Jest pozytywna decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie kierunku lekarskiego na UJD


Rozmowa z prof. dr hab. Anną Wypych Gawrońską, rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

 

14 lipca 2022 roku na ręce rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. dr hab. Anny Wypych-Gawrońskiej przyszła pozytywna decyzja Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie spełnienia warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Na tę opinię Uczelnia długo czekała…

– Uchwała została podjęta 7 lipca 2022 roku, a przez przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej została podpisana 13 lipca 2022 r. Dla nas najważniejsza jest treść, bowiem w uchwale PKA została wyrażona opinia dotycząca spełnienia warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku lub profilu. W decyzji czytamy: „Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po zapoznaniu się z opinią Zespołu Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu wyraża pozytywną opinię dla utworzenia kierunku lekarskiego związku z tym, że studia na kierunku lekarskim na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim mają związek ze strategią uczelni oraz spełnione są warunki do jego wprowadzenia”. Prezydium wprawdzie prosi nas jeszcze o informację na temat infrastruktury, ale to nie ma już wpływu na wydaną decyzję. W całości opinia jest pozytywna, zatem spełniliśmy warunki, które są niezbędne do wyrażenia zgody przez Ministra Edukacji i Nauki, oczywiście jest to decyzja Ministra. Mam nadzieję, że wcześniejsza pozytywna opinia Ministra Zdrowia i teraz opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej spowodują, że decyzja Ministra Edukacji i Nauki też będzie pozytywna.

 

Jeśli w ciągu najbliższego czasu Minister Przemysław Czarnek podejmie pozytywną dla Uczelni decyzję, to czy uda się Państwu wystartować z kierunkiem lekarskim od 1 października bieżącego roku?

– Wkrótce będziemy uruchamiać jeszcze drugą rekrutację, zatem gdy zapadnie pozytywna decyzja Ministra Edukacji i Nauki, to z pewnością uda się nam kierunek lekarski uruchomić. W przeszłości często mieliśmy podobne sytuacje, bowiem nierzadko decyzje o uruchomieniu kierunków przychodzą w trakcie rekrutacji, zatem nie ma tu żadnych przeciwskazań, poza warunkiem, że rekrutacja musi być przeprowadzona do końca września. Minister musi jednocześnie wskazać liczbę studentów dla tego kierunku, my wnioskowaliśmy o 90 miejsc – 60 na studiach stacjonarnych i 30 na niestacjonarnych.

 

Czas na nabór będzie dość krótki. Czy uda się wypełnić kierunek, czy dostrzegacie Państwo zainteresowanie przyszłych studentów, chętnych do podjęcia studiów na kierunku lekarskim?

– Zainteresowanie jest ogromne, mamy wiele zapytań o to, czy rekrutacja na kierunku lekarskim będzie uruchomiona. Wydaje się, że nie będzie problemu z zapełnieniem miejsc, o ile otrzymamy pozytywną decyzję Ministra Edukacji i Nauki.

Pod kierunek lekarski uczelnia musi przygotować odpowiednią infrastrukturę.

– W tym obszarze już intensywnie działamy. Jesteśmy na etapie ostatniego przyjęcia szczegółowego planu architektonicznego dla Centrum Dydaktycznego Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, które jest podstawą do uruchomienia procedury przetargowej dla wykonawcy budowlanego. Prace są mocno zaawansowane. Ale dodam, że Centrum jest przeznaczone nie tylko dla kierunku lekarskiego.

 

Jeśli chodzi o praktyki, to macie już Państwo podpisane umowy z placówkami medycznymi?

– To trzeba było już zapewnić we wniosku o utworzenie kierunku. W przypadku kierunku lekarskiego nie tylko praktyki trzeba zapewnić, ale także zajęcia kliniczne, które odbywają się w placówkach medycznych. Dlatego we wniosku musiały być zapewnione miejsca dla wszystkich 90 studentów, bo o tyle miejsc wnioskowaliśmy. Natomiast musimy dobrze przygotować się do zajęć pierwszego semestru, ogólnoteoretyczne przedmioty nie stanowią żadnego problemu, wyzwaniem są natomiast zajęcia z zakresu anatomii i histologii, i nad tym intensywnie pracujemy. Ale wiemy co mamy zrobić i na 1 października będziemy przygotowani.

 

Uczelnia chyba się cieszy.

– Jestem o tym przekonana, bo kierunek lekarski jest bardzo prestiżowy, potwierdza możliwości Uczelni, podnosi jej rangę. Jeśli zapadnie dobra dla nas zgoda Ministra, to dla całej społeczności Uczelni będzie to wielka satysfakcja. W proces utworzenia kierunku lekarskiego, przygotowania tak wymagającego wniosku zaangażowana była niemal cała Uczelnia.

 

Cieszą się też parlamentarzyści, którzy bardzo Państwa wspierali w działaniach na rzecz utworzenia kierunku lekarskiego.

– To były niezmiernie ważne działania na rzecz wzmocnienia potencjału uczelni. To dało nam szanse i odwagę, aby starać o utworzenie kierunku lekarskiego. Dlatego zawsze z ogromną wdzięcznością wymieniam parlamentarzystów, którzy pomagali nam w rozwoju, szczególnie w obszarze rozbudowy infrastruktury, która jest niezbędna do zapewnienia wymagających warunków kształcenia, od kilku lat – pielęgniarek, fizjoterapeutów, a teraz – mam nadzieję – już lekarzy. Stąd kieruję podziękowania do pana ministra Szymona Giżyńskiego, pana senatora Ryszarda Majera i wszystkich parlamentarzystów, którzy wcześniej w czasie swoich kadencji działali na rzecz naszej Uczelni, w tym senatora Artura Warzochy. Bez ich pomocy, o którą nadal będziemy zabiegać, trudno byłoby nam zrealizować wiele przedsięwzięć. Teraz musimy przygotować się do prowadzenia kierunku lekarskiego na jak najwyższym poziomie, musimy utworzyć Centrum Symulacji Medycznej. Mamy już Centrum na kierunku pielęgniarskim, ale kierunki lekarskie mają inne kryteria dla Centrum.

Dziękuję za rozmowę

URSZULA GIŻYŃSKA

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.