WOJEWÓDZTWO / Wsparcie dla placówek medycznych


10 czerwca  w sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostaną przekazane umowy dla szpitali w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród wspomaganych placówek jest także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie im. Najświętszej Maryi Panny.

 

10 czerwca o godz. 9.30 w sali błękitnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostanie przekazana umowa dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med. Silesia na Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji.

Należy przypomnieć, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przy bardzo znaczącym wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, inwestuje w szpitale w województwie śląskim, aby podnieść jakość specjalistycznych usług medycznych poprzez realizację najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych w wybranych placówkach. Aktualnie są przeprowadzane inwestycje o łącznej wartości projektów na kwotę 25 507 839,55 zł, w tym: kwota RFIL to 19 450 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 3 868 000 zł, środki szpitali: 2 189 839,55 zł.

Realizowane inwestycje:

Jednoroczne (2020 r.)

– Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych, w tym: RTG płucno-kostny, EBUS (bronchofiberoskopia z ultrasonografią), monitory funkcji życiowych, EKG ,pompy infuzyjne, defibrylatory, aparaty RTG, respiratory, bronchoskop. Koszt inwestycji: 4 359 040 zł, środki RFIL: 3 800 000 zł środki Województwa Śląskiego: 100 000,00 zł, środki Szpitala 459 040 zł.

– Modernizacja Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie – kompleksowa modernizacja w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych obejmująca m.in. stworzenie jednoosobowej izolatki, utworzenie w strukturze Oddziału pracowni endoskopii (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji  z modernizacją i doposażeniem). Koszt inwestycji: 6 827 936,03 zł, środki RFIL: 5 450 000,00 zł, środki Województwa Śląskiego: 350 000,00 zł, środki Szpitala: 1 027 936,03 zł. Tu należy podkreślić zaangażowanie częstochowskich parlamentarzystów – posła Szymona Giżyńskiego, senatora Ryszarda Majera i poseł Lidię Burzyńską – którzy skutecznie starali się o przyznanie dotacji rządowej dla częstochowskiego szpitala.

Dwuletnie (2020-2021)

– Przebudowa Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne. Koszt inwestycji: 4 000 000 zł, środki RFIL: 2 810 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 1 118 000 zł, środki Szpitala: 72 000 zł.

– Modernizacja budynku znajdującego się w kompleksie budynków szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w celu dostosowania jego infrastruktury do działalności medycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowanej w formule chirurgii jednego dnia. Koszt inwestycji: 4 400 000 zł, środki RFIL: 3 300 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 700 000 zł, środki Szpitala: 400 000 zł.

– Prace modernizacyjne i konserwatorskie (w tym zabezpieczania przeciwpożarowe) obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich. Koszt inwestycji: 1 020 863,52 zł, środki RFIL: 800 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 200 000 zł, środki Szpitala: 20 863,52 zł.

– Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną wraz z pracownią leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Koszt inwestycji: 900 000 zł, środki RFIL: 500 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 200 000 zł, środki Szpitala: 200 000 zł.

– Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na 60 łóżek z pełnym kompleksowym wyposażeniem, przeprowadzeniem prac budowlanych i dostosowaniem do tego celu budynku dawnej kuchni Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej. Koszt inwestycji: 4 000 000 zł, środki RFIL: 2 790 000 zł, środki Województwa Śląskiego: 1 200 000 zł, środki Szpitala: 10 000 zł.

 

DOTACJA DLA ŚLĄSKIEGO PARKU TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

 

Nazwa projektu: Centrum Badawcze Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji (CBMS)

Koszt całkowity: 4 550 140,00 zł

Dofinansowanie z UE: 3 759 136,99 zł

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia poprzez modernizację Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych w celu prowadzenia badań w zakresie:

– medycyny spersonalizowanej, medycyny regeneracyjnej,

– rozwijania nowych technologii medycyny precyzyjnej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych,

– rozwijania innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem technologii druku 3D.

Powstała w ramach projektu infrastruktura będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej.

Cel projektu:

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji, dzięki któremu nastąpi zwiększenie poziomu urynkowienia działalności B+R w oparciu o infrastrukturę badawczą Kardio-Med Silesia pozwalającą na realizację unikatowych w skali kraju i Europy badań, w tym:

– w obszarze medycyny spersonalizowanej, regeneracyjnej (badanie komórek IPSC i ich wykorzystania w medycynie regeneracyjnej),

– rozwijanie nowych technologii medycyny precyzyjnej w obszarze genetyki zaburzeń kardiologicznych i metabolicznych.

– rozwijanie innowacyjnych technologii materiałowych w zakresie medycyny regeneracyjnej.

Do realizacji w/w planu badań konieczne jest przebudowanie i doposażenie Kardio-Med Silesia, dzięki czemu  w ramach Parku powstanie Centrum, które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne regionu i kraju.

W ramach projektu zostanie zmodernizowana istniejąca już infrastruktura Banku Tkanek i Komórek w celu jej dostosowania do obowiązujących norm i wymogów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto planowany jest zakup aparatury badawczej.

Efektem projektu będzie znaczne zwiększenie poziomu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej w oparciu o infrastrukturę badawczą Kardio-Med Silesia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *