Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego BPO.04 w Zawodzie Technik Pożarnictwa


27 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego BPO.04 w Zawodzie Technik Pożarnictwa. Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył przeor Jasnej Góry Samuel Pacholski oraz Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

 

 

Promocję rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Panu nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi. Po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego. Gości powitał st. bryg. Piotr Placek, Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Krzysztof Hejduk, przemawiając do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach.  W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną.

Komendant zaznaczył, że ważną rolę jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Zastępca Komendanta Głównego PSP pogratulował wszystkim promowanym i wyraził słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej.

 

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło:

  • 85 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
  • Funkcję dowódcy kompanii pełnił st. asp. Maciej Szadkowski.

Wśród 85 promowanych XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP była też jedna Pani, która przez cały okres nauki imponowała swoją charyzmą i chęcią zdobycia wymarzonego zawodu strażaka PSP.

 

Prymusami XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP zostali:

Wiktor Wójcik ze średnią ocen 5,37

Dawid Krogul ze średnia ocen 4,68

Adrian Ślusarczyk ze średnią 4,68

 

Promowanych było również:

  • 304 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było siedem Pań.
  • Opiekunem kursu był st. kpt. Tomasz Wiłun.

 

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk oraz st. bryg. Piotr Placek – Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie .

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski.

 

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych.

Kadeci przez cały okres nauki zdobyli ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie podczas akcji Covid-19  oraz przy udziale w akcji pomocowej na granicy polsko-ukraińskiej.

 

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych.

Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie 2-letni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności dla wymarzonego zawodu. Był to czas który zweryfikował ich charaktery. Udowodnili, ze potrafią pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. Brali udział w licznych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Pełniąc służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej oraz kompanii szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo wykorzystają w jednostkach macierzystych.

Absolwenci muszą pamiętać, że przyjdzie im pełnić służbę trudną, nie raz niosącą zagrożenie zdrowia i życia ale także służbę niosącą ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego i osobistego.

Kadeci godnie reprezentowali szkołę podczas uroczystości państwowych, kościelnych,  oraz zmagań sportowych. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, zawodnicy sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy akcji charytatywnych.

Absolwentom, życzymy pomyślności w służbie, tylu powrotów ilu wyjazdów oraz by codzienna praca dawała Wam dużo satysfakcji i uznanie tych, na rzecz których będziecie ją pełnić oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pod batutą kapelmistrza nadkomisarza Adama Witiwa. Funkcję tamburmajora pełnił sierż. Paweł Nierada.

Przemówienia gości i odczytanie listów gratulacyjnych były ostatnią częścią uroczystości.

 

Podziel się:

1 komentarz

  • Brawo Panie Ministrze.Wykonuje Pan konkretną robotę.Zaintereswał się Pan OSP i tak trzymać.W naszym regionie potrzebnych jest dużo ochotników do OSP.Z drugiej strony bardzo ważne jest że,OSP ma wsparcie od Pana Ministra.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.