Pogrzeb Anny Bieleckiej, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska


5 maja 2021 roku na Cmentarzu Świętego Rocha odbył się pogrzeb Anny Bieleckiej, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie. Osoby zasłużonej dla miasta. Patriotki. Do końca swych dni niestrudzonej w podtrzymywaniu pamięci o Zbrodni Katyńskiej.

Pani Anna odeszła nagle, 1 maja 2021 roku. Mszę Żałobną 5 maja w Kościele na Cmentarzu Świętego Rocha odprawił ks. gen. Stanisław Rospondek, kapelan kombatantów archidiecezji częstochowskiej. Ks. Rospondek przekazał słowa uznania i kondolencje ks. prof. Franciszka Dylusa, kapelana Stowarzyszenia Rodzina Katyńska.

 

Anna Bielecka (z domu Rudenko) od początku była w Zarządzie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Częstochowie, od 2005 roku piastowała funkcję prezesa. Była osobą oddaną w służbie miastu i ojczyźnie, niezwykle skromną i uczynną. Pochodziła  z rodziny o wielkich tradycjach patriotycznych. Dziadek pani Anny – oficer Wojska Polskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza, Mikołaj Rudenko – zginął w Katyniu, rozstrzelany przez Sowietów. Jej tata – Jerzy Rudenko – przeżył Sybir. Jerzy Rudenko w Częstochowie pracował w szkołach jako nauczyciel matematyki oraz jako wykładowca na Politechnice Częstochowskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej. Również mama – była znaną nauczycielką, uczyła matematyki w szkołach średnich w Częstochowie. Z kolei teść – Jerzy Bielecki to zasłużony dla częstochowskiej nauki racjonalizator. Uczestniczył w Kampanii Wrześniowej 1939 roku, był członkiem Służby Zwycięstwu Polsce, przekształconej później w Armię Krajową. Odznaczony najwyższymi medalami Rzeczpospolitej Polskiej: Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta i Virtuti Militari. Przeżył obóz niemiecki w Auschwitz, wywieziony w jednym z pierwszych transportów, miał numer obozowy: 6321.

Pani Anna, również  kultywowała wartości, w których została wychowana. Była wielką patriotką, osobą niezwykle skromną i uczynną. Z pietyzmem podtrzymywała pamięć o Zbrodni Katyńskiej. Zawsze uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych, odwiedzała szkoły, aby opowiadać uczniom historię  bohaterów  Katynia, zamordowanych przez Sowietów. W pracy tej wspierała ją córka Beata. W grudniu 2017 roku Anna i Beata Bieleckie zostały odznaczone Medalem Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów Politycznych. – Cały czas działamy na niwie społecznej i kombatanckiej – podkreślała wówczas Anna Bielecka.

Niech spoczywa w spokoju.

Rodzinie i Przyjaciołom Redakcja ,,Gazety Częstochowskiej” składa najszersze wyrazy współczucia.

 

fot. Marcin Szpądrowski

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *