Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku będzie miała nowy sztandar


5 listopada 2021 roku podpisano Akt Założycielski Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Przewodniczącym Komitetu został Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński.

 Jak podkreślił komendant PPSP w Kłobucku mł bryg. Karol Wers, nowy sztandar dla służących w komendzie strażaków jest ważnym przejawem budowania wspólnoty, jedności formacji i kształtowania patriotycznych postaw. – Przez wiele lat nikt nie podjął tematu wykonania dla nowego sztandaru. Ostatni, jaki jednostka posiada, to sztandar z 1984 roku. Dzisiaj nowy sztandar jest zatem dla nas koniecznością – mówił komendant Wers.

Komitet tworzą: przewodniczący – wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński; wiceprzewodniczący – Damian Pilarz; sekretarz – Agnieszka Grzelińska-Ryszczyk; skarbnik – Aneta Siarka; członkowie –  senator RP Ryszard MajerRobert Magdziarz – wicewojewoda śląski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Wiceminister Szymon Giżyński z radością przyjął inicjatywę komendanta Karola Wersa. – Sztandar to niezwykle istotny aspekt budowania tożsamości patriotycznej. To symbol największych wartości – męstwa dumy i etosu zawodowego – powiedział wiceminister Szymon Giżyński.

Komendant Wers zapowiedział, że sztandar będzie przyjęty w Komendzie w czerwcu 2022 roku.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.