Zielona sala miejscem dla każdej istoty


W drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie przystąpił do konkursu grantowego w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowany przez Caritas Polska, który został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tego konkursu należało stworzyć własną inicjatywę ekologiczną, którą będzie można zrealizować w szkole.

 

Projekt został przygotowany przez zespół w składzie: nauczyciele: Beata Pusz, Małgorzata Stępnik, Justyna Paprocka, Robert Młyńczak, konserwator Andrzej Gąsior oraz uczniowie: Paulina Dłużniak, Kinga Golis, Marcin Bromberg z kl. 2 BD, Patrycja Słuszniak i Paweł Matuszewski z kl. 2 B. – Udało nam się pozyskać grant w wysokości 4000 zł na realizację naszego projektu „Zielona sala miejscem dla każdej istoty”. Przedsięwzięcie miało na celu poznanie i propagowanie encykliki Papieża Franciszka zatytułowanej „Laudato si’”. Założenia projektowe obejmowały modernizację i rewitalizację szkolnego patio, a w szczególności: zwiększenie bioróżnorodności poprzez wykonanie nasadzeń roślinnych (łąka kwietna, rośliny pnące, rośliny miododajne) oraz montaż budek lęgowych dla ptaków i domków owadzich, zmniejszenie marnotrawstwa wody opadowej przez zbieranie i wykorzystywanie deszczówki.

Podczas realizacji projektu, szczególnie skoncentrowaliśmy się na wdrożeniu w życie zasad ekologii integralnej zawartych w encyklice. W urzeczywistnianie działań, które zaplanowaliśmy, zaangażował się nie tylko zespół projektowy, ale również dyrekcja szkoły, pozostali nauczyciele i uczniowie. Ze środków finansowych otrzymanych przez naszą szkołę zakupione zostały niezbędne narzędzia, sprzęty, materiały, rośliny. Szkolne patio zostało przeobrażone w zielone miejsce nauki i wypoczynku dla całej społeczności szkolnej. Młodzież chętnie brała udział w pracach ogrodowych, takich jak: spulchnianie ziemi, sadzenie drzewek i krzewów, wysiewanie łąki kwietnej, przycinanie gałęzi. Na terenie patio znalazły się ławki i stoły, zbiornik na wodę deszczową, domki dla owadów, budki i karmniki dla ptaków. Na razie rośliny są jeszcze małe, ale z każdym rokiem będą większe i piękniejsze tworząc wspaniałe miejsce do nauki i wypoczynku oraz stając się domem dla owadów i małych zwierząt, zapewniając czyściejsze powietrze.

W ramach realizacji zaplanowanych zadań została przygotowana i umieszczona na szkolnym Facebooku oraz na stronie internetowej szkoły prezentacja multimedialna, która miała na celu zapoznanie społeczności szkolnej z treścią i przesłaniem Encykliki „Laudato si”. Przeprowadzono ekologiczne lekcje geografii i religii propagujące encyklikę, a także przybliżające uczniom postać św. Franciszka z Asyżu – patrona ekologów oraz treść „Pieśni słonecznej” jego autorstwa. Z kolei podczas godzin z wychowawcą wykorzystano cykl sześciu spotów nagranych przez „Caritas Laudato si’” dotyczących takich kwestii, jak: encyklika, bioróżnorodność, klimat, żywność, powietrze, woda. Zostały zorganizowane trzy konkursy: „Motywy przyrodnicze w ubiorze” (wspólnie z Okręgiem Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie), „Wiosenny ogród w obiektywie”, konkurs na projekt kalendarza biurkowego. Celem ich było promowanie wśród młodzieży zachowań ekologicznych, zwrócenie uwagi na problemy i zagrożenia związane z degradacją środowiska naturalnego oraz na konieczność troszczenia się o przyszłość naszej planety. W ramach Tygodnia Laudato si’” powstały prace graficzne dotyczące smogu, oszczędzania wody i zmian klimatu. Uczniowie napisali też artykuły, w których przedstawiają pomysły na ponowne wykorzystanie zużytych przedmiotów, ukazują korzyści płynące z tworzenia łąk kwietnych i ochrony owadów, szczególnie tych zapylających rośliny, zwracają uwagę na problem marnowania żywności. Cykl artykułów zostanie zamieszczony w szkolnym czasopiśmie ekologicznym EKO MODNI i weźmie udział w „Konkursie na szkolną gazetę z dodatkiem ekologicznym Przyroda mojego regionu” organizowanym przez Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska” i Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie. Odnowiona, upiększona i wzbogacona zielona sala została „otwarta” podczas pikniku reintegracyjnego społeczności szkolnej zorganizowanego 11 czerwca 2021 r. przez samorząd szkolny.

Wierzymy, że działania przeprowadzone w ramach projektu, przyczynią się do poznania i wdrożenia w życie idei ekologicznych papieża Franciszka. Mamy nadzieję, że dzięki nim nie tylko powstała „zielona sala”, gdzie będą mogli uczyć się, wypoczywać, obserwować przyrodę członkowie naszej szkolnej społeczności, ale jesteśmy przekonani, że zmieniło się również podejście młodych ludzi do kwestii ochrony środowiska naturalnego oraz, że zaczęli dostrzegać zagrożenia wynikające z bezmyślnego i rabunkowego wykorzystywania dóbr przyrody.

Troska jest boska!”

 

 

Małgorzata Stępnik

Fotografie: Beata Pusz

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.