Uczennice z z województwa śląskiego laureatkami ogólnopolskiego konkursu


Szkoła Podstawowa w Pińczycach jest partnerem Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Celem przedsięwzięcia jest zapoznanie z losami więźniów obozów koncentracyjnych w okresie okupacji niemieckiej oraz popularyzacja twórczości wybitnej lubelskiej poetki Grażyny Chrostowskiej. Konkurs został wpisany w ogólnopolski projekt edukacyjny „O tym nie można zapomnieć – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i deportacji podczas II wojny światowej”. Projekt ten objął swoim Patronatem Robert Magdziarz, II Wicewojewoda Śląski, który przywitał uczniów i ich opiekunów bardzo serdecznie, akcentując warte pielęgnowania tradycje patriotyczne.

Jury w składzie: Joanna Sularz, Jadwiga Balińska, Beata Korusiewicz, Alicja Napiórkowska przeprowadziło eliminacje wojewódzkie 8 listopada 2023 roku. Odbyły się one w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Koordynatorem eliminacji wojewódzkich była dyrektor Szkoły Podstawowej w Pińczycach Joanna Sularz. Dzięki uprzejmości II Wicewojewody Śląskiego, Roberta Magdziarza uczestnicy po przesłuchaniach zwiedzili z przewodnikiem podziemia Urzędu Wojewódzkiego.

Laureaci szczebla wojewódzkiego reprezentowali województwo śląskie w VII Ogólnopolskim finale, który odbył się 17 listopada na Zamku Lubelskim w Galerii Malarstwa Polskiego XIX i XX Wieku Muzeum Narodowego. Wśród laureatów w finale ogólnopolskim znalazły się: Zofia Szawińska, która zajęła II miejsce oraz Maja Copik, która zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorsko-Krasomówczym „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”.

www. kozieglowy.pl

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *