Podatki w Częstochowie w górę – szczegóły


O 3,6% wzrosną uchwalone przez Radę Miasta Częstochowy stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Dla właścicieli mieszkań lub domów jednorodzinnych podatek wzrośnie najczęściej od kilku do dwudziestu kilku złotych rocznie w stosunku do stawek tegorocznych.  Za głosowali radni rządzącej w Częstochowie koalicji SLD-PO-WdC.

Podatki od nieruchomości

I tak stawka podatku od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,03 zł za m kw (obecnie jest to 0,99 zł).

Od pozostałych gruntów (jak np. podwórek wokół domów) – także tych przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego – stawka podatku będzie wynosić 0,54 zł za m kw (teraz to 0,52 zł).

Podatek od budynków mieszkalnych ustalono na 0,89 zł za m kw. (obecnie stawka wynosi 0,85 zł). Dla budynków – lub ich części – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – zapłacimy stawkę w wysokości 25,74 zł za m kw. (obecna – 24,84 zł), a dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 5,25 zł za m kw. (obecnie 5,06 zł).

Stawka dla pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego, sięgnie 8,68 zł za m kw. (aktualna – 8,37 zł).

Bez zmian pozostanie natomiast stawka – niższa niż ustawowo dopuszczalna – którą lokatorzy mieszkań w budynkach wielorodzinnych bez piwnic zapłacą dla budynków przeznaczonych wyłącznie na składowanie opału – wyniesie 0,82 zł za m kw.

Radni utrzymali także obniżone stawki podatku od gruntów pod hałdami powstałymi z urobisk kopalnianych na działkach oznaczonych w ewidencji symbolami ,,Tr” lub ,,Ba” (wyjątkiem będą tego rodzaju grunty użytkowane na działalność gospodarczą) – ze stawką 0,14 zł za m kw.).

Na jakie podatki od nieruchomości przełożą się te nowe stawki?
Przykładowo: podatek roczny dla właściciela mieszkania o powierzchni 60 m2, z udziałem w gruncie 70 m2 wyniesie 94 zł, tj. wzrośnie o 4 zł w skali roku, natomiast za budynek mieszkalny na działce 900 m2 podatek wyniesie 611 zł, czyli wzrośnie o 24 zł w skali roku
(jedna rata podatku o 6 zł).

Podatki od środków transportu i opłata targowa

Także jedynie o prognozowany wskaźnik inflacji – 3,6% – zwaloryzowana będzie obowiązująca w Częstochowie stawka podatku od środków transportu. Miasto planuje uzyskać z niego w 2022 r. dochody w wysokości 5,7 mln zł. Stawki tego podatku uwzględniają w szczególności wpływ danego środka transportu na środowisko – i głównie w zależności od tego ich wysokości są zróżnicowane. W Częstochowie

Dla przykładu: dla ciężarowego samochodu dwuosiowego, o masie całkowitej od 29 ton, stawka wyniesie 1161 zł. Za trzyosiowy ciągnik z naczepą lub przyczepą o masie zespołu pojazdów od 36 do 40 ton zapłacimy 1568 zł.

Utrzymana zostanie nawet 50-procentowa ulga dla pojazdów lub zespołów pojazdów ciężarowych spełniających europejskie normy ekologiczne – czyli tych z certyfikatem czystości spalin Euro 5 i Euro 6.

Rada Miasta przyjęła też nowe stawki opłaty targowej. Według szacunków, dochód miasta z tego źródła wyniesie w przyszłym roku ok. pół miliona złotych. Oto kilka przykładów tej opłaty na 2022 rok: w przypadku sprzedaży z samochodu osobowego dzienna stawka wyniesie 23 zł, a za sprzedaż z auta osobowego wyłącznie krajowych, nieprzetworzonych produktów rolnych wyniesie dziennie 12 zł. Prowadząc handel ze stanowiska o powierzchni do 2 m kw. włącznie opłata dzienna wyniesie 18 zł. Sprzedający z ręki, kosza, wiadra bądź słoika zapłacą natomiast 8 zł opłaty dziennej.

Z wszystkimi uchwalonymi na ostatniej sesji stawkami podatków i opłat lokalnych można się zapoznać w załączonych przyjętych projektach uchwał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *