KRUS ogłasza IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym


Ideą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest ciągły wzrost bezpieczeństwa na wsi. I od wielu lat instytucja skutecznie pracuje nad wzrostem świadomości rolników i uwrażliwiając ich na konieczność poprawiania warunków życia na wsi pod względem bezpiecznej pracy i życia na wsi. Jednym z działań Kasy są konkursy. Aktualnie ruszył IV Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – Bezpieczny rolnik, bezpieczna wieś.  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników do udziału w rym przedsięwzięciu. 

– Systemowa praca Kasy ponosząca poziom bezpieczeństwa na wsi przynosi dobre wyniki. Wypadków w gospodarstwach rolnych województwa śląskiego jest coraz mniej. Dodam, że województwo śląskie ma w tym zakresie najlepsze wyniki w kraju – mówi dyrektor Śląskiego Oddziału KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz.

Konkurs jest przeznaczony dla osób pełnoletnich, podlegających w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników, a jego tematyka w roku bieżącym dotyczy zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na stronie internetowej bezpieczenstwo.krus.gov.pl i wypełnić prawidłowo formularz.

Test składa się z 25 pytań jednokrotnego wyboru – za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Osoba zarejestrowana na stronie internetowej Konkursu może wypełnić test tylko jeden raz. Wśród uczestników, którzy zdobędą największą ilość punktów w najkrótszym czasie, zostanie wyłonionych 50 laureatów, a każdy z nich otrzyma nagrodę rzeczową o wartości ok. 600 zł.

Zakończenie konkursu 20 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu na stronie: www.gov.pl/krus.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem OR KRUS
w Częstochowie, tel. (34) 378 85 19, e-mail: roksana.kmiecik@krus.gov.pl

Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody!

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *