Zasłużony dla Kultury Polskiej dla Izabeli Tyras


Izabela Tyras – od 1995 r. dziennikarz Radia Jasna Góra, od 2021 dyrektor  Biura Prasowego @JasnaGóraNews, od 21 lat przewodnicząca oddziału w Częstochowie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  została wyróżniona Honorowym Odznaczeniem ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznanym przez Ministra Piotra Glińskiego. Odznaczenie wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Poseł na Sejm RP Szymon Giżyński. 

Uroczystość odbyła się 26 sierpnia na Jasnej Górze. Wniosek o odznaczenie złożył wiceminister Szymon Giżyński . Podczas ceremonii przybliżył osiągnięcia Izabeli Tyras. A tych jest wiele.

Izabela Tyras jest z wykształcenia magistrem historii. Od wielu lat podejmuje różne inicjatywy adresowane do uczniów i nauczycieli, realizując współpracę z instytucjami oświatowymi i edukacyjnymi. Szczególnym jej zainteresowaniem jest Jasna Góra, którą widzi także jako miejsce kształtowania uczuć patriotycznych i edukacji, gdzie nieustannie odbywają się lekcje polskiego dziedzictwa.

Wśród przedsięwzięć inicjowanych i podejmowany przez nią są m.in.:

– powstanie w 2009 r. ścieżki edukacyjno- dydaktycznej “Zło dobrem zwyciężaj”. Ukazuje ona pomniki i miejsca związane z ludźmi, którzy wnieśli wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości po 1989 r. Jej celem jest krzewienie wiedzy o najnowszej historii Ojczyzny i umacnianie postaw religijno-patriotycznych. Powstała dla uczniów odwiedzających Jasną Górę, by wędrując jej szlakiem, uczyli się najnowszej historii swojego kraju.

– zorganizowanie na Jasnej Górze prapremiery i specjalnych pokazów dla uczniów regionu częstochowskiego filmu „Popiełuszko wolność jest w nas” (2009 r.)

– obchody 150.rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na Jasnej Górze (2013r.) i 160. rocznicy w 2023 r. Ich celem było przypomnienie o niezwykłym patriotycznym zrywie naszych rodaków i zauważenie wielkiej roli jasnogórskiego klasztoru i paulinów w tym Powstaniu, wyrażenie naszej pamięci o bohaterskich Powstańcach oraz zapoznanie młodych z licznymi pamiątkami zgromadzonymi na Jasnej Górze.

Przypomnienie faktu, że pierwsze oficjalne nabożeństwo żałobne za poległych w Powstaniu Styczniowym odbyło się na Jasnej Górze 22 stycznia 1917 roku, w 54. rocznicę wybuchu Powstania

– zorganizowanie konkursu „Jasna Góra wpisana w dzieje Narodu. 300. rocznica koronacji” i prezentacji sukienek dla Matki Bożej wykonanych przez dzieci z całej Polski (2017r.)  Zadaniem uczestników konkursu (uczniów klas IV-VI szkół woj. śląskiego) było przygotowanie 3-minutowej prezentacji multimedialnej. W finale, który był okazją do sprawdzenia nie tylko wiedzy historycznej czy polonistycznej, ale także zdolności artystycznych, a nawet sprawnościowych, zmierzyło się pięć drużyn reprezentujących szkoły woj. śląskiego.

Konkurs był jednym z elementów jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, był okazją do przybliżenia dzieciom i młodzieży historii Jasnej Góry a także okazją do kształtowania w młodym pokoleniu świadomości chrześcijańskich wartości obecnych w naszej narodowej kulturze.

– jest inicjatorem i organizatorem, od 15 lat, Konkursu na Wieczernikową Choinkę. Jego celem jest przygotowanie najmłodszych na święta Narodzenia Pańskiego, pielęgnowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych i przypomnienie o znaczeniu choinkowych ozdób. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych regionu częstochowskiego. Polega na przygotowaniu własnoręcznie przez dzieci choinkowych ozdób i udekorowanie drzewka przygotowanego w kaplicy – namiocie na Jasnej Górze. Najpiękniej udekorowane drzewko wybierają jasnogórscy pielgrzymi

– od 26 lat jest koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, w którym udział bierze co roku ok. 30 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z prawie 1,5 tys. szkół. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego, które ma wymiar uniwersalny i jest tym co przemienia życie człowieka, ale daje też szansę na poznanie historii, kultury, języka. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym oraz ogólnopolskim.

W ramach konkursu od 16 lat organizuje dla finalistów diecezjalnych z całej Polski Spotkanie Młodych z Biblią na Jasnej Górze. Zawsze dobywa się ono w okolicach 13 maja i związane jest z zamachem na życie Jana Pawła II, bo jego celem jest także ukazanie postaci tego wielkiego papieża i Polaka, jak również ukazanie roli i znaczenia częstochowskiego sanktuarium w życiu Narodu

– jedna z inicjatorek i organizatorek głównych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości na Jasnej Górze 4 listopada 2018 r., w ramach projektu „ Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”, który zyskał wsparcie programu Niepodległa. Projekt miał charakter edukacyjny. Jego celem było dotarcie, zwłaszcza do młodych, z przekazem o wydarzeniach z 1918 roku, roli Jasnej Góry „w drodze” do niepodległości, a także o jasnogórskim bohaterze narodowym kpt. Arturze Wiśniewskim. To właśnie on 4 listopada 1918 r. przejął Jasną Górę z rąk austriackich zaborców. Po przeszło wiekowej niewoli po raz pierwszy przed bramą Sanktuarium polscy żołnierze zaciągnęli wartę honorową, a na jasnogórskiej wieży załopotały biało-czerwone flagi. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyzny, której niepodległość ogłoszono 11 listopada.

Projekt był wieloetapowy adresowany przede wszystkim do dzieci, młodzieży i nauczycieli woj. śląskiego. W jego ramach odbyły się m.in.:

– projektowanie i ozdabianie w designerskiej wersji maciejówek czyli czapek, które stanowiły umundurowanie legionistów polskich;

– lekcje historii w oparciu o specjalnie przygotowany scenariusz

– zapisy uczniów w kronikach „100 życzeń na 100 lat dla Polski”

– opracowywanie kartek okolicznościowych

– rysowanie przez przedszkolaków „Laurek dla Ojczyzny”;

– przygotowana przez uczniów rekonstrukcja historycznych wydarzeń z 1918r.

– nauka patriotycznych śpiewów i tańca poloneza.

– konferencja dla nauczycieli i dyrektorów z przedstawieniem scenariuszy zajęć lekcyjnych dotyczących wydarzeń na Jasnej Górze 4 listopada 1918r.

Kulminacją działań projektowych był 4 listopada, kiedy to z udziałem rodziny kpt. Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz dużej rzeszy pielgrzymów odbyły się główne uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości. Młodzi w rytmie poloneza, Alejami NMP, przynieśli na Jasną Górę 100-metrową flagę, dar prezydenta RP, zaprezentowali przedstawienie o wydarzeniach z 1918r., wspólnie z orkiestrami śpiewali patriotyczne pieśni i uczestniczyli w niepodległościowym pikniku.

W sumie od kwietnia, kiedy projekt zainaugurowano, miało miejsce 17 różnych przedsięwzięć. Uczestniczyło w nich ok. 10 tys. uczniów z 200 szkół

– mocno zaangażowana w różne inicjatywy społeczne dotyczące historii w tym m.in. odsłonięcia w Częstochowie popiersia kpt. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc”, jednego z Żołnierzy Wyklętych, dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego – najsilniejszej zbrojnej organizacji antykomunistycznego podziemia, działającej w centralnej Polsce.

 

– organizatorka wielu spotkań edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży w ramach różnych projektów np. „Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce” dotyczących ukazywania wielkich Polaków w tym kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski czy Zofii Kossak-Szczuckiej.  To cykl przedsięwzięć formacyjno – edukacyjnych w wymiarze patriotycznym kształtującym przyszłość naszej Ojczyzny organizowanych na Jasnej Górze

 

– od 15 lat organizatorka i inicjatorka Święta Kobiet u Najpiękniejszej z Niewiast. Odbywa się ono co roku 8 marca i jest okazją przede wszystkim do wdzięczności za dar bycia kobietą i refleksją nad geniuszem kobiecego powołania. Poprzez wspólną obecność niewiast spotkanie jest także nawiązaniem do wielkiej modlitwy, zwłaszcza w roku 1926, kiedy to kobiety dokonały ponownego aktu zawierzenia Matce Bożej i przekazały Jej królewskie symbole ‘jabłko i berło’, obierając Ją na Królową każdej polskiej duszy. To także nawiązanie do modlitwy z 1982 r. kiedy to polskie kobiety złożyły „kielich życia i przemiany” jako dar dziękczynienia za 600-letnią obecność Maryi w polskim Narodzie prosząc przede wszystkim o szacunek dla każdego poczętego człowieka.

 

– organizatorka comiesięcznych spotkań (od 2018r.) na Jasnej Górze w cyklu „Prymas Jasnogórski w drodze na ołtarze” a także „Kard. Stefan Wyszyński. Głos z Jasnej Góry”.  Ich celem było lepsze poznanie życia, posługi i nauczania tego wielkiego czciciela Jasnogórskiej Pani i Polaka. Na wiadomość o zakończeniu procesu beatyfikacyjnego Prymasa Tysiąclecia i podaniu daty wyniesienia go na ołtarze rozpoczęły się spotkania przygotowujące do jego beatyfikacji. Od 2022 r. spotkania mają charakter pogłębiania jego nauczania i odczytywania przesłania bł. Prymasa Wyszyńskiego.

W ich ramach miała miejsce promocja książki „Głos z Jasnej Góry” a także spotkanie dla nauczycieli woj. śląskiego „Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu” wpisujące się w konferencję projektową: „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie -13 grudnia `81- Pamiętamy”.  Celem projektu było przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 10 VII 2019 r. Legitymacja Nr 167806

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *