Pielgrzymkowy tydzień na Jasnej Górze


W tym tygodniu na Jasnej Górze: przybędą piesze pielgrzymki – z Wadowic (19 VII), z krakowskiej Skałki (20 VII), Zaolzia (21 VII) oraz mniejsze ze śląskich parafii. Dotrze IX Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny (23 VII), odbędzie się spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (22-23VII).

 

Jutro o 11.00 wejdzie 36. Wadowicka Piesza Pielgrzymka, której towarzyszą słowa „Jestem Pamiętam Czuwam…”. Msza św. sprawowana będzie o godz.12.00 w Kaplicy Matki Bożej. Pielgrzymi mają do pokonania 160 km. Pierwsza pielgrzymka z Wadowic na Jasną Górę odbyła się w 1986 r. Stanowiła wtedy jedną z grup krakowskiej pielgrzymki. Samodzielnie wadowiczanie wędrują od 1991 r. Szczególne miejsce w ich modlitwie i trudzie zajmuje osoba rodaka św. Jana Pawła II, również za przyczyną jego rodziców, Emilii i Karola Wojtyłów, z nadzieją na rychłą ich beatyfikację, wypraszają łaski dla siebie, miasta i Ojczyzny.

Natomiast w środę, 20 lipca ok. godz. 14.30 dotrze 46. Piesza Pielgrzymka Skałeczna, prowadzona przez paulinów. Hasło pielgrzymki to: „Pragnę”– „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!”[J 7, 37. Grupę prowadzi paulin o. Grzegorz Zakrzewski. Po raz pierwszy pielgrzymi wyruszyli z krakowskiej Skałki na Jasną Górę w kilka dni po tzw. radomskim czerwcu, czyli proteście robotniczym w 1976r. By uniknąć represji i z obawy, by ich nie zawrócono szli bez śpiewów i emblematów, a paulini „po cywilu”. W pielgrzymce wzięli udział studenci i absolwenci krakowskich uczelni, skupieni wokół Duszpasterstwa Akademickiego „Skałka”. Inicjatorem był o. Rufin Abramek, wieloletni duszpasterz akademicki, a następnie przeor Jasnej Góry. Paulini w krakowskim klasztorze na Skałce obecni są od 1472 roku. W tym roku  obchodzony jest więc jubileusz 550-lecia nieprzerwanej obecności „białych mnichów” w miejscu męczeńskiej śmierci św. Stanisława biskupa.  22 czerwca 1472 r. 12 zakonników z Jasnej Góry z przeorem o. Jakubem z Bogumiłowic rozpoczęło na Skałce pracę duszpasterską. Otaczając troską miejsce męczeństwa Stanisława ze Szczepanowa, mieli na różne sposoby przypominać życie i przesłanie tego orędownika spraw polskich. Dzięki paulinom Skałka została podźwignięta, a kult św. Stanisława wskrzeszony. Zostali tam sprowadzeni przez kanonika krakowskiego Jana Długosza.

Franciszkański Zakon Świeckich rozpocznie swoją dwudniową pielgrzymkę w piątek, 22 lipca, Apelem Jasnogórskim. W sobotę, 23 lipca, sprawowana będzie Msza św. na Szczycie o godz. 11.00. Wspólnota świeckich franciszkanów obchodzi jubileusz stulecia śmierci swojej patronki bł. Anieli Salawy. Ta franciszkańska tercjarka mistyczka żyła na przełomie XIX/XX w. Pracowała jako służąca w krakowskich domach. Przynależność do wielkiej rodziny franciszkańskiej pomogła jej w wypracowaniu własnego stylu i mistyki ubóstwa. W latach I wojny światowej została w Krakowie, aby móc modlić się w kościołach oraz służyć pracą w szpitalach wobec rannych żołnierzy i chorych dzieci, a nawet pomagać jeńcom wojennym.

W czwartek, 21 lipca, po południu (ok. 16.00) zaplanowane jest wejście pieszej pielgrzymki oraz grupy rowerowej z czeskiego Zaolzia. Ta transgraniczna pielgrzymka jest owocem VI Światowego Dnia Młodzieży na Jasnej Górze. 7 sierpnia 1991 roku wyruszyła pierwsza piesza pielgrzymka – wówczas jeszcze z Czechosłowacji do Częstochowy. Zapoczątkowali ją Jadwiga i Franciszek Frankowie.

Oprócz pielgrzymki z Zaolzia na Jasną Górę przychodzi od kilku lat pielgrzymka z Ostrawy. Ponadto zza południowej granicy – ze Słowacji – w sierpniu przychodzą także z paulińskich parafii grupy: z Vranova nad Toplou (13 sierpnia) i z Trnawy (25 sierpnia).

Pielgrzymki z ziem pobratymczych dzisiejszych Czech przychodziły do jasnogórskiego sanktuarium już od XV w. Jan Długosz, historyk dworu Jagiellonów, jednoczących wówczas pod swym berłem Królestwo Polskie, Czechy i Węgry, potwierdza sławę jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej wśród ościennych narodów. Znane są także wpisy Czechów w księdze konfraterni paulińskiej i księdze cudów jasnogórskich z czasów Królestwa Polskiego.  Wśród „śladów” związków Jasnej Góry z Czechami jest wykonana z piaskowca figura św. Prokopa z Sázavy w bezpośrednim otoczeniu placu pod szczytem jasnogórskim. Jest to rzeźba rokokowa z II poł. w. XVIII. Potwierdza ona żywy kult czeskiego Świętego w Polsce. Samą figurę wystawiono na Jasnej Górze w roku 1804 z okazji zatwierdzenia kultu tego czeskiego zakonnika i pustelnika. Podobno paulini chcieli przez to wynagrodzić Czechów za to, że właśnie z ich ojczyzny przybywało co roku do Matki Bożej Jasnogórskiej najwięcej zagranicznych pątników. Prokop jest jednym z patronów Czech.

W sobotę, 23 lipca, dotrze 9. Pielgrzymka Rowerowa Policjantów Lubelszczyzny. Mundurowi w 4 dni pokonają dystans ponad 320 km.

Pielgrzymka organizowana jest przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Lubelskiego, Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów KMP w Lublinie oraz kapelana lubelskiej policji, ks. Bogdana Zagórskiego.  Wjazd grupy planowany jest ok. godz. 17.00 w sobotę (23 lipca), natomiast w niedzielę o godz. 6.00 rowerzyści uczestniczyć będą w Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej.

Pielgrzymka wpisuje się w święto Policji obchodzone 24 lipca. 24 lipca 1919 r. powołano do życia polską Policję Państwową, której zadaniem było strzeżenie porządku i dbanie o bezpieczeństwo obywateli.

Lubelscy policjanci pamiętają w modlitwie o kolegach poległych na służbie i zamordowanych w czasie wojny.

Przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” oddadzą hołd 13 tys. policjantów II Rzeczypospolitej zamordowanym przez Sowietów.  Płaskorzeźba ta została wmurowana w ścianę Kaplicy podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Policji w 2001 r.

Ofiarami sowieckich represji padła czwarta część całego korpusu przedwojennej polskiej policji. W przypadku żołnierzy Wojska Polskiego wyrok śmierci wydano tylko na oficerów, natomiast wśród policjantów nie zastosowano takiego rozróżnienia. Wielu z nich było mordowanych w wyjątkowo podstępny sposób.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.