Usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Poczesna


Gmina Poczesna zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, dotyczącą świadczeń usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy. Obowiązywać ona będzie do końca roku 2023.

W zakresie czynności opiekuna znajdzie się pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego w postaci mycia i ubierania, jak również podawanie im leków, karmienie czy przygotowanie posiłków.

Tego typu wsparcie mogą otrzymać wszyscy mieszkańcy gminy, o ile zajdzie taka konieczność. Aby usługa opiekuńcza mogła zostać przyznana, należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Poczesnej i złożyć wniosek. Po zdaniu odpowiednich dokumentów pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, na podstawie czego wydana będzie decyzja w kwestii ustalenia odpłatności. Zasady kosztów za usługi opiekuńcze reguluje uchwała Rady Gminy Poczesna z dnia 7 marca 2003 r. Wyznacza ona kryteria dochodowe, które zwalniają mieszkańca z ponoszenia odpłatności usług opiekuńczych. Cały koszt za jedną godzinę wynosi 60 zł.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *