Miało być Rondo MIECZYSŁAWA HREHOROWA. Jest Rondo LEONA SILBERSTEINA


Radni rządzącej w Częstochowie koalicji SLD-PO-WdC na wczorajszej sesji, 26 kwietnia, odrzucili projekt Klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nazwania ronda  przy ulicy Srebrnej imieniem częstochowianina Mieczysława Hrehorowa.

Uważamy, że upamiętnienie Mieczysława Hrehorowa, o którym pamięć jest wciąż żywa wśród mieszkańców, byłoby nie tylko uhonorowaniem zasłużonego działacza Częstochowy, ale także wyrazem troski o naszą tożsamość. Ponadto, po sąsiedzku mamy Most Światowego Dnia Roweru oraz tereny rekreacyjne. Jeśli chcemy utrzymać jakąś konsekwencję i logikę w nazewnictwie, wybranie patrona, który był działaczem sportowym i propagatorem kultury fizycznej, powinno być oczywiste – komentuje radna Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Jastrzębska.
Radni SLD-PO-WdC uznali, rondo powinno nazywać się imieniem żydowskiego bojownika Leona Silbersteina,  organizatora żydowskiego ruchu oporu na terenie częstochowskiego getta.
 Za wnioskiem radnych Prawa i Sprawiedliwości głosowali:
Katarzyna Jastrzębska
Monika Pohorecka
Dorota Majer
Piotr Wrona
Piotr Kaliszewski
Paweł Ruksza
Konrad Jarzyński
Krystyna Stefańska
Artur Gawroński
 Przeciw byli:
Małgorzata Iżyńska
Zbigniew Niesmaczny
Tomasz Blukacz
Dariusz Kapinos
Łukasz Kot
Jacek Krawczyk
Ewa Lewandowska
Michał Lewandowski
Agata Pawłowska
Andrzej Sowa
Ryszard Szczuka
Sebastian Trzeszkowski
Tomasz Tyl
Jolanta Urbańska
Iwona Zbrojkiewicz
⚠️ Wstrzymali się:
Łukasz Banaś
Barbara Gieroń

 Śp. Mieczysław Hrehorów  urodził się 11 lutego 1924 roku w Złoczowie (dzisiejsza Ukraina). Wychowywał się w wielopokoleniowej rodzinie katolickiej i patriotycznej. Najwięcej  czasu wolnego spędzał z rówieśnikami pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego i polskiego. W tej zbiorowości zdobywał wykształcenie i doskonalił się sportowo. Jego pasją była piłka siatkowa oraz turystyka w tym wycieczki górskie i narciarstwo. Do tych dyscyplin miał szczególne predyspozycje. Niestety II wojna światowa przerwała realizację jego marzeń sportowych. Przeżył trzy okupacje: sowiecką ( 17.09.1939-1941), niemiecką (1941-1944) i po raz drugi sowiecką (1944-1945).

Z Kresów do Częstochowy przybył 7 września 1945 r. Od początku pobytu w grodzie pod Jasną Górą związał się ze środowiskiem sportowym. W listopadzie 1946 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Administracyjno- Handlowej (rozważał też studia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie).  Za namową starszego kolegi   Bogdana Hoffmana w towarzystwie Tadeusza Bojanka reaktywował w 1946 r. Akademicki Związek Sportowy w Częstochowie. M. Hrehorów wymyślił dla AZS Częstochowa białe barwy, a gryf przyozdobił złotą obwódką (te dwa symbole towarzyszą jemu i Częstochowie już siedemdziesiąt sześć lat. W latach czterdziestych XX wieku organizował elitarne reprezentacyjne akademickie bale (taniec także był jego pasją), z których dochód przeznaczono na działalność statutową AZS. Jego talenty organizacyjne i pedagogiczne zostały w pełni wykorzystane dla potrzeb sportu w Częstochowie.

Częstochowa okazała się trafionym wyborem życiowym. Tu z Panią Krystyną (uprawiała pływanie w AZS Częstochowa) założył rodzinę, szefował częstochowskim firmom budowalnym, budował obiekty sportowe. Przewodził pracom Klubu Seniora AZS Częstochowa (dokładnie 52 lata). Był inicjatorem spotkań opłatkowo-noworocznych AZS a także wielu imprez sportowych organizowanych dla Częstochowian.  Członek Honorowy Akademickiego Związku Sportowego.

Działacz harcerski. Popularyzator turystyki. Członek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich. W artykułach publicystycznych, a ostatnio na licznych spotkaniach z częstochowską młodzieżą szkolną przybliżał problematykę Kresów Wschodnich i   warunki życia w pierwszym pięcioleciu w powojennej Częstochowie. Doczekał się monografii  autorstwa dr Ryszarda Stefaniaka „ Mieczysław Zbigniew Hrehorów – Historia jednego niezwykłego życia”.

Mieczysław Hrehorów zmarł 21 września 2022 roku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *