Kolejne patriotyczne wydawnictwo Zbigniewa Biernackiego


1 grudnia 2023 roku w Sanktuarium Jasnogórskiego odbyła się promocja książki znanego częstochowskiego dokumentalisty i historyka Zbigniewa Biernackiego „Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach”. Uroczystość została powiązana z dziękczynieniem za 40 lat istnienia dwumiesięcznika „Jasna Góra”.

 

Spotkanie poprzedziła Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej celebrowana przez o. Grzegorza Prusa OSPPE, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Jasna Góra”, otwierająca jubileuszowe dwudniowe spotkanie poświęcone wydawnictwu wraz z konferencjami i panelami dyskusyjnymi. W kazaniu Ojciec Redaktor wspomniał trzech redaktorów naczelnych, swoich poprzedników, o. Rufina Abramka, o. Konstancjusza Kunza i o. prof. Zachariasza Jabłońskiego, przedstawiając ich jako „Słudzy Maryi”.

Po Spotkanie promocyjne otworzył o. Grzegorz Prus, przybliżając jednocześnie program dwudniowej konferencji. Historię miesięcznika „Jasna Góra” (obecnie dwumiesięcznika) przedstawił o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. – Pismo zaczęło wychodzić w specyficznej sytuacji politycznej, w Polsce rzeczywistości stanu wojennego, tuż po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w 1983 roku. Nakład pisma wynosił 3500 egzemplarzy (dzisiaj;  4000), co obrazowało głód zainteresowania nieskażonym ideologiczną nowomową partyjną pismem w latach 80. XX wieku – przypomniał Przeor. Mimo nieco gorzkiego smaku wystąpienia, pocieszeniem były słowa Ojca Przeora: „każde piśmiennictwo jest źródłem nadziei”. Te słowa duchownego są ważne, krzepią każdego, który – jak pisał Adam Mickiewicz w „Dziadach” – „pieśń i myśl swą trudzi”.

Zbigniew Biernacki w słowie dotyczącym jego najnowszej publikacji: „Matka Boska Częstochowska jako symbol patriotyzmu na dawnych pocztówkach, widokówkach i zdjęciach”,  wskazał na unikatowość wizerunku Matki Bożej z ciętymi ranami na obrazie. – To ona jednoczyła, przypominała „czym jest ojczyzna, czym jest patriotyzm”. Pocztówki te tworzyły symbole: wiary, nadziei, ojczyzny. Ważne pocztówki z wojny polsko-bolszewickiej, przypominały czy syn, brat, ojciec jeszcze żyje. A słowa te opatrzone były wizerunkiem Jasnogórskiej Pani – mówił Zbigniew Biernacki. W swoim wystąpieniu nakreślił także swoje dalsze plany wydawnicze. W najbliższym czasie będziemy cieszyć oko albumami dotyczącymi: medalików jasnogórskich, plakatów, znaczków, wreszcie książką ze spisem kościołów pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Na koniec spotkania uroczyście zostały wręczone wydawnictwa wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego unikatowego, pięknego wydawnictwa, jakże potrzebnego, które może być także prezentem gwiazdkowym dla każdego. Podziękowano też  wydawnictwu Koronis z Bydgoszczy, które w jakże imponujący piękny sposób wydało poniższą publikację.  Książka jest dostępna w Antykwarni Niezależna mieszczącej się przy ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa.

Robert Sikorski

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *