Dary dla Ukrainy od strażaków z Janowa


Nie ustaje pomoc Polaków dla dotkniętych wojną Ukraińców. 11 kwietnia 2022 roku druhowie z OSP Janów przyjechali do centrum pomocowego, przy parafii św. Wojciecha w Częstochowie, busem wypełnionym najpotrzebniejszymi artykułami spożywczymi.

– Przyjechaliśmy tu, do księdza proboszcza Ryszarda Umańskiego, z rekomendacji wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Szymonem Giżyńskim, który podkreślił, że właśnie w tej parafii pomoc jest dobrze zorganizowana i jest kierowana bezpośrednio do najbardziej potrzebujących na Ukrainie – mówi prezes OSP Janów Janusz Solak.

Strażacy uzgodnili z księdzem Umańskim, jakie produkty dostarczyć. – Wedle ustaleń zakupiliśmy artykuły długoterminowe – cukier, kasze, ryż, mąkę, makarony, mleko w kartonach. Przeznaczyliśmy na ten cel 800 złotych z naszych składek. Przyjęto nas tu bardzo serdecznie, wyściskano. Jesteśmy wzruszeni ogromem pomocy, jaka jest realizowana w tej parafii – dodaje  prezes Solak.

Trzeba dodać, że właśnie ksiądz Ryszard Umański z Towarzystwem Patriotycznym ,,Kresy”, które powstało z jego inicjatywy, rozpoczął zintensyfikowaną pomoc dla Ukrainy już w dniu wybuchu wojny, 24 lutego br. Ale to nie jedyne działania księdza Ryszarda na rzecz Kresów Wschodnich. Od wielu lat pomaga Polakom, mieszkającym na Litwie, Białorusi i Ukrainie, organizując między innymi paczki dla dzieci i rodzin z okazji Świętego Mikołaja.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.