REGULAMIN XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa”


Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej zaprasza do udziału w konkursie świątecznym pt. ,,Szopka Bożonarodzeniowa”.

 

Organizatorzy:

– Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej

Patronat:

– Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma

Patronat medialny:

– Radio Fiat

– Czestochowskie24.pl

– Gazeta Częstochowska

 

Cele konkursu:

– popularyzacja i poszerzanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,

– rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,

– spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia,

– propagowanie wśród dzieci, młodzieży

i dorosłych naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku od 6 do 20 lat oraz do osób dorosłych.
 2. Każdy uczestnik może nadesłać 1 pracę.
 3. Dopuszczalna jest możliwość wykonania szopki w grupie dwuosobowej .
 4. Prace powinny być wykonane z surowców naturalnych (dotyczy to zarówno ruchomych jak i nieruchomych elementów szopki).
 5. Wymiary nadesłanych prac nie mogą przekraczać 50×50 cm (w podstawie).
 6. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane autora: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki, którą reprezentuje lub adres prywatny, numer kontaktowy. Do pracy należy dołączyć zgodę (RODO) znajdujące się na stronie: www.kulturapoczesna.pl.
 7. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone do transportu.
 8. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.
 9. Dopuszcza się możliwość pomocy dzieciom i młodzieży przez osoby dorosłe.

 

 

 

 

 

Ocena prac:

 1. Komisja Konkursowa dokona oceny prac

w pięciu grupach wiekowych:

I – dzieci z klas 0-III,

II – dzieci z klas IV-VI,

III – dzieci z klas VII-VIII,

IV – szkoły ponadpodstawowe.

V – osoby dorosłe.

 

Termin nadsyłania prac upływa dnia 2 grudnia 2021r. (Czwartek)

Prace należy dostarczyć na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, ul. Modrzewiowa 3, 42 – 262 Poczesna, tel.: 34 327 40 78

 

 

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą telefoniczną (do dwóch tygodni), o dacie i godzinie uroczystego podsumowania, które odbędzie się w GCKIiR w Poczesnej.

 

Uwagi końcowe:

 1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.
 3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.
 4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!
 5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu Janusz Koniecki : 34 327 40 78

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.