Koniecpolscy strażacy pamiętają o swoich seniorach


6 czerwca w sali przyjęć Pałacu w Radoszewnicy odbyło się uroczyste spotkanie członków Koła nr 19 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Koniecpolu z okazji Dnia Strażaka. Uczestniczyły w nim 64 osoby związane ze strażą pożarną, członkowie Koła, sympatycy, wdowy po strażakach, niezrzeszeni emeryci i renciści.

 

Spotykamy się po raz kolejny, tym razem z okazji Dnia Strażaka – mówi Paweł Zasępa Prezes Zarządu Koła nr 19 ZEiRP RP w Koniecpolu. – W swoim Kole skupiamy strażaków i ich rodziny, którzy odeszli już z normalnej służby do służby emerytów i rencistów. Celem działalności naszego Związku jest m.in. pomoc w różnych sytuacjach życiowych oraz aktywizowanie seniorów. Spędzamy razem czas i spotykamy się cyklicznie, tak jak dzisiaj na Dniu Strażaka, ale również z okazji świąt, Nowego Roku, organizujemy wycieczki. Co najważniejsze – spotykamy się aby wymienić swoje poglądy, przekazać informacje o swoim zdrowiu i znajomych, którzy mogą potrzebować pomocy lub zwykłego ludzkiego zainteresowania. Wspieramy też naszą lokalną społeczność zdobytym przez lata doświadczeniem.

Zaproszeni goście zabrali głos w sprawach bieżących, działalności ZEiRP RP oraz złożyli życzenia dla wszystkich emerytów i rencistów pożarnictwa z rejonu Koniecpola oraz powiatu częstochowskiego. Samych pomyślnych kolejnych działań na rzecz środowiska senioralnego oraz satysfakcji z ich realizacji życzył zebranym Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol Ryszard Suliga. Złożył również gratulacje oraz podziękowania za dotychczasową współpracę. Dziękował za wieloletnią aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną prowadzoną w gminie Koniecpol.

za koniecpol-info.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *