Wytańczyć Dobro! – Caritas Częstochowa włącza się w ogólnopolskie świętowanie Dnia Dobra


W niedzielę, 24 kwietnia, w Częstochowie na placu przy ul. Ogrodowej 24/44 odbędzie się impreza plenerowa organizowana przez Caritas pod hasłem „Wytańczyć Dobro!”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15.00, a jego celem będzie wspólne świętowanie wszystkich, którym bliska jest idea czynienia dobra. 

 

W związku z wojną na Ukrainie i zaangażowaniem Caritas w organizację pomocy humanitarnej dla naszych sąsiadów, wydarzenie będzie miało charakter integracyjny  dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Wystąpią: ukraiński zespół muzyczny Kana Band oraz Warszawska Orkiestra Sentymentalna. W trakcie wydarzenia, jak i we wszystkich parafiach naszej archidiecezji  w tym dniu, odbywać się będzie zbiórka pieniężna do puszek, której celem będzie budowa Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – nowotworzonego miejsca, które będzie zapewniało wsparcie pedagogiczne, terapeutyczne, psychologiczne najmłodszym i ich rodzinom. Centrum jest odpowiedzią na zjawisko rosnącej liczby uzależnień współczesnego świata. Będzie także asystowało dzieciom ukraińskim w procesie adaptacji edukacyjnej i społecznej, czy borykających się z traumą wojenną.

W trakcie wydarzenia zostaną zorganizowane wydarzenia promujące zdrowie psychiczne m. in. namioty informacyjno-konsultacyjne, w których będzie można porozmawiać z psychoterapeutami, doradcami życia rodzinnego i psychologami.

Zapraszamy do wspólnego świętowania, obecności i pogłębienia przyjaźni międzynarodowej, przy muzyce, która inspiruje do robienia DOBRA.

 

Танцюй для добра! – Карітас Ченстохова долучається до загальнонаціонального святкування Доброго дня.

У неділю, 24 квітня, у Ченстохові, на площі вул. Ogrodowa 24/44, відбудеться захід на відкритому повітрі, організований Карітасом під гаслом «Танцюй для добра!».Захід розпочнеться о 15:00 і має на меті відзначити всіх тих, кому близька ідея творити добро. У зв’язку з війною в Україні та залученням Карітасу до організації гуманітарної допомоги нашим сусідам, захід стане інтегративним заходом для біженців від війни з України. Виступить український музичний гурт Kana Band та Варшавський Сентиментальний Оркестр.

Під час заходу, як також у всіх парафіях нашої архієпархії цього дня відбудеться збір грошей, метою якого буде будівництво Центру психічного здоров’я дітей та молоді – новоствореного місця, яке буде надавати педагогічну, терапевтичну та психологічну підтримку дітям та сім’ям. Центр – це відповідь на явище зростання кількості залежностей у сучасному світі. Це також допоможе українським дітям у процесі освітньої та соціальної адаптації, або тим, хто бореться з травмою війни. Під час заходу, серед іншого, будуть організовані заходи, спрямовані на підтримку психічного здоров’я інформаційно-консультаційні намети, де можна поспілкуватися з психотерапевтами, консультантами з сімейного життя та психологами.

Ми запрошуємо вас відсвяткувати разом, присутність та поглиблення міжнародної дружби, з музикою, яка надихає вас робити ДОБРО.

 

 

 

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.