XI Międzypowiatowy Konkurs / „Motywy przyrodnicze w ubiorze. 2020/2021 Planeta na topie”


Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy imienia Władysława Stanisława Reymonta w Częstochowie oraz Zarząd Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie są organizatorami cyklu konkursów o motywach przyrodniczych w ubiorze. Tegoroczna, jedenasta już jego edycja przebiegła pod hasłem „Planeta na topie”.

 

 

Konkurs ten to za każdym razem kaskada pomysłów twórczych uczestników. Ich kreatywność zachwyca i budzi wśród nauczycieli ogromną satysfakcję, a wśród jurorów niemałą zagwozdkę. Bo jakże nagrodzić te najlepsze prace, skoro prawie wszystkie są niezwykłe. W tym roku decyzję o przyznaniu nagród podejmowali: przewodnicząca komisji oceniającej Urszula Łyko-Katus, przedstawiciel Częstochowskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz członkowie: Maria Jasińska, wiceprezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Katarzyna Śliwińska, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Tomasz Łuczyński, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, dr Ewa Kaczmarzyk, kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, Elżbieta Janik, pracownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego, Małgorzata Stępnik – nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Pracę komisji obserwowali: Beata Pusz – nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie i Justyna Paprocka – nauczyciel w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie.

– Celem konkursu jest ukazanie znaczenia Ziemi dla ludzi, uwrażliwienie na stan systemu przyrodniczego Ziemi, skłanianie do dostrzegania powiązań między elementami środowiska naturalnego Ziemi a gospodarką i życiem ludzi, zwrócenie uwagi na skutki konsumpcyjnego stylu życia, rozwijanie pasji i uzdolnień poprzez tworzenie własnych projektów, pobudzenie wyobraźni twórczej, wpłynięcie na poszukiwanie inspiracji artystycznych w otaczającym świecie, sprowokowanie do refleksji „jak uratować świat?” oraz zachęcenie do natychmiastowych, systematycznych, drobnych działań na rzecz naszej planety – wylicza prezes LOP Beata Pusz.

I jak się okazuje ten wartościowy temat doskonale zrozumieli i podjęli uczniowie i osoby dorosłe, które również uczestniczą w konkursie. A wzięli w nim udział uczniowie z 9 szkół: 5 podstawowych i 4 ponadpodstawowych oraz słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie, rodzice uczniów ZS PMiR, członkowie Klubu Rękodzieła przy Filii nr 9 Biblioteki Publicznej imienia doktora Władysława Biegańskiego w Częstochowie. Łącznie na konkurs prace złożyły 82 osoby, w tym 32 uczniów szkół ponadpodstawowych, 44 uczniów szkół podstawowych i 6 osób dorosłych. Opiekę nad uczniami startującymi w konkursie sprawowało 14 nauczycieli.

Na konkurs wpłynęło 88 prac, które oceniano w trzech kategoriach:

– uczniowie szkół podstawowych – 45 prac, w tym 9 prac z SP nr 3 w Kłobucku, 15 prac z SP nr 53 w Częstochowie, 6 prac z ZS-P nr 1 w Częstochowie, 5 prac z SP nr 35 w Częstochowie, 10 prac z SP nr 6 w Myszkowie

– uczniowie szkół ponadpodstawowych – 37 prac, w tym 26 z ZS PMiR  w Częstochowie, 1 praca z TZN, 6 prac z IX LO, 4 prace z ZSZS

– osoby dorosłe – 6 prac.

Kryteria były bardzo wygórowane, ale uczestniczy sprostali zadaniu. – Wykonanie wizualizacji miało być związane na przykład z: gospodarką cyrkulacyjną, segregacją odpadów – cennych surowców, ograniczaniem wykorzystania plastiku, traktowaniem wody jako wartości strategicznej, problemem zmian klimatu, troską o czystość powietrza, w tym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, ideami: zero waste, slow food, niemarnowaniem żywności, dbałością o środowisko biotyczne, zapobieganiem klęskom żywiołowym: powodziom, pożarom, suszom, epidemiom. Oczywiście liczyły się także staranność wykonania prac oraz oryginalność i odwołania do fantazji i wyobraźni – podkreśla przewodnicząca komisji oceniającej Urszula Łyko-Katus.

 

Indywidualne (ze względów sanitarnych) wręczenie nagród odbyło się w Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie. Nagrody zostały ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy, Okręg Ligi Ochrony Przyrody w Częstochowie, Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta w Częstochowie, NFOŚiGW w ramach programu: „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

 

 

Jury ustaliło następujące miejsca:

Szkoły podstawowe

I miejsce: Natalia Gruszczyńska, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun Anna Langier

II miejsce: Eryk Matyja, Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie, opiekun Katarzyna Kowalik-Szkutnik

III miejsce: Zofia Andzel, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun Anna Langier

Wyróżnienia:

Aleksander Śliwiński, ZSP nr 1 w Częstochowie, opiekun Ilona Nawrot

Jakub Kochalski, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona

Kaja Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, opiekun Izabela Śledziona

Anna Szewczyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej – Curie w Częstochowie, opiekun Anna Langier

Wiktoria Rudecka-Kaczmarzyk, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun Anna Langier

Lena Trzebska, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, opiekun Pani Anna Langier

 

Szkoły ponadpodstawowe

I miejsce: Wiktoria Lazik, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Sylwia Lazik

I miejsce: Julia Pacyna, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, opiekun Barbara Wcześniak

II miejsce: Aleksandra Kłosowicz, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Anna Ujma-Lubaszka

III miejsce: Aleksandra Leśniak, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz

III miejsce: Lena Kucharska, IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie, opiekun Barbara Wcześniak

Wyróżnienia

Klaudia Adamczyk, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Anna Ujma-Lubaszka

Julia Słuszniak, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz

Szymon Gralak, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz

Julia Głąb, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz

Wiktoria Kędziora, ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie, opiekun Beata Pusz

Wioletta Zgrzebna i Martyna Nowińska, ZSZS w Częstochowie, opiekun Katarzyna Durdzińska

Kinga Jędrzejczyk, ZSZS w Częstochowie, opiekun Joanna Rospondek

 

Osoby dorosłe

I miejsce: Martyna Resler

 

Gratulujemy wszystkim sukcesu!

 

UG

 

Fot. ZSPMiR im. W.S. Reymonta w Częstochowie

 

  • Kolumnę dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  • Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *