„LATO NA WSI” – AKCJA POLICJI I KRUS / Bezpieczeństwo dzieci najważniejsze


Częstochowscy policjanci z Wydziału Prewencji wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) od dwóch lat wspólnie realizują akcję „Lato na wsi”. Jej celem jest promocja bezpiecznego zachowania wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, bądź przebywających na wsi w trakcie wakacji. Jedno ze spotkań edukacyjnych miało miejsce w lipcu. W Pabianicach przedstawiciele obu instytucji spotkali się z dziećmi przebywającymi na kolonii..

 

 

Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie chętnie podejmuje wspólne inicjatywy z Policją oraz Strażą Pożarną, które mają na celu pogłębianie świadomości mieszkańców województwa śląskiego, a w szczególności dzieci i młodzieży, związanej z zachowaniem bezpieczeństwa nie tylko na terenie gospodarstwa rolnego, ale również na drogach publicznych czy podczas spędzania czasu wolnego. Od dwóch lat ścisłe współpracuje z częstochowską Komendą Miejską Policji w ramach akcji „Lato na wsi”. – Ochrona dzieci przed wypadkami to nasz priorytet. KRUS od wielu lat realizuje prewencyjne kampanie, w których zwracamy uwagę na zagrożenia czyhające na dzieci na wsi. A czas wakacji szczególnie sprzyja różnego rodzaju niebezpieczeństwom, stąd bardzo chętnie podejmujemy współpracę z różnymi instytucjami. Z policją w Częstochowie układa się ona bardzo owocnie – mówi dyrektor KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz. Jak podkreśla, dzięki tej wieloletnim działaniom osiągnięto bardzo dobre rezultaty, bowiem wyraźnie zmniejszyła się liczba wypadków na wsi. – Według statystyk, wskaźnik wypadkowości za rok 2021 wyniósł 4,8, co pokazuje na tle pozostałych województw, że w naszym województwie do wypadków w rolnictwie dochodzi najrzadziej. W ciągu ostatnich 5 lat Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie zmniejszył wypadkowość o ponad 50 procent i po raz kolejny nasz region okazał się najbezpieczniejszym terenem do prowadzenia działalności rolniczej – dodaje dyr. Dobosz.

W Pabianicach w ramach akcji „Lato na wsi” dziećmi spotkał się młodszy aspirant Kamil Sowiński. Ponad 70 kolonistów w wieku od 7 do 17 lat zapoznało się z ogólnymi zasady właściwego zachowania w miejscu spędzania wolnego czasu oraz zasadami zachowania bezpieczeństwa na drogach. Przestrzegł również przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, rozpalaniem ognisk czy organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach. Dzieci dowiedziały się, że należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa oraz podróżować w samochodzie w dostosowanym foteliku. Utrwalone zostały zasady poruszania się na drodze, właściwego przechodzenia przez jezdnię, jak również zasady ograniczonego zaufania wobec obcych. Atrakcją dla najmłodszych był pokaz tresury psa służbowego, przeprowadzony przez aspiranta Tomasza Powązke, połączony z pogadanką na temat zachowania się w sytuacji napotkania agresywnego zwierzęcia.

Natomiast o bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, opowiedziała przedstawicielka KRUS w Częstochowie  Roksana Kmiecik. Zwróciła uwagę, że nie należy bawić się w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, bo łatwo może dojść do wypadku. – Wśród licznie prowadzonych kampanii Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kładzie szczególny nacisk na zasady: bezpiecznej pracy zarówno ze zwierzętami jak i z urządzeniami i maszynami rolniczymi, a także unikania upadków w gospodarstwie rolnym, dbania o kości i stawy podczas wykonywania prac oraz zapobiegania ukąszeniom przez kleszcze – podkreślała R. Kmiecik.

Dyrektor Dobosz wyjaśnia, że najobszerniejszą kategorią wypadków są zdarzenia z grupy „upadek osób”. – Również w tej kategorii udało nam się znacznie zminimalizować częstotliwość występowania zdarzeń, ponieważ ze 189 wypadków zanotowanych w 2016 r. udało się obniżyć do wyniku 91 wypadków w 2021 r. – stwierdza.

W 2021 r. w KRUS w Częstochowie zrealizowano 248 działań, w których łącznie wzięło udział 9992 uczestników, a były to m.in.: szkolenia, konkursy, stoiska informacyjne, wystawy i pokazy skierowane do rolników, ich rodzin, osób związanych ze środowiskiem wiejskim, dzieci, młodzieży i uczniów szkół rolniczych, choć ich organizacja była niewątpliwie utrudniona. Aby sprostać jednak wyzwaniom część działań zorganizowaliśmy w formie online, a konkursy dla dzieci odbywały się korespondencyjnie, w których łącznie udział wzięło ponad 2500 dzieci

 

fot. KMP Częstochowa

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.