Kierunek lekarski na UJD od 1 października 2022 roku


Podczas konferencji prasowej 18 lipca 2022 roku prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, oficjalnie ogłosiła otwarcie kierunku lekarskiego („Gazeta Częstochowska” o tym fakcie poinformowała już 15 lipca br.) . Szczególne podziękowanie skierowała do parlamentarzystów: Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Posła Szymona Giżyńskiego oraz Senatora Ryszarda Majera, którzy od początku powstania idei utworzenia kierunku lekarskiego – aktywnie i skutecznie – wspierali działania Uczelni. Rektor podkreśliła również ogromną rolę całej społeczności Uczelni w procesie tworzenia kierunku. – Na ten sukces pracowaliśmy ciężko przez cztery lata – podkreśliła Rektor Anna Wypych-Gawrońska.

Rekrutacja na kierunek lekarski rusza 23 lipca i potrwa do 17 września. Uczelnia planuje utworzenie jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie stacjonarnej z 60 miejscami dla obywateli polskich oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie niestacjonarnej w języku polskim dla 30 studentów.

 

Droga była trudna

Kierunek lekarski, jak przypomniała Rektor Anna Wypych-Gawrońska, był tworzony w Uniwersytecie od 2018 roku. – Ten czas pozwolił nam na odpowiednie przygotowanie wniosku, który był bardzo trudny i wymagał zaangażowania sił całej uczelni i współpracy między wydziałami. Fakt, że odważyliśmy się myśleć o kierunku lekarskim, wiązał się z tym, że mamy duże doświadczenie w obszarze nauk medycznych. Na naszej uczelni można od kilku lat studiować pielęgniarstwo, fizjoterapię, kosmetologię i dietetykę – mówiła Rektor Anna Wypych-Gawrońska. Jak dodała, Uczelnia musiała zmierzyć się z szeregiem formalności, gdzie najtrudniejszym wymogiem było posiadanie uprawnień do nadawania stopnia doktora albo w dyscyplinie nauki medyczne, albo nauki o zdrowiu. – Trafiliśmy na trudny czas związany ze zmianą ustawy. Nowe przepisy podniosły znacząco wymagania wobec uczelni starających się o kierunek lekarski. Najtrudniejszy do spełnienia wymóg dotyczył uzyskania uprawnień do nadawania tytułów doktora albo w dyscyplinie nauki medyczne, albo nauki o zdrowiu. Ale udało się, te uprawnienia zostały nam nadane – podkreśliła Rektor. W konsekwencji Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie pozytywnych opinii Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego w Częstochowie. Zgoda dotyczy 90 miejsc – 60 na studiach stacjonarnych dla obywateli Polski, oraz 30 na studiach niestacjonarnych, gdzie nie wskazano wytycznych dotyczących obywatelstwa studentów. Uczelnia jednak w sprawie liczby studentów czeka jeszcze na ostateczną decyzję.

Obecny na konferencji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Szymon Giżyński przypomniał jednocześnie długą i ciężką drogę do obecnego statusu Uniwersytetu, począwszy od czasu Wyższej Szkoły Pedagogicznej. – Kolejne etapy przebiegały z asystą działań parlamentarnych. Początki nie były łatwe, bo przecież środowisko częstochowskie, które jeszcze za czasów rządów AWS, a potem koalicji SLD i PSL było nękane ofertą połączenia Politechniki Częstochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej i na tym ofiarnym stole „zbudowania” uniwersytetu. Mówiono nam: tylko wówczas uniwersytet będzie. Nikt z nas oczywiście na taki redukcjonizm i fałszywą skromność nie pozwolił, bo byłoby to dla Częstochowy bardzo złe. To, o co nam chodziło, to żeby w Częstochowie powstało jak najwięcej nowych instytucji o randze wojewódzkiej. Tu byliśmy konsekwentni i dlatego pojawiły się w Częstochowie wszystkie okołorolnicze instytucje państwowe, o randze wojewódzkiej. I nigdzie w Polsce, tylko w województwie śląskim, w sytuacji gdy Częstochowa nie jest miastem wojewódzkim, w naszym mieście są takie instytucje, jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego. A trzeba było o to stoczyć wiele bojów. To powoduje, że w tych instytucjach jest około pięćset etatów dla częstochowian. I ten sam tok działań dotyczy naszego Uniwersytetu i dzisiaj jego pozycja i ranga to efekt pracy wielu osób, w tym przede wszystkim kolejnych rektorów, dziekanów, pracowników naukowych – mówił Wiceminister Szymon Giżyński. Podkreślił jednocześnie rolę dziennikarzy w budowaniu rangi Uniwersytetu poprzez spełnianie misji informacyjnej.

Kadra i współpraca z lecznicami 

Rektor Anna Wypych-Gawrońska akcentowała, że budując kierunek lekarski, stawiano na coraz silniejszą kadrę medyczną, ale także bazowano na kadrze rodzimej. – Wśród przyszłych wykładowców, którzy będą prowadzić zajęcia na kierunku lekarskim, znajdują się pracownicy naszego Uniwersytetu, a także lekarze-praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach medycznych i naukach o zdrowiu. Mając w ofercie pielęgniarstwo i fizjoterapię, zatrudnialiśmy na uczelni doskonałych lekarzy. Dzięki temu mieliśmy podstawy do tworzenia kierunku lekarskiego. W efekcie wśród wykładowców będą, między innymi, medycy z naszego regionu – mówiła Rektor UJD.

Uczelnia także zapewniła przyszłym studentom kierunku lekarskiego możliwość edukacji w jednostkach medycznych. – Dwa pierwsze lata na kierunku medycznym to kształcenie podstawowe. Od trzeciego roku zaczynają się zajęcia kliniczne. W związku z tym oprócz kadry przygotowaliśmy już zaplecze dydaktyczne oraz kliniczne, podpisując umowy ze szpitalami w Częstochowie i regionie, w tym również z województwa śląskiego – mówiła Rektor Anna Wypych-Gawrońska. Wśród placówek, które podpisały umowę, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie. – Wsparcie tej placówki jest dla nas kluczowe – uznała prof. Wypych-Gawrońska. Dyrektor WSS Zbigniew Bajkowski poinformował, że zajęcia prowadzone będą na oddziale patomorfologii. – W tej chwili oddział przechodzi kapitalny remont, konieczny dla samego jego funkcjonowania, ale pomyślany tak, by dostosować zakład do potrzeb studentów, którzy już od pierwszego roku będą realizować tam zajęcia z anatomii. Na 1 października wszystko będzie gotowe – zapewnił dyr. Bajkowski.

Rozwój infrastruktury 

Uczelnia jest w trakcie realizacji kolejnego obiektu z przeznaczeniem dla kierunków nauk medycznych, w tym lekarskiego. Na terenie kampusu uniwersyteckiego, przy ul. Chłopickiego 3, gdzie znajduje się dawny obiekt wykorzystywany przed laty przez Instytut Muzyki, powstanie Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, które pomieści nie tylko sale wykładowe, ale przede wszystkim i pracownie laboratoryjne, w tym m.in.: histologii, fizjologii, mikrobiologii, biotechnologii medycznej i inne. – Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu powinno powstać w czwartym kwartale 2024 roku. To jednak ogromna praca i ogromne wyzwanie pod kątem architektoniczno-logistycznym, aktualnie jesteśmy na etapie szczegółowego opracowania architektonicznego, trwają ostatnie uzgodnienia z projektantem, po ich zakończeniu będzie rozpisywać przetarg na wykonawcę. Kolejnym wyzwaniem będzie budowa Centrum Symulacji Medycznej – stwierdza Anna Wypych-Gawrońska, rektor UJD. – To dopiero początek drogi. Teraz trzeba budować infrastrukturę. Studenci muszą mieć świetne sale oraz świetne zaplecze dydaktyczne i praktyczne. Musimy tak budować infrastrukturę Uniwersytetu i pozyskiwać środki finansowe, aby medycyna w Częstochowie mogła się rozwijać – dodał Senator Ryszard Majer.

 

Zmiana nazwy Uczelni

Rektor Anna Wypych-Gawrońska zwróciła jednocześnie uwagę, że uczelnia czeka na ostateczne wyniki ewaluacji, które według nieoficjalnych informacji wypadły dla częstochowskiego Uniwersytetu bardzo dobrze. Takie wyniki rozwijają kolejne dążenia. – Będziemy Uniwersytetem Jana Długosza, a nie uniwersytetem z ozdobnikami przed tytułem, to będzie oznaczać, że ranga naszej Uczelni niepomiernie wzrośnie. Ta zmiana wynika z rzetelnego dorobku Uczelni, oczywiście sprawiedliwie ocenionego. Będzie wymagać jeszcze pracy, bo potrzebna w tej sprawie jest ustawa, ale przecież tyle już dokonaliśmy. Nie poddaliśmy się, gdy próbowano wymusić na nas połączenie Politechniki Częstochowskiej i ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i teraz też z sukcesem powinniśmy domknąć ten etap, bo to się po prostu częstochowskiemu Uniwersytetowi należy, bo rok za rokiem atutów Uniwersytetowi przyrasta i Pani Rektor, i znakomita kadra może ten dzisiejszy dzień świętować jako swój sukces, bo wiem ile to misternej, wielkich lotów kreatorskich i ciężkiej pracy kosztowało – stwierdził Wiceminister Szymon Giżyński.

Potencjał naukowy, dydaktyczny jest na uczelni, politycy choćby bardzo chcieli sami nic z siebie nie wykreują. Aktualnie na uczelni jest około 60 kierunków i cały czas są składane wnioski do Polskiej Komisji Akredytacyjnej o nowe. Politycy są od prostowania ścieżek i odkąd z Panem ministrem Szymonem Giżyńskim pracowaliśmy najpierw nad powstaniem uniwersytetu, a potem wspieraliśmy jego rozwój, udało się dojść do powstania kierunku lekarskiego. I teraz przed nami sześć pierwszych lat do momentu, kiedy wyjdzie pierwszy rocznik kierunku lekarskiego, który musi mieć świetnie zaplecze dydaktyczne i praktyczne, i to jest nasze zadanie na najbliższe lata – żebyśmy pozyskiwali środki finansowe na rozwój infrastruktury pod rozwój medycyny w Częstochowie. Liczymy tu także na wsparcie samorządu wojewódzkiego i częstochowskiego – dodał Senator Ryszard Majer.

Kolejny etap: kierunek farmacja

Władze Uniwersytetu rozszerzają swoje plany o utworzenie kolejnego kierunku nauk o zdrowiu. Chodzi o farmację, która ma powstać Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych. Na ten moment uczelnia otrzymała odpowiedź negatywną od Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rektor Anna Wypych-Gawrońska informując o tym, zaznaczyła, że zastrzeżenia PKA nie dotyczą ani koncepcji kierunku, ani programu. – Ale co nas cieszy i daje nam nadzieję, to to, że merytorycznie wniosek został oceniony pozytywnie, uwagi bowiem dotyczyły kwestii dwunastu osób prowadzących zajęcia. Wkrótce wskażemy kolejne osoby, które zasilą nasz kierunek i liczymy, że zgoda na farmację przyjdzie jeszcze we wrześniu – podkreśla Anna Wypych-Gawrońska. Jak dodała, odnosząc się do rozwoju nauk medycznych na Uczelni, nie planuje powołania wydziału medycznego. – Bardziej podoba mi się pomysł, by powołać w uczelni Collegium Medicum, a w nim instytuty: medyczny, nauk o zdrowiu i być może także wychowania fizycznego – stwierdza prof. Wypych-Gawrońska.

 

W konferencji obok parlamentarzystów – wiceministra Szymona Giżyńskiego i senatora Ryszarda Majera, uczestniczyli ponadto: Prorektor ds. Studenckich dr hab. Joanna Warońska-Gęsiarz, prof. UJD – kierująca zespołem przygotowującym dydaktykę kierunku lekarskiego, prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Zygmunt Bąk, prof. UJD, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med., dr n. hum. Sławomir Letkiewicz, prof. UJD, Kierownik Katedry Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii prof. dr hab. Wiesław Pilis, Prodziekan ds. Studencko-Dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu dr Leon Rak, prof. UJD, Kanclerz UJD mgr inż. Maria Róg, a także: Zbigniew Bajkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Z powodu urlopu nieobecny był prof. Aleksander Sieroń, pełnomocnik rektora ds. tworzenia kierunku lekarskiego i kierownik zespołu przygotowujący wniosek kierunku lekarskiego oraz prorektor prof. Janusz Kapuśniak, zaangażowany w różnego rodzaju badania naukowe.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *