„Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jak ocalić ślady przeszłości?”


25 marca 2022 r. w auli „Forum” Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Częstochowie odbyła się konferencja pt. „Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Jak ocalić ślady przeszłości?”

Przybyłych uczestników Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Obecni buli: Lidia Burzyńska,  poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Dariusz Jóźwiak, doradca w  Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki; Ewa Węglarz, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego; Anita Imiołek, zastępca dyrektora Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach; Adam Markowski, dyrektor Biura Zamiejscowego w Częstochowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,  radny Rady Powiatu Częstochowskiego; Dorota Kaczmarek, zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność”; dr Krzysztof Kleszcz, zastępca dyrektora Instytutu Śląskiego w Opolu;  dr hab. inż. Aleksander Żakowicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego; dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oraz  dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, młodzież szkolna.

Poseł Lidia Burzyńska podkreśliła znaczenie organizowania tego typu konferencji i ich rolę w edukacji regionalnej,  zachowaniu tożsamości narodowej i pielęgnowaniu pamięci o dokonaniach naszych przodków. Odczytała też list Piotra Babinetza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w którym dominowały słowa uznania i podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz ochrony współczesnego dziedzictwa narodowego, skierowane do Eugeniusza Kałamarza, prezesa Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie. Dariusz Jóźwiak, doradca w  Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki, w imieniu ministra prof. dr. hab. Przemysława Czarnka, pogratulował organizatorom wspaniałej inicjatywy, a następnie w krótkim rysie historycznym nakreślił dzieje częstochowskiej Zapałczarni. List od  Szymona Giżyńskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odczytała Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, która zachęciła również do zapoznania się z publikacją pt. Zapałczarnia w Częstochowie pod red. naukową dr hab. Anny Odrzywolskiej, prof. UJD.  Jest to pierwsza monografia niezwykle ważnej w historii Częstochowy i całej Polski fabryki.

W dalszej części spotkania prelegenci zaprezentowali swoje wystąpienia.

Prof. dr hab. Dariusz Złotkowski z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przedstawił Zarys historii Fabryki Zapałek w Częstochowie.
Dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD w prelekcji pt. Muzeum Produkcji Zapałek
w Częstochowie i jego profil działalności
skupiła się głównie na funkcji, jaką pełniła Zapałczarnia w przeszłości jako zakład produkcyjny i jaką pełni obecnie jako Muzeum na Szlaku Zabytków Techniki. Wystąpienie miało formę prezentacji, podobnie jak kolejny wykład pt. Częstochowska zapałczarnia dawniej i dziś. Konteksty edukacyjne – sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli historii,
   który  przedstawiły: Sylwia  Kurcab,  nauczyciel-konsultant  Regionalnego  Ośrodka  Doskonalenia  Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Beata Domańska, nauczyciel-doradca metodyczny  Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Prelegentki    skoncentrowały się głównie na przybliżeniu istoty sieci współpracy. Zaprosiły także do obejrzenia wystawy towarzyszącej  konferencji pt. Zapałczarnia w Częstochowie. Historia, teraźniejszość, perspektywy, autorstwa dr hab. Anny Odrzywolskiej, prof. UJD.

Na zakończenie Eugeniusz Kałamarz, prezes Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie
w emocjonalnym przekazie przedstawił Ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe reprezentowane przez częstochowską zapałczarnię.

Iwona Kmieciak

zastępca redaktora naczelnego

„Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”

RODN „WOM” w Częstochowie

 

Kopia programu konferencji z naszej strony internetowej https://www.womczest.edu.pl/konferencja-muzeum-produkcji-zapalek-w-czestochowie-jak-ocalic-slady-przeszlosci

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji – Grażyna Bochenkiewicz, wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
 • Przemówienia zaproszonych gości:
 • Zarys historii Fabryki Zapałek w Częstochowie – prof. dr hab. Dariusz Złotkowski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie i jego profil działalności – dr hab. Anna Odrzywolska, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
  w Częstochowie
 • Częstochowska zapałczarnia dawniej i dziś. Konteksty edukacyjne – sieć współpracy
  i samokształcenia nauczycieli historii
  –  Sylwia Kurcab, nauczyciel-konsultant, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; Beata Domańska, nauczyciel-doradca metodyczny, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
 • Ponadnarodowe dziedzictwo kulturowe i przemysłowe reprezentowane przez częstochowską zapałczarnię – Eugeniusz Kałamarz, prezes Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa Zapałczarnia w Częstochowie. Historia, teraźniejszość, perspektywy. Opracowanie wystawy: dr hab. Anna Odrzywolska, prof. UJD.

 

Fot. Paweł Włodarczyk

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.