Spotkanie autorskie


W czwartek 30 czerwca br. o godzinie 18.00 w częstochowskiej filii Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w lokalu „Przystanku Historia” przy Alei N. M. P. 52 odbędzie się spotkanie autorskie z dr. Piotrem Uwijałą pt. „Walczyć, ale czym?”. Gość zaprezentuje książkę swojego autorstwa „Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919-21” wydaną w roku bieżącym. Jest to kolejne tego typu spotkanie autorskie, wcześniejsze odbyło się w Katowicach 14 czerwca br.

 

Praca ta dotyczy zagadnienia jak Polacy sformowali i uzbroili swą milionowa armię do walki z bolszewikami w latach 1919-21. Temat ten wcześniej był słabo zbadany. Przedstawiona w niej została charakterystyka zagranicznych zakupów i transportów wojskowych. Odrodzona Rzeczpospolita od zaraz musiała budować swoje siły zbrojne, taka była potrzeba chwili, gdyż sąsiedzi nie chcieli aby państwo polskie było rozległe terytorialnie, wywalczone linie granic wymagały utrwalenia, a często obrony, bolszewicka Rosja zagrażała od wschodu, od zachodu  Niemcy nie chciały pogodzić się ze stratami terytorialnymi na rzecz Polski. Niezbędne było sprawne pozyskiwanie wyposażenia dla wojska od innych państw, gdyż polski przemysł dopiero się rodził, a istniejąca infrastruktura przemysłowa na terenie Rzeczpospolitej po pierwszej wojnie światowej była w dużym stopniu zniszczona i rozszabrowana przez wycofujących się zaborców. Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu miała sprostać tym zadaniom, wraz ze swoimi filiami (submisjami) w innych państwach. Ponadto autor skupił się również na organizacji samych zakupów materiałów wojennych jak i ich transportu do kraju drogami morską i kolejową.

Poświęcono uwagę szefom misji, od których zależał jej kształt i funkcjonowanie: gen. Janowi Romerowi i gen. Józefowi Pomiankowskiemu, jak również płk. Józefowi Żabie, szefowi londyńskiej submisji. Temat ten autor eksplorował w ramach swojej pracy doktorskiej realizowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest to bardzo obszerna monografia – liczy bowiem 487 stron, jest bogato ilustrowana.

Dr Piotr Uwijała łączy pasję naukową ze służbą w Policji – jest komendantem miejskim policji w Jaworznie w stopniu młodszego inspektora. Oprócz wybranych zagadnień z historii wojskowości komendant zajmuje się także badaniami historii Policji – w tym działalności 7. Kompanii Rezerwy Policji Państwowej w Jaworznie, która stacjonowała w mieście w latach 1936-1939. W zakresie tym współpracuje z Muzeum Miasta Jaworzna oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Zainteresowanych gorąco zachęcamy do udziału w spotkaniu.

Maciej Świerzy

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *