJD prof. dr hab. Zygmunt Bąk.
– W warunkach nowoczesnego rynku pracy przeciętny człowiek w ciągu kilkakrotnie zmienia zawód. Dlatego ważnym jest, by na każdym zakręcie swojej kariery miał szansę uzyskania wsparcia, które pozwoli mu pozyskać wiedzę, kompetencje czy praktykę niezbędne w nowej profesji. Dzisiaj nie wystarczy zakończyć edukację na dyplomie, a nawet doktoracie. Powinnyśmy być aktywni na każdym etapie swojego życia, szukając nowych możliwości rozwoju i dostosowywać swoje kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. Taka mobilność zawodowo-edukacyjna ułatwia drogę kariery – mówi rektor Zygmunt Bąk.
Konferencję naukową AJD połączyło z Targami Edukacji. Swoje oferty pokazało 40 szkół, uczelni i instytucji. Na targach pojawiła się również Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego Województwa Śląskiego im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie. – Wybrałem szkołę, bo chcę pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, ratować im życie. Mało jest osób, które podejmują próby ratowania ludzi w sytuacji zagrożenia życia. Namawiam innych, by promowali zdrowie. Podstawowa wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy, choćby w resuscytacji krążeniowo-oddechowej jest potrzebna każdemu. To piękny zawód. Uratowanie człowieka daje wiele radości. To ogromna, ogromna satysfakcja – mówi ratownik medyczny Mariusz Pająk.
Spektakularnym akcentem Targów był pokaz sztuki rysunku studentów Wydziału Malarskiego AJD. Artyści pracowali pod kierunkiem profesor AJD dr hab. Magdy Snarskiej.

UG

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.