W tym tygodniu na Jasnej Górze


W tym tygodniu na Jasnej Górze odbędą się pielgrzymki: Narodowa Węgrów (28-30 VI), Nauczycieli i Wychowawców (1-2 VII), Kościoła Greckokatolickiego, Rycerzy, Czcicieli i Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła, Kawalerii Konnej, Rowerowa Diec. Bydgoskiej (1 VII), Światowa Pielgrzymka i Zjazd Kresowian (2 VII). Odbędzie się także kolejne Nocne Czuwanie “W Maryi pomoc” z prośbą o kanonizację bł. Prymasa Wyszyńskiego (27 VI).

 

Już jutro nocne czuwanie “W Maryi pomoc” z prośbą o kanonizację bł. Prymasa Wyszyńskiego

Kolejne czuwanie „z bł. Prymasem w Domu Matki” odbędzie się 27/28 czerwca. Modlitwę poprowadzą wierni z franciszkańskiej parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Horyńcu Zdroju wraz z Instytutem Prymasa Wyszyńskiego, którego członkinie podjęli taką nocną modlitwę od 1982 r., od roku jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry, w rok po śmierci kard. Wyszyńskiego. Wówczas była to przez lata modlitwa o jego rychłą beatyfikację, teraz wypraszają za przyczyną błogosławionego łaski dla Kościoła i Polski, z nadzieją na jego kanonizację. Czuwanie rozpocznie się tradycyjnie Apelem Jasnogórskim o 21.00, który poprowadzi franciszkanin o Bogdan Klóska.  Potrwa do 1.00 w nocy.

Tegorocznej nocnej modlitwie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze towarzyszą słowa „W Maryi pomoc”. Zgłębiane jest dziedzictwo błogosławionego w 70. rocznicę złożenia jego osobistego aktu oddania Matce Bożej i rozpoczęcia Apelu Jasnogórskiego.

Dla wiernych z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi czuwanie będzie także czasem dziękczynienia w roku jubileuszowym 250-lecia konsekracji ich kościoła.

 

Narodowa Pielgrzymka Węgrów

W dniach 28 – 30 czerwca  odbędzie się Pielgrzymka Narodowa Węgrów. Rozpocznie się w środę  już o 6.30 adoracją Najsw. Sakramentu w kaplicy św. Jana Pawła II. Później zaplanowano spotkanie w Sali papieskiej, o 10.00 Mszę św. w Bazylice, po niej Drogę Krzyżową na wałach a o 20.00 modlitwę różańcową, dzień zakończy Apel Jasnogórski, któremu ma przewodniczyć przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier bp András Veres. W drugim dniu pielgrzymki centralnym punktem będzie Msza św. sprawowana w Kaplicy Matki Bożej o godz. 12.00, zaplanowano także koncert o godz. 17.00 w Sali Papieskiej.  Pielgrzymka jest okazją do przypomnienia, że Polskę i Węgry łączy bardzo wiele: wiara katolicka, historia i dzieje Zakonu Paulinów, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski. W 1382r. z węgierskiego Márianosztra, które od początku istnienia było miejscem poświęconym Maryi, do Polski przybyło szesnastu węgierskich paulinów, którzy założyli klasztor na Jasnej Górze, a który z czasem stał się sercem Zakonu Paulinów i narodowym sanktuarium Polaków. Tutaj swoją siedzibę ma Kuria Generalna – naczelna władza zakonu, na czele której stoi przełożony generalny.
Po raz pierwszy Węgrzy z pielgrzymką narodową na Jasną Górę przybyli w 2011 r., by symbolicznie przekazać Polsce przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jako wotum pozostawili wtedy studnię przyjaźni polsko – węgierskiej z rzeźbą bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, założyciela Zakonu Paulinów. W narodowej węgierskiej pielgrzymce uczestniczą zwykle wierni z Węgier, ale także Węgrzy z Siedmiogrodu w Rumunii i ze Słowacji.

Pielgrzymki odbywają się od koniec czerwca, kiedy przypada Dzień Świętego Władysława będący okazją do świętowania przyjaźni polsko-węgierskiej sięgającej korzeniami do czasów wczesnośredniowiecznych. Urodzony w Polsce i wychowany na Wawelu Władysław I Święty, wnuk Mieszka II, był węgierskim królem z dynastii Arpadów, działającym aktywnie na rzecz chrystianizacji. Św. Władysław jest także patronem węgierskiej Polonii.

 

  1. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców

Pod hasłem „Bądźcie moimi świadkami” w dniach 1-2 lipca odbędzie się 86. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. W ramach pielgrzymki odbędzie się sympozjum, podczas którego mowa będzie m.in. o prawdzie w nauczaniu i wychowaniu młodzieży. Centralnym punktem pielgrzymki będzie Msza święta 2 lipca o godzinie 12.00.

Dwudniowy spotkanie modlitewno-formacyjny jest też okazją do przypomnienia, że szkoła przekazuje wiedzę, ale ma być także miejscem wzrastania ucznia jako osoby, ma ukazywać prawdę o otaczającym świecie, pomagać odkrywać prawdę o naturze, godności i powołaniu człowieka, a praca nauczyciela musi być oparta na mocnym fundamencie antropologicznym.

W ramach pielgrzymki odbędzie się sympozjum. Rozpocznie się ono o godz. 15. w Sali Papieskiej, w sobotę 1 lipca.  O prawdzie w nauczaniu i wychowaniu młodzieży mówić będzie prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, temat wychowania w cnotach jako realnej możliwości czy straconej szansie podejmie s. Urszula Klusek SAC katechetka, autorka książek dla wychowawców i katechetów. Natomiast  o współpracy nauczycieli z rodzicami „ku dobru dziecka” mówić będzie Beata Nadolna nauczycielka z wieloletnim stażem, autorka książek. Następnie o 21.00 nauczyciele i wychowawcy zgromadzą się na modlitwie Apelu jasnogórskiego, a o godz. 23.00 na Mszy św.

Drugiego dnia, w niedziele 2 lipca, spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.30 modlitwą różańcową. O 10.45 wykład programowy „Bądźcie moimi świadkami – wychowanie w trosce o człowieczeństwo” przedstawi dr Stanisław Kowal z Uniwersytetu Jagiellońskiego. O 11.30 odbędzie się koncert, a w południe będzie celebrowana Msza św. na Szczycie. W programie jest Droga Krzyżowa – godz. 15.00 Pielgrzymkę zakończy nabożeństwo rozesłania w Kaplicy Matki Bożej o godz. 16.00.

 

Pielgrzymka Kościoła greckokatolickiego eparchii wrocławsko-koszalińskiej

W intencji pokoju na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej, o godz. 11.00 rozpocznie się w sobotę, 1 lipca, Pielgrzymka wiernych Kościoła greckokatolickiego eparchii wrocławsko-koszalińskiej. Następnie o godz. 13.00 zaplanowano drogę krzyżową na Wałach i o 20.00 Akatyst przed Cudownym Obrazem. Modlitwa grekokatolików na Jasnej Górze jest kontynuacją spotkań, które odbywały się tu na 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej we wrześniu 1988 r. Obchody miały miejsce w czasie, kiedy Kościół greckokatolicki na sowieckiej wówczas Ukrainie musiał działać w ukryciu. Uroczystości milenijne Kościoła greckokatolickiego dla całej Europy Centralnej i Wschodniej, w tym też dla Ukrainy odbyły się na Jasnej Górze w obecności biskupów greckokatolickich z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, a także biskupów obrządku łacińskiego, przedstawicieli Episkopatu Polski. Wielką rolę w dziele odrodzenia Kościoła greckokatolickiego odegrał św. Jan Paweł II, który namawiał do odrodzenia duchowo-moralnego i do budowania społeczeństwa na fundamencie 10 przykazań. Katolicy wschodni (m.in. grekokatolicy), jak i katolicy obrządku zachodniego stanowią jeden, powszechny Kościół katolicki, który pozostaje w jedności eucharystycznej i uznaje zwierzchnictwo papieża.

 

Pielgrzymka Kawalerii Konnej

  1. Pielgrzymka Kawalerii Konnej z Zarąb Kościelnych dotrze na Jasną Górę w sobotę 1 lipca. Pielgrzymi nawiązują do ułańskich tradycji. W ostatnim dniu przemarszu, na wjazd do Częstochowy, zakładają wojskowe, galowe mundury kawalerii II Rzeczypospolitej i oporządzenie wierzchowców. Spędzają w siodle 11 dni, pokonując trasę ok. 400 km, głównie stępem. Msza św. sprawowana będzie na szczycie o godz. 14.00., przewodniczyć ma łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski.

 

Pielgrzymka rycerzy, czcicieli i członków Bractwa Szkaplerznego św. Michała Archanioła

1 lipca odbędzie się VIII pielgrzymka ogólnopolska uczestników peregrynacji, rycerzy, czcicieli i członków Bractwa Szkaplerznego św. Michała Archanioła oraz czytelników czasopisma „Któż jak Bóg”. Pielgrzymka połączona będzie z nocnym czuwaniem. W jej programie m.in. spotkanie na temat: Egzorcyzm czy psychoterapia? (g. 10.30, Aula o. Kordeckiego), procesja z figurą św. Michała Archanioła do Bazyliki i różaniec ( g.12.20), Msza św. (g. 13.30, Kaplica Matki Bożej), konferencja ks. Piotr Prusakiewicz CSMA (g.16.30 – Szczyt), Nabożeństwo o uzdrowienie duszy i ciała oraz uwolnienie z nałogów z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem (g.17.00 – Szczyt).
Pielgrzymom towarzyszy kopia figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Gargano w Monte Sant’Angelo we Włoszech, która peregrynuje po polskich parafiach. Przy tej okazji wierni przyjmują także szkaplerz św. Michała Archanioła.

Światowa Pielgrzymka i Zjazd Kresowian

W niedzielę, 2 lipca odbędzie się 29. Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian. Msza św. za wypędzonych, poległych i wymordowanych na Kresach sprawowana będzie w Kaplicy Matki Bożej o g. 9.30.

Poświecony zostanie sztandar Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć”. O godz. 10.30 zaplanowano marsz pokoleń kresowych. Odbędzie się Apel Pamięci pod tablicami poświęconymi Polakom zamordowanym na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1947 oraz Ukraińcom udzielającym Polakom pomocy. Następnie w Sali Papieskiej rozpocznie się spotkanie, podczas którego m.in. będzie można wysłuchać wspomnień o ludziach Kresów. Odbędzie się Otwarte Forum Kresowe: Kresy – pamięć Pokoleń. Jak podkreślają organizatorzy podczas Zjazdu poruszane będą szczególnie sprawy przygotowania do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa  dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej, edukacji patriotycznej
młodych Polaków, pomocy Polakom na Wschodzie – RODACY- RODAKOM. Zostanie przedstawiona relacja o sytuacji Polaków na Ukrainie, Wileńszczyźnie i Białorusi. Podjęty zostanie też temat przywracania pamięci o Kresach, roli organizacji młodzieżowych  w kontynuowaniu pamięci pokoleń,  tworzenia szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach. Zostanie też podsumowana I i II edycji Konkursu Historycznego WOŁYŃ – PAMIĘC POKOLEN oraz zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu. Zaplanowano też koncert. Zaplanowany jest przyjazd ponad 50-osobowej grupy działaczy organizacji polskich, księży,  dyrektorów polskich szkół z Wilna, zapowiedzieli też swój przyjazd przedstawiciele Polonii Amerykańskiej.

Organizatorami zjazdu są: Światowy Kongres Kresowian, Towarzystwo Miłośników Lwowa – Bytom, Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – Wrocław.

 

„Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę”

„Bydgoski Józef rowerem na Jasną Górę” – to już 6. diecezjalna pielgrzymka cyklistów, która przybędzie 1 lipca. W tym roku towarzyszyć im będzie hasło „W sakramencie chrztu świętego odnaleźć swoje korzenie”. Msza św. sprawowana będzie o godz. 9.30 w Kaplicy Matki Bożej.

 

Zespół Biura Prasowego @JasnaGóraNews

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *