V Wojewódzki Konkurs „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”


22 kwietnia 2022 roku odbędzie się V edycja konkursu „MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”, którego organizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

 

Konkurs skierowany został do uczniów szkół województwa śląskiego, które prowadzą kształcenie w zawodzie Technik Budownictwa. Obejmuje wiedzę z przedmiotów teoretycznych budowlanych takich jak: dokumentacja budowlana, technologia robót budowlanych, organizacja robót budowlanych, kosztorysowanie w budownictwie, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz  umiejętności praktyczne. Celem konkursu jest promowanie kształcenia zawodowego, nowoczesnych rozwiązań technicznych, a także integracja środowiska zawodowego.

Do konkursu zgłosiło się 15 drużyn z województwa śląskiego. Każda szkoła mogła zgłosić do konkursu jedną trzyosobową drużynę, która powinna wykazać się znajomością wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętnościami praktycznymi. Przewidziano rywalizację uczestników w dwóch częściach: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej odbywającej się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej drużyny rozwiązują zadanie teoretyczne polegające na pytaniach testowych i opisowych zadaniach otwartych. Równocześnie na hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego będzie przebiegała część praktyczna konkursu, w której uczestnicy wykażą się umiejętnościami praktycznymi. W tej konkurencji liczy się nie tylko czas, ale również dokładność i staranność wykonania zadania. Suma zdobytych punktów z części teoretycznej oraz praktycznej wyłoni najlepszą drużynę Technika Budownictwa z województwa śląskiego w V Wojewódzkim Konkursie „Młody Mistrz Budownictwa”.

 

Konkurs objęty jest patronatem przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Polskie Składy Budowlane, Polski Związek Inżynierów I  Techników Budownictwa, Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, Rektora Politechniki Częstochowskiej.

 

PROGRAM

V  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

„MŁODY MISTRZ BUDOWNICTWA”

22 kwietnia 2022 roku

8:30-8:55     Rejestracja Uczestników   Klub Politechnik al. Armii Krajowej 23/25.

9:00–9:30     Powitanie Uczestników i Gości . 

              Wystąpienie Dyrektora CKZiU – Dariusz Humaj ,

              Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej-

              dr hab. inż.  Maciej Major.

                     Przedstawicieli  Firm,

9:30–9:40     Rozdysponowanie  uczestników  konkursu .

  • Zadanie projektowe – Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska;
  • Zadanie praktyczne – CKZiU w Częstochowie.

10:00–12:00  Zadanie projektowe  – Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej

  1. Akademicka 3.

10:00–12:00 Zadanie praktyczne  – CKZiU w Częstochowie ul. Marysia 93a.

10:00 -12:00 Szkolenie dla opiekunów.

12:15–13:00 Poczęstunek  dla  uczestników i opiekunów  konkursu.

12:30- 13:00 Promowanie nowych technologii w budownictwie.

· Pokazy i prezentacje firm sponsorujących;

· Promocja Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej;

· Promocja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie;

13:00–14:00  Wykład prelegenta z Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej    

                      na temat: „Beton – czy to tylko smutny szary materiał?”.

           14:00   Podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa”

  • Wystąpienia Firm Patronackich i Sponsorujących,
  • Wręczenie nagród,
  • Uroczyste zakończenie V Wojewódzkiego Konkursu „Młody Mistrz Budownictwa”.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.