Kolejna edycja Konkursu dziennikarskiego im. Joanny Bar


Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego ogłasza II edycję Konkursu dziennikarskiego adresowanego do osób stawiającymi pierwsze kroki w charakterze dziennikarzy, piszący artykuły poświęcone problemom lokalnych środowisk, promujące kulturę i historię, zajmujących się wydawaniem gminnych i parafialnych biuletynów, blogerów, osób prowadzących lokalne serwisy internetowe i fora. Na prace czekamy do 31 października 2022 r.

 

– Wierzymy, że media lokalne mają bardzo ważną rolę w opisywaniu zjawisk społecznych i kulturalnych oraz w upowszechnianiu postaw patriotycznych i aktywności społecznej. Chcemy wyróżnić autorów, którzy w swoich pracach pokazują aktywność społeczną, relacjonują życie kulturalne, przybliżają lokalną historię, jak również poruszają trudne tematy, podejmują interwencje w obronie mieszkańców – mówi Robert Kępa z Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej.

 

Patronem konkursu jest redaktor Joanna Bar, prezes Częstochowskiego Stowarzyszenia Region, redaktor naczelna miesięcznika „Puls Regionu”, przed laty dziennikarka „Gazety Częstochowskiej” i „Kulisów Regionu”, animatorka licznych inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, osoby przez lata zaangażowanej w promocję lokalnych przedsięwzięć podejmowanych przez stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne i grupy pasjonatów z regionu częstochowskiego.

– Przed rokiem przypomnieliśmy postać Pani Redaktor organizując pierwszą edycję Konkursu, która spotkała się z dużym zainteresowaniem lokalnych dziennikarzy – mówi Robert Kępa, inicjator Konkursu. – W 2021 roku Jury Konkursu postanowiło przyznać I Nagrodę Krzysztofowi Wójcikowi, twórcy i redaktorowi „Gazety Kłomnickiej” za tekst poświęcony archiwalnej fotografii pokazującej kłomnicką akcję szczepień podczas pandemii ospy w 1916 r. oraz 4 równorzędne wyróżnienia dla Roberta Sikorskiego, Przemysława Pindora, Macieja Świerzego oraz Agnieszki Miry. Statuetki i nagrody wręczyły Renata Kluczna – redaktor naczelna Tygodnika „7 dni”, Urszula Giżyńska – redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej” oraz Anna Kępa, prezes Fundacji Rozwoju Aktywności Społecznej im. ks. Kazimierza Znamirowskiego, członkinie Jury Konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu, które odbyło się w Pałacu Nieznanice było okazją do wspomnienia zmarłej w 2016 roku redaktor Joanny Bar.

W tegorocznej edycji Konkursu mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, w tym dziennikarze, blogerzy, osoby zaczynające swoja przygodę z mediami o zasięgu zarówno regionalnym, jak i lokalnym. W konkursie można składać teksty, które zostały już opublikowane, jak również te nieopublikowane. Teksty powinny dotyczyć tematyki o zasięgu lokalnym lub regionalnym z obszaru Regionu Częstochowskiego tj. miasto Częstochowa, powiat częstochowski, myszkowski, kłobucki i lubliniecki.

Prace konkursowe powinny obejmować tekst w tym min.: artykuły prasowe, reportaże, wywiady, materiały internetowe.

Przy ocenie przesłanych materiałów będzie brana pod uwagę ich zrozumiałość, aktualność poruszanego tematu, wartość interwencyjna, społeczna lub kulturalna. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury złożone z dziennikarzy i redaktorów. Na materiały czekamy do 31 października 2022 r. Materiały wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: kepar@interia.pl. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody rzeczowe i statuetki. Nagrodzone artykuły zostaną opublikowane z wybranych czasopismach o charakterze regionalnym.

 

Regulamin Konkursu oraz wszystkie informacje związane z konkursem znajdą Państwo na: https://www.facebook.com/FundacjaKZ

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.