Bezpłatne leki dla seniorów 65+, dla dzieci i młodzieży. To funkcjonuje


 – Jakież było moje zdziwienie, ale i radość, gdy w aptece leki, za które zawsze płaciłam kilkaset złotych, otrzymałam za darmo. na paragonie do zapłaty było: zero złotych. To faktycznie funkcjonuje – mówi nam nasza Czytelniczka, Pani Janina.

Tak wszedł już program rządowy i osoby powyżej 65 lat oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia mają prawo do bezpłatnych leków na receptę. Tylko trzeba znać swoje prawa, upomnieć się o nie, ale także poznać pełną listę leków.

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

  • mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat
  • lek znajduje się w wykazie „D1” lub D2 refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia
  • mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

Jakie leki są bezpłatne

Wykaz bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia zawiera ponad 2 800 leków. Z kolei dla seniorów powyżej 65+ wykaz ten to prawie 3 800 bezpłatnych leków.

Na liście znajdują się leki, które wcześniej podlegały częściowej refundacji. Wśród nich są m.in. leki: antyhistaminowe, hipoglikemizujące, hormonalne, immunostymulujące, immunosupresyjne, okulistyczne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwdrgawkowe, stosowane w chorobach dróg oddechowych, stosowane w nadciśnieniu tętniczym, stosowane w chorobach urologicznych, stosowane w chorobach układu pokarmowego czy szczepionki.

Aktualny wykaz leków dostępnych bezpłatnie znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Listę leków znajdziesz też:

Kto może wystawić receptę

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ
  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) lub lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym –po spełnieniu dodatkowych warunków
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ
  • lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa

Jak prawidłowo wystawić receptę

Receptę na bezpłatne leki wystawia uprawniony lekarz lub pielęgniarka. Wystarczy, że na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” będzie odpowiednio litera „S” w przypadku seniorów lub „DZ” w przypadku dzieci i młodzieży.

Farmaceuta nie ma prawa wpisania ani poprawiania tego kodu na recepcie. Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków znajdują się na wykazach bezpłatnych leków, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (czyli takich jak dla pacjentów między 19. a 65. rokiem życia, np. 50%, 30%, ryczałt) z  dopisanym uprawnieniem S lub DZ. W przypadku wpisania w tej rubryce wartości 100% pacjent otrzyma leki pełnopłatnie.

Przydatne publikacje

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ.U. 2023 poz.1733)
  2. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r (Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2023)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561)

za https://pacjent.gov.pl/

Podziel się:

4 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *