Wakacje na półmetku


Dobiega końca pierwszy miesiąc wakacji. jak informuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Do tej pory organizatorzy z terenu woj. śląskiego zaplanowali  na terenie całego kraju i zagranicą 3295 kolonii, obozów, półkolonii dla 135304  uczestników,  w tym: 1279 zgłoszeń wypoczynku w formie półkolonii dla 43318 uczestników; 1811 zgłoszeń wypoczynku krajowego dla 83120  uczestników;  205 zgłoszeń wypoczynku organizowanego za granicą dla 8866 uczestników. Na terenie woj. śląskiego organizatorzy z całego kraju zaplanowali 2174 turnusy różnego rodzaju form wypoczynku dla 81041 uczestników z całego kraju.  

 

 

Wypoczynki zagraniczne zlokalizowane są głównie na terenie Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Macedonii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Francji. Niemiec, Bośni i Hercegowiny, Albanii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii.

W tym roku zwiększono – w porównaniu do lat ubiegłych – liczbę wypoczynków organizowanych w miejscu zamieszkania.  Wypoczynek w tej formie, z uwagi na potrzeby środowiskowe oraz ciekawy program, cieszy się znacznym zainteresowaniem dzieci
i rodziców. Z półkolonii skorzysta najwięcej dzieci na terenie: Bielska-Białej i powiatu bielskiego, Katowic. powiatu cieszyńskiego, Częstochowy i powiatu częstochowskiego, Gliwic i powiatu gliwickiego. Najmniej wypoczynków w formie półkolonii zgłoszono  na terenie: Jastrzębia-Zdroju, powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Mysłowic.

Najwięcej dzieci i młodzieży na koloniach i obozach w woj. śląskim wypoczywa tradycyjnie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Nad ich bezpieczeństwem  czuwają odpowiednie służby, w tym Kuratorium Oświaty w Katowicach. Pierwszym etapem nadzoru jest weryfikacja zgłoszeń wypoczynku w zakresie ich zgodności z prawem. Tylko wypoczynek pozytywnie zweryfikowany jest umieszczany w bazie dostępnej dla wszystkich zainteresowanych pod adresem https://wypoczynek.mein.gov.pl/, gdzie każdy może sprawdzić, czy kolonie, obóz, półkolonie, na które jest zapisane dziecko, zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty.  Wojewoda Śląski uruchomił na potrzeby akcji „Bezpieczne wakacje 2022” infolinię interwencyjną pod numerem (32)20-77-077.

Dla organizatorów wypoczynku organizowanego w miejscu zamieszkania ogłoszono konkurs „Wakacje: bezpiecznie, zdrowo i zabawnie”. Konkurs organizowany jest przez: Wojewodę Śląskiego, Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Cel konkursu to promowanie działań na rzecz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowych i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego w miejscu zamieszkania.

 

– Wizytatorzy systematycznie prowadzą kontrole wypoczynków zorganizowanych na terenie naszego województwa – do dnia 25 lipca br.  przeprowadzono ok. 170 kontroli wypoczynków,  w pierwszej kolejności kontrolami zostały objęte wypoczynki organizowane pod namiotami i w obiektach bez stałej infrastruktury technicznej.  Do 25 lipca podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, stanowiących podstawę do wydania przez Śląskiego Kuratora Oświaty decyzji w sprawie zakończenia wypoczynku – informuje rzecznik Kuratorium .

Organizator wypoczynku jest zobowiązany do zapewnienia przede wszystkim:

  • bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne, określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w obiekcie lub na terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności uczestników wypoczynku,
  • wykwalifikowanej kadry wypoczynku,
  • dostępu do opieki medycznej,
  • realizacji programu wypoczynku i zajęć dostosowanych do wieku, zainteresowań i potrzeb uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności,
  • żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia,
  • bezpiecznego korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego,
  • bezpiecznego przebywania w górach,
  • odpowiedniego stanu technicznego środka transportu przewożącego dzieci i młodzież
    na wypoczynek.

Kolonie, obozy, półkolonie i inne formy wypoczynku są kontrolowane również przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Leśnej.

Uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli (w 14 przypadkach) dotyczą dokumentacji, kart kwalifikacyjnych, rozbieżności między zgłoszeniem a stanem faktycznym. Nieprawidłowości są usuwane niezwłocznie, często w dniu kontroli.

Organizatorzy wypoczynku (do 25 lipca br. ) zgłosili 14 wypadków z udziałem uczestnika wypoczynku spowodowanych w większości upadkiem. Skutki to urazy, stłuczenia, rozcięty podbródek, dwa złamania, rozcięta warga, rozcięta ręka. Poszkodowanym udzielono pierwszej pomocy, pomocy medycznej, zawiadomiono rodziców.

Tegoroczna liczba zgłoszonych wypoczynków i uczestników wypoczynku zbliża się do poziomu z  analogicznego okresu roku 2019 (w 2019 r. w okresie całych wakacji letnich zgłoszono 3517 wypoczynków dla 147 109 uczestników), przy czym należy pamiętać, że mamy dopiero połowę wakacji i napływają kolejne zgłoszenia wypoczynków zaplanowanych do realizacji w miesiącu sierpniu (termin zgłoszenia przed rozpoczęciem wypoczynku wynosi 14 dni w przypadku półkolonii i wyjazdów zagranicznych i 21 dni w przypadku wypoczynku krajowego).

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *