Rusza budowa Osiedla Wiolinowego w Częstochowie. Pierwsze łopaty wbite


 – Wszelkie pozwolenia budowlano-prawne już uzyskaliśmy, zatem ruszamy z inwestycją budowy zapowiadanego przez naszą Spółkę Wiolinowego Osiedla,  przy ulicy Wiolinowej w Częstochowie. W pierwszym etapie powstanie blok z 77 mieszkaniami, docelowo stanie tym pięknym terenie osiem bloków z 566 lokalami wraz z lokalami usługowymi – mówi prezes Spółki Częstochowa Wiolinowa Robert Leciński. W konferencji prasowej anonsującej rozpoczęcie prac  budowlanych, która odbyła się 27 września br., udział wzięli także Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński i prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości  Arkadiusz Urban, współwłaściciela Spółki.  

Wiceminister Szymon Giżyński odnosząc się do nowej inwestycji, przypomniał jej kontekst formalny. – Spółka Wiolinowa jest jedną z czterech spółek Skarbu Państwa, które pracują bezpośrednio w obszarze zaspokajania różnych potrzeb mieszkańców Częstochowy i Ziemi Częstochowskiej. Wszystkie spisują się i na chwałę ojczyzny, i ku uciesze podmiotów państwowych, które te spółki kontrolują. Specyfiką spółek jest to, że poświęcają się różnym działalnościom. Na przykład Spółka Hutmar w ubiegłym roku dystrybuowała tani węgiel z polskich źródeł, po cenie najniższej na rynku, dalece niższej od cen komercyjnych. Było to konieczne, ponieważ Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk  odmówił zajęcia się dystrybucją tańszego węgla na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Kolejna spółka to Jurajski Agro Fresh Park, która przygotowuje się już pełną parą do zaistnienia na rynku. Spółka swoje ziemie ma usytuowane w Częstochowie i tuż pod Częstochową i będzie poświęcona wstrząsowi pozytywnemu w polskim rolnictwie. Za około rok JAFP ruszy z budową rynku rolno-spożywczego, który swym zasięgiem obejmie przetwórstwo rolno-spożywcze, szczególnie w zakresie warzyw i owoców miękkich. To będzie przełom w polskim rolnictwie, który pozwoli skutecznie konkurować z Niemcami czy Francuzami, zwłaszcza z kapitałem niemieckim, który ma przemożny wpływ na polskie przetwórstwo, dyktując ceny krzywdzące dla polskich rolników. Z takiego przymusu musimy się wyzwolić. Dodam, że w Częstochowie są posadowione rolnicze instytucje z wojewódzkim statusem: Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Do kontekstu rolniczego wchodzą także Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ora Uniwersytet Jana Długosza, który otworzył kierunku związane z rolnictwem. Kolejna spółka Amicus zajmuje się leczeniem częstochowian i mieszkańców okolicznych gmin, pod swą opieką rocznie ma ponad 60 tysięcy pacjentów – mówił Wiceminister Szymon Giżyński. Jednocześnie podziękował Prezesowi Urbanowi za wsparcie doradcze i merytoryczne, które pozwala na szybką i pragmatyczną realizację inwestycji budowy osiedla.

Prezes Arkadiusz Urban  podkreślił, że Osiedle Wiolinowe to jedna z kolejnych inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości.
– Spółka Wiolinowa jest wyjątkowa w naszym portfelu spółek, bo jest to spółka celowa, działająca bez udziału gmin. Cieszę się, że zarówno ze strony Pana Ministra Szymona Giżyńskiego, jak i Pana Prezesa Roberta Lecińskiego, zawsze spotkamy się z bardzo dobrą współpracą i wsparciem. Pan Prezes wykazał się dużą determinacją, pokonując szereg przeszkód, które napotykał na swojej drodze. Udało się i w bardzo dobrym tempie rozpoczynamy pierwszy etap, ale docelowo powstanie osiedle na prawie dwa tysiące osób. To jest poważna inwestycja. Dobrze by było, aby miasto Częstochowa i władze przychylnie patrzyły na takie inwestycje, ale także rozpoczynało inwestycje z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Niestety, do tej pory, mimo moich rozmów z Prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem nie udało się do tego doprowadzić, ale może w przyszłym roku taka okazja będzie. Dziękuję Panu Ministrowi i Panu Prezesowi i życzę dalszego tak dobrego tempa realizacji inwestycji, jaki mamy na etapie przygotowawczym – powiedział Prezes Arkadiusz Urban.

Powołana przez Krajowy Zasób Nieruchomości i Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. spółka Częstochowa Wiolinowa rozpocznie  w bieżącym roku budowę osiedla mieszkaniowego, zgodnie, z otrzymanym w maju 2021 roku pozwoleniem na budowę oraz decyzją – ostateczną – wydaną dnia 18.08.2022 r. przez Wojewodę Śląskiego, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Częstochowy zatwierdzającą projekt zagospodarowania wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, obejmującym łącznie osiem czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych, z pomieszczeniami usługowymi zlokalizowanymi na parterze, oraz realizację infrastruktury i urządzeń technicznych, niezbędnych dla funkcjonowania obiektów, a także elementów zagospodarowania terenu, czyli budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznego odcinka instalacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym do gromadzenia wód opadowych i roztopowych, budowę zewnętrznego odcinka kanalizacji teletechnicznej, budowę oświetlenia dróg osiedlowych i ciągów pieszych, budowę wewnętrznych dróg dojazdowych czy miejsc parkingowych.

Ten nowoczesny kompleks mieszkalny, położony w częstochowskiej dzielnicy Grabówka, składać będzie się z 566 lokali mieszkalnych, w większości dwu- i trzypokojowych, także kawalerkami, wraz z ogródkami, tarasami lub balkonami. Inwestycja ze względu na skalę i wielkość została podzielona na etapy.  W I etapie tej realizacji powstanie jeden blok, składający się z 77 lokali mieszkalnych o metrażu: od 25m2 do 74m2 oraz 2 lokali usługowych, a łączna powierzchnia PUM wyniesie 3403,67 m2. Zgodnie z umową Spółki połowa mieszkań przeznaczona będzie na sprzedaż, a połowa na wynajem z dojściem do własności. Szczegóły będą udostępnione na stronie internetowej inwestora oraz inwestycji Wiolinowego Osiedla pod adresem: www.wiolinowe.pl.

Dobiegają już końca prace nad przygotowaniem prospektów sprzedażowych, warunków najmu, szczegółów dotyczących cen, umów rezerwacyjnych itd. W związku z powyższym rezerwacje lokali czy sprzedaż rozpoczną się niebawem.  To modelowe osiedle będzie przyjazne ekologicznie, wzbogaci przestrzeń dzielnicy i stanie się jedną z jej fundamentalnych wizytówek. Osiedle zdominowane będzie przez zieleń, a powstająca przestrzeń będzie maksymalnie dostępna i funkcjonalna. Wiolinowe Osiedle w 100% wpisuje się w trend zielonej architektury poprzez otoczenie budynków różnorodnymi krzewami i drzewami. Natomiast wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE do ogrzewania mieszkań, jak: panele fotowoltaiczne czy powietrzne pompy ciepła, zlokalizowanych na dachu budynku, osiedle czyni jeszcze bardziej zielonym i ekologicznym.

Przygotowywana inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności całego otoczenia. Budowa osiedla bowiem, to nie tylko zagospodarowanie terenu, na którym ma ono powstać; znaczącej poprawie ulegnie również sieć drogowa w jego najbliższej okolicy.  W projekcie Osiedla zaplanowano także powstanie przedszkola i żłobka. Stworzenie tych placówek na miejscu bardzo ułatwi spokojny powrót na rynek pracy młodym rodzicom i pozwoli zaoszczędzić czas na dojazdy.

 

Podziel się:

10 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *