Wyróżnienie dla Muzeum Częstochowskiego


Muzeum Częstochowskie znalazło się w gronie laureatów Konkursu Marszałka Województwa Śląskiego na Wydarzenie Muzealne Roku 2021, w którym w kategorii WYSTAWY wyróżniono ekspozycję „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą” otwartą w sierpniu ubiegłego roku w Starym Ratuszu.

Wyró

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 10 listopada 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 roku za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej Nagrodami Marszałka Województwa Śląskiego honorowane są muzea działające na terenie województwa śląskiego. W tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 35 zgłoszeń z 15 instytucji. Muzeum Częstochowskie zostało wyróżnione w kategorii WYSTAWY za ekspozycję „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą”.

Przygotowanie ekspozycji prezentowanej w pawilonie muzealnym, znajdującym się w zrewitalizowanej – przy wsparciu funduszy europejskich – przestrzeni Starego Rynku, było trudnym wyzwaniem, wymagającym pokonania wielu barier architektonicznych, konserwatorskich, jak również wnikliwej pracy badawczej. Prezentowanych jest na niej ponad 300 zabytków (monety, ceramika, dewocjonalia), odkrytych na terenie częstochowskiego Starego Miasta w trakcie badań wykopaliskowych. Główną atrakcją wystawy są relikty murów piwnic starego częstochowskiego ratusza, którego powstanie datowane jest na XVI wiek. Do aranżacji wykorzystano również techniki multimedialne, które uatrakcyjniają i wzbogacają przekaz o historii Starego Ratusza i Częstochowy od średniowiecza do czasów współczesnych.

Nagrodzona wystawa powstała przy udziale środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach Śląskiego Pakietu dla Turystyki w 2021 roku, a także dzięki dotacji podmiotowej Urzędu Miasta Częstochowy i środkom własnym Muzeum Częstochowskiego. Niezwykła przestrzeń wystawiennicza to efekt realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Stary Ratusz jest jedenastym obiektem włączonym w strukturę Muzeum Częstochowskiego – drugim, w którym prezentowane są artefakty w miejscu ich odkrycia (in situ). Pierwszy z nich to Rezerwat Archeologiczny, znajdujący się w dzielnicy Raków, z zachowanym fragmentem cmentarzyska kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.

W chwili obecnej wystawa „Historia Częstochowy – miasta nad Wartą” jest czasowo wyłączona ze zwiedzania. O terminie ponownego otwarcia obiektu Muzeum będzie informować. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z dedykowaną wystawie stroną internetową www.staryrynek.muzeumczestochowa.pl, na której oprócz informacji o wystawie i licznych zdjęć, a także źródeł kartograficznych, znaleźć można zdigitalizowany katalog eksponatów oraz liczne aplikacje i gry edukacyjne, pozwalające na interaktywne poszerzenie wiedzy o przeszłości Częstochowy.

Fot. Łukasz Kolewiński

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *