Tablica dla Powstańca Warszawskiego z Częstochowy


1 sierpnia na godz. 16.30 przy Parafii św. Jacka w Częstochowie nastąpi odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej Powstańcowi Warszawskiemu Bolesławowi Wojciechowi Omyle ps. ,,Wojtek”. „Wojtek” pochodził z Częstochowy.

Mało osób w Częstochowie wie, że mamy rondo poświęcone jednemu z Powstańców Warszawskich – Bolesławowi Wojciechowi Omyle ps. ,,WOJTEK” – żołnierzowi Szarych Szeregów i Armii Krajowej. Rondo znajduje się na Wyczerpach Górnych przy skrzyżowaniu ul. Warszawskiej, Rędzińskiej i Batalionów Chłopskich.
1 sierpnia na godz. 16.30 na odsłonięcie tablicy informacyjnej poświęconej naszemu Powstańcowi oraz na Mszę św. w intencji uczestników Powstania Warszawskiego o godz. 17.00 w Parafia św. Jacka w Częstochowie .
➡️Bolesław Wojciech Omyła ps.,,Wojtek” ur. 6 stycznia 1924 r. w Warszawie), syn zawodowego żołnierza – instruktora w Centrum Szkolenia Saperów w Modlinie. Od połowy września 1939 r. przebywał w Kowlu, potem w Warszawie, aby ostatecznie trafić do Częstochowy. Zamieszkał z rodziną w kamienicy przy ul. Krakowskiej 36.
➡️W czerwcu 1941 r., został z wieloma innymi przymusowo wcielony do obrony cywilnej L.H.D. i skoszarowany w budynku straży pożarnej w Częstochowie. Po śmierci ojca w maju 1943 r. podjął pracę w jednej z częstochowskich fabryk, gdzie miał możliwość dokonywania prób materiałów służących do produkcji amunicji i zyskując cenne doświadczenie.
➡️7 lutego 1943 r. został zaprzysiężony w Chorągwi Warszawskiej Szarych Szeregów jak harcerz (od 1934 r. był w 68 Męskiej Modlińskiej Drużynie im. Tadeusza Kościuszki) i żołnierz. Przyjął pseudonim „Wojtek”.
➡️W lipcu 1944 roku, na kilka dni przed wybuchem Powstania, opuścił Częstochowę i przyjechał do Warszawy, otrzymał przydział do II Plutonu „Alek” 2 Kompanii „Rudy” Batalionu Armii Krajowej ”Zośka”, gdzie służył ze swoim przyjacielem z Szarych Szeregów Tadeuszem Milewskim „Ćwikiem”.
➡️Pierwsze dni Powstania to walki na Woli. Ich batalion zajmuje cmentarz żydowski, a 5 sierpnia wyzwala obóz koncentracyjny „Gęsiówka”, uwalniając 348 więźniów. Przed bramą wyzwolonego obozu ktoś robi Omyle zdjęcie. „Ćwik” ginie 5 sierpnia rozerwany pociskiem artyleryjskim.
➡️„Wojtek” Omyła, Częstochowianin i Powstaniec, zginął 8 sierpnia 1944 r., w czasie ciężkich walk na Cmentarzu Ewangelickim. Spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w kwaterze powstańczej Batalionu „Zośka”.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.