Gmina Konopiska Nauczycielom 2023


W tym roku wręczenie nagród Wójta Gminy Konopiska odbyło się 14 października na uroczystej gali w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele, byli i obecni pracownicy oświaty, przedstawiciele Rad Rodziców szkół i przedszkoli, Radni Gminy Konopiska, pracownicy urzędu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.

Podczas tej uroczystości na scenę zaproszeni zostali wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli. tj. Ilona Ujma dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach, Elżbieta Wrońska dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jamkach-Korzonku, Magdalena Wronkowska  dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaźcu, Paulina Szelka dyrektor Publicznego Przedszkola w Konopiskach, Edyta Pawlak dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, Bożena Foks zastępca dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni, Tamara Gwóźdź dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach oraz Paweł Bekus dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii. Jerzy Żurek uroczyście wręczył nagrody dyrektorom, doceniając fakt, że szkoły którymi kierują są nowoczesne, zadbane, utrzymują wysoki poziom dydaktyczny i zapewniają możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów, angażują się w projekty i programy, dające dodatkowe korzyści  i wpływające pozytywnie na efekty kształcenia. Szkoły i przedszkola uczestniczą w życiu mieszkańców, biorą udział w uroczystościach gminnych niejednokrotnie uświetniając imprezy występami uczniów.

Tego wieczoru, Wójt Jerzy Żurek, nagrodził również nauczycieli poszczególnych szkół i przedszkoli za ich zaangażowanie w prace dydaktyczną oraz znaczące osiągnięcia. Nauczyciele docenieni zostali za podnoszenie jakości pracy szkoły min. poprzez stosowanie innowacyjnych metod i form w procesie dydaktycznym oraz kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów. Nagrodzeni nauczyciele to: SP Konopiska – Ewa Zaporowska nauczyciel chemii i biologii; Anna Sporek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; Beata Kaleta wicedyrektor, nauczyciel matematyki; Izabela Stanisz nauczyciel religii, informatyki i biblioteki; SP Korzonek – Anna Żukow nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz jęz. angielskiego na tym etapie; Beata Korzonek nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej; SP Łaziec – Katarzyna Ciupińska nauczyciel wychowania przedszkolnego; PP Konopiska – Dagmara Paszek nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda; ZSP Kopalnia – Lucyna Napieralska nauczyciel wychowania przedszkolnego; ZSP Rększowice – Joanna Ciuk nauczyciel wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie; Sybila Hofman-Migdalska nauczyciel historii, WOS-u, jęz. angielskiego; ZSP Hutki – Magdalena Wolska-Majchrzak nauczyciel jęz. angielskiego; Magdalena Kotowska – nauczyciel języka angielskiego; ZSP Aleksandria – Dariusz Herman nauczyciel muzyki, plastyki, informatyki; Lidia Bissinger nauczyciel matematyki; Agnieszka Kotarska wicedyrektor, nauczyciel chemii, biologii, techniki; Anna Ankowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Wójt gminy nagrodził podczas gali główne księgowe szkół i przedszkoli, Beatę Huras oraz Małgorzatę Morawiec. Wręczając nagrody docenił ich rzetelną i kompetentną pracę oraz pełen profesjonalizm.

Wójt gminy pogratulował nauczycielom, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, a byli to: Joanna Latoszek nauczyciel geografii i techniki w SP w Konopiskach, Elżbieta Janowska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP w Konopiskach, Martyna Urbaniak nauczyciel geografii, techniki i przyrody w SP w Łaźcu, ks. Rafał Białas nauczyciel religii w SP w Łaźcu oraz Dagmara Paszek nauczyciel wychowania przedszkolnego i logopedii w PP w Konopiskach.  Uzyskanie awansu świadczy o poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności, a także podnosi rangę i status zawodowy nauczycieli.

Uroczysta gala w teatrze była też znakomitą okazją do wręczenia stypendium dla uzdolnionych uczniów. Stypendium to, przyznawane jest co roku, na podstawie uchwały Rady Gminy za wybitne osiągnięcia w nauce. W roku szkolnym 2022/2023 takie osiągnięcia zdobyły trzy uczennice: Klaudia Binek i Wiktoria Herman absolwentki Zespołu Szkolno-Przedszkolne w Aleksandrii oraz Nadia Przybył absolwentka Szkoły Podstawowej w Konopiskach. Klaudia Binek w minionym roku szkolnym uzyskała w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5,76 oraz zdała egzamin ósmoklasisty uzyskując 100% punktów z matematyki oraz 100% z języka angielskiego. Wiktoria Herman w poprzednim roku szkolnym uzyskała w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5,65 oraz została finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych woj. Śląskiego. Nadia Przybył w ubiegłym roku szkolnym uzyskała w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 5,71, została laureatem Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz laureatem Konkursu Przedmiotowego z Chemii dla uczniów szkół podstawowych woj. Śląskiego. Ponadto zdając egzamin ósmoklasisty uzyskała 100% punktów z języka angielskiego.

Źródło i foto: konopiska.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *