Gmina Poczesna zaprasza do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Szopka Bożonarodzeniowa”


Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zaprasza do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym “Szopka Bożonarodzeniowa”. Konkurs ma na celu popularyzację i poszerzanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych, rozwijanie myślenia otwartego i twórczego, spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia oraz propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych naturalnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi plastycznej.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku od 6 do 20 lat oraz do osób dorosłych.
2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
3. Dopuszczalna jest możliwość wykonania szopki w grupie dwuosobowej.
4. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych (dotyczy to zarówno ruchomych jak i nieruchomych elementów szopki).
5. Wymiary nadesłanych prac nie mogą przekraczać 50×50 cm (w podstawie).
6. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres prywatny, numer kontaktowy. Do pracy należy dołączyć zgodę (RODO) znajdujące się na stronie: www.kulturapoczesna.pl.
7. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone do transportu.
8. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
9. Dopuszcza się możliwość pomocy dzieciom i młodzieży przez osoby dorosłe.

Ocena prac:
1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac
w pięciu grupach wiekowych:
I – dzieci z klas 0-III,
II – dzieci z klas IV-VI,
III – dzieci z klas VII-VIII,
IV – szkoły ponadpodstawowe.
V – osoby dorosłe.

Termin nadsyłania prac upływa w poniedziałek 21 listopada. Prace należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej – ul. Modrzewiowa 3, 42-262 Poczesna. Laureaci konkursu w terminie do dwóch tygodni zostaną poinformowani drogą telefoniczną o dacie i godzinie uroczystego podsumowania. W przypadku pytań należy kontaktować się z koordynatorem konkursu – Janusz Koniecki, tel. 34 327 40 78.

Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma. Jego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. Gazeta Częstochowska.

źródło: UG Poczesna

MS

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *