Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w województwie śląskim wybrane


 

W dniu 28 czerwca 2023 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta jubileuszowa gala podsumowująca etap wojewódzki XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, nad którym Patronat Honorowy sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Wydarzenie było zorganizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Śląski w Częstochowie, przy współudziale, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach oraz AGRO Ubezpieczeń.

Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne realizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.  Gospodarzem uroczystości był dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, który poinformował wszystkich uczestników wydarzenia o bardzo dobrej pozycji województwa śląskiego jeśli chodzi o wskaźnik wypadkowości, stwierdził, że:

– „Na przestrzeni ostatnich 10 lat Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie odnotował ewidentny spadek liczby wypadków o ponad 67% i po raz kolejny nasz region okazał się najbezpieczniejszym terenem do prowadzenia działalności rolniczej”.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 29 gospodarstw. Wszystkie zostały poddane szczegółowej ocenie profesjonalnej komisji konkursowej, która sprawdziła czy gospodarze stosują w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia oraz czy wyeliminowane zostały zagrożenia wypadkowe. Spośród wszystkich zgłoszeń postanowiono przyznać 15 wyróżnień. Najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie śląskim w 2023 roku uznano gospodarstwo Państwa Urszuli i Andrzeja Chudaszek z miejscowości Miedźno, w powiecie kłobuckim, drugie miejsce przyznano Państwu Urszuli i Krystianowi Kretek z miejscowości Krzanowice, w powiecie raciborskim, natomiast trzecie miejsce przyznano Państwu Agnieszce i Wiesławowi Adamczyk z miejscowości Gorzyce, w powiecie wodzisławskim.

Każdy z uczestników finału otrzymał cenne, a zarazem praktyczne nagrody oraz zestawy upominków ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach, Śląską Izbę Rolniczą, Bank BNP Paribas oraz AGRO Ubezpieczenia.

W gali wzięli udział m.in.: I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, II Wicewojewoda Śląski  Robert Magdziarz, Z-ca Dyrektora Biura Prewencji w Warszawie Piotr Kaliszewski. Wśród przedstawicieli instytucji wspierających konkurs i prewencję wypadkową byli także obecni:  Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie Konrad Jarzyński oraz Z-ca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie Teresa Pala, Z-ca Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Barbara Borecka,  Anna Szymik ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dyrektor Regionalny Agro Ubezpieczeń Janusz Kisiel,  Z-ca Okręgowego Inspektora Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach Małgorzata Jędrzejczyk, Agnieszka Górska z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach oraz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Roman Włodarz.

  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych.

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *