Nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego w Częstochowie


Na Walnym Zebraniu Wyborczym Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie wyłoniony został nowy Zarząd. Obecni na zebraniu członkowie wraz z zaproszonymi międzynarodowymi gośćmi honorowymi w trakcie głosowania zdecydowali, że Prezesem Zarządu został prof. dr hab. Marceli Antoniewicz, wiceprezesami prof. dr hab. Barbara Kowalska oraz prof. dr hab. Maciej Trąbski a skarbnikiem dr Norbert Morawiec.

 

Komisję Rewizyjną reprezentować będą dr Mateusz Pawlak, Bogumił Dobosz i Dominik Majczak. Na funkcję Sekretarza Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie wybrany został Rafał Terszak. W trakcie powyższego zebrania zostały wyłonione również osoby, które udadzą się na Walne Zgromadzenie Delegatów do Zielonej Góry.

Przy tej okazji Towarzystwo zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu odczytów i towarzyszących im dyskusji poświęconych problematyce DZIEJÓW ZIEM UKRAIŃSKICH W KONTEKŚCIE PROCESÓW HISTORYCZNYCH W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ. Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 czerwca, godz. 17.00. Gościem będzie prof. dr hab. Marceli Antoniewicz, prezes Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wygłosi referat: Ziemie ukraińskie w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych – najważniejsze elementy procesu dziejowego od narodzin wschodnioeuropejskiego imperium Rusi Kijowskiej do ustanowienia unii lubelskiej w 1569 roku. Wykład odbędzie się w Muzeum Częstochowskim przy al. NMP 47 42-217 Częstochowa, tel. / fax 34 360 56 31 muzeum@muzeumczestochowa.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.