Kanalizacja sanitarna dla mieszkańców Koziegłówek


GMINA KOZIEGŁOWY

Ruszyła inwestycja w ramach programu „Optymalizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Koziegłowy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – etap I”.

 

Obecnie trwają prace związane z wykopami pod budowę pompowni ścieków w Koziegłowach wraz z kanałem doprowadzającym. Pompownia powstanie w rejonie zbiegu drogi wojewódzkiej 789 z drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków. Koszt tego etapu to 7 684 794 zł.

Druga części inwestycji obejmie budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 3801S w Koziegłówkach wraz z pompowniami. Jej koszt to 7 174 468 zł. Kanalizacja w Koziegłówkach wybudowana zostanie w tym etapie w ulicach: Polan, Kościelna, Warpie i przy rynku. Realizacja tych inwestycji będzie stanowiła kluczowy etap koncepcji programowo – przestrzennej gospodarki ściekowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy.

Zadanie dofinansowane zostało ze Środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. Kwota dofinansowania wynosi 8 mln zł. Termin zakończenia robót zaplanowano na maj 2023 r.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *