Modlitwa za pomordowanych na Wołyniu


23 czerwca, w wigilię Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, na Jasnej Górze odprawiona została Msza św. w intencji zamordowanych Polaków na Kresach Wschodnich.

23 czerwca 2021 roku w wigilię Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, na Jasnej Górze odprawiona została Msza św. w intencji zamordowanych na Kresach Wschodnich. Eucharystię celebrował o. Jan Poteralski. Duszpasterz w kazaniu mówił o konieczności ocalenia pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Podkreślał potrzebę uczenia się od Kresowian miłości do Ojczyzny i przekazywania tego młodemu pokoleniu. W modlitwie uczestniczyli członkowie częstochowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, z prezesem Adamem Kiwackim na czele. Trzeba przypomnieć, że w ubiegłym roku na Jasnej Górze, przy wejściu do Kaplicy Pamięci Narodu, odsłonięte zostały tablice upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej na Polakach oraz Ukraińców pomagających Polakom.

„Ludobójcze czystki etniczne na Kresach Południowo-Wschodnich są jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii najnowszej naszej Ojczyzny. Masowe mordy, popełnione na bezbronnych cywilnych mieszkańcach, doprowadziły do zagłady polskich społeczności lokalnych i starły z powierzchni ziemi setki miejscowości” – napisał prezydent RP Andrzej Duda do uczestników uroczystości.

 

11 i 12 lipca 1943 r. UPA dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców 150 miejscowości na Wołyniu. Był to kulminacyjny moment trwających od 1939 ataków nacjonalistów ukraińskich na ludność polską zamieszkującą Kresy Wschodnie II RP.
Tylko w latach 1943-45 na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100 tys. Polaków, zamordowanych przez oddziały UPA i miejscową ludność ukraińską. Zbrodnię, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo, przeprowadzono na ludności polskiej Wołynia, Galicji Wschodniej, a także części Lubelszczyzny, Podkarpacia i Polesia.

 

za Jasna Góra

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.