TYTUŁY „MECENAS KULTURY 2020” ROZDANE!


W piątek (18 czerwca br.) Gmina Poraj uhonorowała Mecenasów Kultury. Organizatorem uroczystej Gali był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego.

 

Doroczna „Gala Mecenasa Kultury 2020” to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych oraz promocyjnych Gminę Poraj, a także porajski ośrodek kultury. Tegoroczna uroczystość, ze względu na trwające wciąż obostrzenia, odbywała się w nieco innym charakterze niż dotychczas. Niemniej, nie wyobrażaliśmy sobie, by w tym roku tego wyjątkowego przedsięwzięcia mogło zabraknąć. W okrojonym składzie, w dystansie społecznym i zgodnie z reżimem sanitarnym spotkaliśmy się w plenerze na placu przed budynkiem GOK, by po raz kolejny wyrazić największe słowa uznania i serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w ubiegłym roku, pomimo fatalnych warunków związanych z pandemią, działali na rzecz kultury i sportu w Gminie Poraj.

Wśród gości, którzy zaszczycili Galę swoją obecnością byli: Zdzisław Wolski – poseł na Sejm RP, radni powiatowi: Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha, Justyna Lewicka – dyrektor Biura Senatorskiego Wojciecha Koniecznego – senatora RP, Damian Węgrzyński asystent poseł Izabeli Leszczyny, Anna Trąbska – sekretarz Gminy Poraj i Anna Kukla – skarbnik Gminy Poraj, Jerzy Motłoch – prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Północnej Jury, Sylwester Sawicki – przewodniczący Rady Gminy Poraj, radni Gminy Poraj: Jolanta Chmura, Barbara Caban, Bartosz Rajczyk, Andrzej Tkacz, Łukasz Boroń, nadleśniczy – mgr inż. Andrzej Krzypkowski – Nadleśnictwo Złoty Potok, przedstawiciele firm: Jurajska S.A. – Jacek Szmuc – dyrektor, Ewa Biała – Protector Ochrona, Hotel Kinga – Jarosław Witas, U&R Calor Sp. z o.o. – Marek Rajczyk, BES – POLSKA Sp. z o.o. – Maciej Gurbała, Eco Recykling Sp. z o.o. – Mirosław Jędryka, P.P.U.H. DACH-POL – Adam Musialik, Jacek Dyrda – Pizzeria „Zosieńka”. Miło nam było gościć Jarosława Mazanka – redaktora naczelnego „Gazety Myszkowskiej”. Swoją obecnością zaszczyciła nas również piosenkarka Krystyna Maciejewska-Gniatkowska, Honorowa Obywatelka Gminy Poraj. Na plenerowej widowni zasiedli również przedstawiciele stowarzyszeń, przewodniczące KGW, instruktorzy oraz kierownicy zespołów działających przy GOK, jak również nominowani: altruiści, donatorzy i animatorzy. Galę poprowadzili Magdalena Ryziuk-Wilk i Andrzej Kozłowski.

[- Bardzo chcieliśmy się spotkać i uhonorować naszych sprzymierzeńców i przyjaciół za wszelką pomoc, nawet jeżeli wydarzenia i imprezy w ubiegłym roku ograniczyły się do trzech miesięcy. Chcieliśmy bardzo podtrzymać więzi z tymi osobami, które zostały uhonorowane, bo one są dla nas bardzo ważne] – podkreśla Katarzyna Kaźmierczak, wójt Gminy Poraj.

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach (Donator, Sponsor, Animator Kultury, Altruista i Sponsor Sportu) przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2020”, weszli: Anna Kukla – skarbnik Gminy Poraj, Magdalena Ryziuk-Wilk – dyrektor GOK Poraj, Edward Mizera – sołtys Choronia oraz Andrzej Kozłowski.

Kapituła dokonała analizy dokumentów finansowych, protokołów i sprawozdań z działalności GOK, i na tej podstawie przyznała tytuły Mecenasa Kultury 2020.

Kategoria DONATOR:

Nominowani w tej kategorii to osoby publiczne, zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali. W tym roku wśród nich znaleźli się:

 1. Jerzy BUZEK – Poseł do PE
 2. Marek BALT – Poseł do PE
 3. Izabela LESZCZYNA – Posłanka na Sejm RP
 4. Zdzisław WOLSKI – Poseł na Sejm RP
 5. Wojciech KONIECZNY – Senator RP
 6. Piotr KOŁODZIEJCZYK – Starosta Myszkowski
 7. Anna SOCHA-KORENDO – Radna Powiatowa
 8. Mariusz KARKOCHA – Radny Powiatowy
 9. Rafał KĘPSKI – Radny Powiatowy
 10. Anna TRĄBSKA – Sekretarz Gminy Poraj
 11. Jerzy MOTŁOCH – Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury
 12. Zofia JAKUBCZYK – Prezes MBS w Myszkowie
 13. Sylwester SAWICKI – Przewodniczący Rady Gminy Poraj
 14. Adam ZACZKOWSKI – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
 15. Bartosz RAJCZYK – Radny Gminy Poraj
 16. Andrzej TKACZ – Radny Gminy Poraj
 17. Łukasz BOROŃ – Radny Gminy Poraj
 18. Łukasz ADAMCZYK – Radny Gminy Poraj
 19. Marcin MAKUCH – Radny Gminy Poraj

Wszyscy nominowali otrzymali z rąk wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak i Anny Kukli – skarbnika Gminy Poraj pamiątkowe dyplomy oraz souveniry przygotowane przez GOK. W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2020” w kategorii DONATOR przyznała Zdzisławowi WOLSKIEMU – Posłowi na Sejm RP.

Kategoria SPONSOR:

Nominowani w tej kategorii to firmy, które w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo GOK w Poraju.

Oto nominowani:

 1. Z.P.U. CHEMEKS Sp. z o.o.
 2. POLONTEX S.A.
 3. POWIAT MYSZKOWSKI
 4. PRZEDSIĘBIORSTWO PIEKARNICZO-CUKIERNICZE BREL Grzegorz Froś, Karol Froś S.C.
 5. SOKPOL Sp. z o.o.
 6. BIURO PODRÓŻY DENAR TRAVEL
 7. DOM SENIORA ZAMMED II
 8. JURAJSKA S.A.
 9. NADLEŚNICTWO ZŁOTY POTOK
 10. STOWARZYSZENIE PPJ
 11. Hotel KINGA

Tym razem pamiątkowe dyplomy i souveniry wręczyli: wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak i Sylwester Sawicki – przewodniczący Rady Gminy Poraj.

Tytuł „Mecenas Kultury 2020” w kategorii SPONSOR przyznano Powiatowi Myszkowskiemu. Nagrodę w imieniu Powiatu odebrali radni powiatowi: Anna Socha-Korendo i Mariusz Karkocha.

ZŁOTY TYTUŁ

Od wielu już lat, a dokładnie od roku 2012 podczas Gali Mecenasa Kultury przyznawana jest nagroda specjalna, którą można porównać choćby do telewizyjnego, złotego Wiktora. Jest to nagroda, która jest ukoronowaniem wieloletniej, długotrwałej współpracy na rzecz rozwoju kultury i promocji Gminy Poraj. Do tej pory złote tytuły „MECENAS KULTURY” otrzymały następujące firmy: CHEMEKS, MBS W MYSZKOWIE, ELTOM, POLONTEX S.A., SOKPOL, PRIMPOL, BREL.

W tym roku tytuł ten otrzymała JURAJSKA S.A., a nagrodę odebrał dyrektor – Jacek Szmuc.

Kategoria ALTRUISTA:

Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Nominowani to:

 1. Edyta ZĄBKIEWICZ
 2. Klaudia ZALEGA
 3. OSP GMINY PORAJ
 4. KGW MALWY
 5. KGW KALINA
 6. KGW NATALINKI
 7. Agnieszka SIWEK
 8. Anna PATEREK

Pamiątkowe dyplomy i upominki Altruistom wręczyły wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Barbara Skóra – przewodnicząca Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Choroniu, a przypomnijmy, że tytuł Mecenasa Kultury w kategorii Altruista Koło z Choronia otrzymało w roku 2018.

W tym roku – werdyktem Honorowej Kapituły – tytuł „Mecenas Kultury 2020” w kategorii ALTRUISTA przyznano JEDNOSTKOM OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY PORAJ.

Nagrodę – z rąk wójt Gminy Poraj – Katarzyny Kaźmierczak i Barbary Skóry odebrał Mariusz Karkocha – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Poraju.

Kategoria SPONSOR SPORTU

Od kilku lat stało się tradycją, że podczas Gali Mecenasa Kultury honorowane są również osoby i firmy wspierające lokalny sport, za sponsoring i wsparcie udzielone LKS POLONIA Poraj oraz wkład w rozwój sportu w Gminie Poraj. Pamiątkowe dyplomy i upominki nominowanym wręczyli: Michał Grzybowski – prezes LKS Polonia Poraj oraz Andrzej Tkacz – radny Gminy Poraj.

Nominowani to:

 1. ZOMAX Sp. z o.o. Sp. k.
 2. OMEGA TRANSPORT
 3. ECO-WORLD Plastics Recycling Sebastian Duma Sp.k.
 4. P.U.H. DACH-POL
 5. Hotel KINGA
 6. MONOLIT
 7. HEMARPOL

Tytuł „Mecenas Kultury 2020” w kategorii SPONSOR SPORTU otrzymała w tym roku Firma OMEGA TRANSPORT.

PROMOTOR GMINY PORAJ

W tym roku wyróżnienie specjalne – tytuł Promotor Gminy Poraj otrzymała AMANDA KOSĘTKA młoda tancerka, mieszkanka Jastrzębia, która rozwijając swoją pasję wraz z partnerem tanecznym – Wiktorem Sobczykiem zdobywa kolejne tytuły taneczne, godnie reprezentując Gminę Poraj. Młodzi tancerze wspólnie zdobyli tytuł Mistrzów Polski w Tańcach Latynoamerykańskich, w swojej kategorii wiekowej. Marzeniem Amandy jest reprezentowanie z dumą naszej Ojczyzny na parkietach w kraju i na świecie. Amanda swoje umiejętności taneczne zdobywa trenując w Klubie ,,Sukces” w Jaworznie. Pamiątkową statuetkę Amandzie wręczyły: wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak oraz Anna Socha-Korendo – radna powiatowa.

Kategoria ANIMATOR KULTURY

Nominowanymi w tej kategorii są osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj. Wśród nich w tym roku znaleźli się:

 1. Elżbieta JATULEWICZ
 2. Krystyna MACIEJEWSKA-GNIATKOWSKA
 3. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TWÓRCZOŚCI J. GNIATKOWSKIEGO APASJONATA
 4. STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM ASPERA
 5. Mirosław PODLEJSKI
 6. Marek SALAMOŃSKI
 7. Wiesław DUDA
 8. LKS POLONIA PORAJ
 9. STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA GAUDE MATER W CZĘSTOCHOWIE
 10. Zbigniew WIECZOREK
 11. PIZZERIA ZOSIEŃKA z Żarek Letniska
 12. Ewa MASŁOŃ
 13. Zdzisław ZASUŃ
 14. KOŁO PSZCZELARZY Z CHORONIA

Pamiątkowe dyplomy i upominki Animatorom wręczali radni: Łukasz Boroń i Bartosz Rajczyk.

Tytuł „Mecenas Kultury 2020” w kategorii ANIMATOR KULTURY otrzymali: STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM ASPERA oraz PIZZERIA ZOSIEŃKA z Żarek Letniska. Nagrody Zwycięzcom wręczyły radne: Barbara Caban i Jolanta Chmura.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Magdalena Ryziuk-Wilk, która podziękowała za współpracę wójt Gminy Poraj – Katarzynie Kaźmierczak i Radzie Gminy Poraj na czele z przewodniczącym Sylwestrem Sawickim.

[- Miniony rok dla nikogo z nas nie był łatwy, również dla naszego ośrodka kultury. Działaliśmy w całkiem nowych warunkach stale dostosowując swoją ofertę do aktualnych warunków i możliwości. Dziękujemy za zrozumienie, życzliwość i wsparcie. Wspólnie udało nam się przetrwać ten trudny czas, a jednocześnie zaoferować działania kulturalne dla naszych mieszkańców, choć były one realizowane na nieporównywalnie mniejszą niż dotychczas skalę] – mówiła dyrektor GOK-u.

Laureaci Gali Mecenasa Kultury 2020 otrzymali obrazy namalowane przez Zofię Chwastek, instruktora ds. plastycznych GOK Poraj, dla których w większości inspiracją był porajski zalew oraz statuetki w kształcie porajskiej Złotej Rybki, która „niestety” spełnia tylko jedno życzenie. Każdemu z uczestników Gali wręczono również małe reprodukcje obrazu autorstwa Zofii Chwastek, który w oryginale otrzymał Kuba Sienkiewicz, a które mają przypominać o Gminie Poraj i naszym ośrodku kultury.

W trakcie Gali Mecenasa Kultury 2020 nie mogło zabraknąć również atrakcji artystycznych. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili Mistrzowie Polski w Tańcach Latynoamerykańskich: Amanda Kosętka i Wiktor Sobczyk.

Muzycznym upominkiem dla wszystkich był występ zespołu „Kuba Sienkiewicz Kwartet Jurajski”. Mogliśmy usłyszeć Kubę Sienkiewicza w znanym repertuarze oraz wspólnie zaśpiewać takie piosenki jak „Kiler”, czy „Co powie Ryba”.

Dziękujemy wszystkim za współpracę w ubiegłym – tak trudnym roku, jesteśmy dumni, że mimo przeciwności jesteście Państwo z nami i z niesłabnącym zaangażowaniem pracujecie na rzecz Gminy Poraj. Dziękujemy wszystkim za przybycie i do zobaczenia w przyszłym roku.

I jeszcze raz podziękowania…

Gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do realizacji dzisiejszego wydarzenia. Są to następujące firmy: ECO-RECYKLING, U&R CALOR, ANCORA COLLECTION, DACH-POL, ADIEU Biżuteria, DOM SENIORA ZAMMED II, ELTOM, OSM MYSZKÓW, JURAJSKI KOZIOŁEK, PIEKARNIA JARKO, SOKPOL, BREL, ORLEN STACJA PALIW w PORAJU, JURAJSKA S.A.. Chcielibyśmy również bardzo serdecznie podziękować Centrum Integracji Społecznej (CIS) oraz pracownikom Urzędu Gminy Poraj za ogromną pomoc przy organizacji Gali.

Annie Paterek i Pawłowi Fronciszowi dziękujemy za wspaniałą fotorelację z Gali.

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.