Rehabilitacja osób po przebytej chorobie COVID-19 w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS


Wśród wyzwań, jakie postawiło zagrożenie pandemiczne, pojawiło się nowe – potrzeba rehabilitacji osób, które przebyły chorobę COVID-19. Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która wśród zadań ustawowych ma przypisany obowiązek zapewnienia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej, staje się to priorytetowym wyzwaniem.

 

Turnusy rehabilitacyjne dla ozdrowieńców prowadzone będą w trybie stacjonarnym i całodobowym przez 21 dni w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

 

Główne cele rehabilitacji to:

  • wzmocnienie systemu oddechowego i uzyskanie remisji powikłań,
  • poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej sprawności oddechowej,
  • wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej,
  • poprawa sprawności psychofizycznej,
  • poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia,
  • wsparcie zdrowia psychicznego.

 

Zabiegi rehabilitacyjne będą prowadzone po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania i obejmą m.in.: trening wydolnościowy, trening stacyjny, ćwiczenia oddechowe, zabiegi z zakresu hydroterapii i fizykoterapii. Wdrożony zostanie również program przeciwstresowy. Rolnik będzie miał zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania (program usprawniający i rodzaj zabiegów będzie określał lekarz w CRR KRUS), całodobowe wyżywienie oraz noclegi.

Procedury kierowania na rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 są takie same jak przy kierowaniu na rehabilitację osób ze schorzeniami układu ruchu i układu krążenia. Wymogiem jest udokumentowana choroba COVID-19.

 

Skierowanie rolnika na rehabilitację leczniczą może się odbyć na dwa sposoby:

  1. na wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (przed wystawieniem wniosku wskazane jest wykonanie badań diagnostycznych, takich jak RTG lub TK płuc, USG narządów jamy brzusznej, spirometrię, EKG, morfologię i koagulopatię – diagnostyka oczywiście dobierana jest indywidualnie w zależności od konkretnego przypadku).

Wypełniony wniosek rolnik może złożyć osobiście lub wysłać pocztą do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej Kasy. Wniosek jest ważny przez 6 miesięcy.

  1. na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy lub orzeczenia komisji lekarskiej Kasy, wydanego w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników, zawierającego wskazania do rehabilitacji ogólnoustrojowej po przebytej chorobie COVID-19.

Przy wszczęciu nowego postępowania orzeczniczego lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska wskazuje potrzebę rehabilitacji osób po przebytej chorobie COVID-19.

W przypadku osób, które mają już wydane takie orzeczenie, a przebyły COVID-19, należy złożyć do Kasy również wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę.

 

Nowy profil rehabilitacyjny KRUS to odpowiedź na aktualne potrzeby zdrowotne rolników, dlatego też Kasa postanowiła jak najszybciej uruchomić rehabilitację ogólnoustrojową dla tych, u których występują pocovidowe problemy zdrowotne. Mam nadzieję, że rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS pomoże rolnikom w powrocie do formy oraz pełnej aktywności zawodowej – powiedziała Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik podczas wspólnej konferencji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą „Bezpieczeństwo i zdrowie rolników w działaniach KRUS” w dniu 12 maja 2021 r. – do tej informacji wstawić przesłane zdjęcie

 

Poniższa ramkę można wstawić w dowolnym miejscu artykułu – ma to być wyróżnienie informacji

Rehabilitacja lecznicza jest jednym z ustawowych zadań KRUS. Jej głównym celem jest umożliwienie rolnikom powrotu do aktywności zawodowej poprzez przywrócenie ogólnej sprawności i dobrego stanu zdrowia. Służą temu dwudziestojednodniowe turnusy rehabilitacyjne, na które skierowanie może otrzymać rolnik ubezpieczony w KRUS. Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w Centrach Rehabilitacji Rolniczej KRUS w: Świnoujściu, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Horyńcu Zdroju. Są to dobrze wyposażone ośrodki z wykwalifikowaną kadrą lekarską i pomocniczą. Rocznie w turnusach rehabilitacyjnych uczestniczy około 14 tys. rolników. Od początku działalności KRUS skorzystało z tej formy leczenia ponad 360 tys. osób.

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *