ŚLADEM NASZYCH ARTYKUŁÓW / O wynajęciu kortów tenisowych. Odpowiada Urząd Miasta Częstochowy


Pasjonaci tenisa ziemnego zaalarmowali naszą Redakcję, że ceny na kortach tenisowych przy ul. 3 Maja. po wydzierżawieniu ich prze Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prywatnej fundacji bardzo wzrosły. Dlaczego tak się stało zapytaliśmy Urząd Miasta Częstochowy. Poniżej wyjaśnienia magistratu.

Dlaczego MOSiR wydzierżawił prywatnej firmie korty przy ul. 3 Maja?

Decyzja o chęci wydzierżawienia przez MOSiR obiektu zapadała na początku 2021 r., gdyż Miejskie Korty Tenisowe kolejny rok z rzędu przyniosły stratę finansową.

 

Jaka firma dzierżawi obiekt?

Miejskie Korty Tenisowe zostały wydzierżawione w drodze przetargu. Obiekt dzierżawi: Włodary Tennis Junior Fundacja, aleja Bohaterów Monte Cassino 10/52, Częstochowa.

 

Na jaki okres jest ta dzierżawa i kiedy ona nastąpiła?

Umowa dzierżawy została zawarta na okres od 01.03.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

Jakie były ceny dla użytkowników kortów przed dzierżawą?

Cennik usług na Miejskich Kortach Tenisowych, jaki obowiązywał przed podpisaniem umowy dzierżawy, gdy administratorem obiektu był MOSiR,  publikujemy na zdjęciu.

 

Jakie są obecnie? Czy prawdą jest, że dla osób indywidualnych ceny wzrosły nawet prawie trzykrotnie?

Aktualnym cennikiem kortów dysponuje dzierżawca (kontakt dostępny jest m.in. na stronie MOSiR: 605 475 548; cennik jest dostępny na stronie:  https://wlodarytenis.pl/). Wysokość opłat jest w gestii dzierżawcy, przy czym – biorąc pod uwagę kwestie konkurencyjne, związane z funkcjonowaniem wielu innych kortów w Częstochowie, nadmierne windowanie cen nie jest na dłuższą metę możliwe i zasadne, bo grozi utratą zainteresowania ze strony grających, którzy mają w mieście sporo alternatyw. W mieście dostępne są inne obiekty i każdy zainteresowany grą w tenisa ma prawo wyboru.   


Jaki zysk z dzierżawy ma MOSiR?

Dzierżawca zobowiązany jest płacić MOSiR za dzierżawiony obiekt następujące opłaty:

  1. a)  czynsz dzierżawny w wysokości 2 100 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto) netto + należny podatek VAT miesięcznie;
  2. b)  za zużycie energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków – zgodnie ze wskazaniami liczników i otrzymanymi fakturami VAT za te media;
  3. c) czynsz dzierżawny powiększony jest o miesięczne koszty podatków od nieruchomości w wysokości ustalonej na podstawie stawek przyjętych przez Radę Miasta Częstochowy oraz kosztów stałych (koszty trwałego zarządu, ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, koszty przeglądów przewodów wentylacyjnych, p.poż i instalacji elektrycznej).
    1) Wysokość podatków w 2021 r na podstawie Uchwały nr 462.XXXIV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2020 r. wynosi:

– podatek od nieruchomości od gruntów w 2021 roku = 216,67 zł/miesiąc netto,

– podatek od nieruchomości związany z prowadzeniem działalności gospodarczej od powierzchni użytkowej budynku w 2021 roku = 596,78 zł/miesiąc netto.     

c.2) Wysokość kosztów stałych w okresie dzierżawy wynosi: 120 zł/miesiąc netto.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.